Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü…

Mulaj,
Fransızca moulage.
İngilizce: moulage, impression, cast
Kalıba dökme, döküm.
Kalıp çıkarma işi.
Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü.
Bu işlemler sonunda elde edilen kalıp.
Alçı, bal mumu vb. maddelerden birini kullanarak kalıp çıkarmak için yapılan işlerin tamamı.
Bu iş sonunda elde edilen kalıp.
Bir şeyin balmumu, alçı gibi maddeyle kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin tümü.
Katı cisimlerin alçı ya da balmumu ile alınan kalıbı.
Heykelde bir şeyin balmumu veya alçıdan alınan kalıbı.
Bir şeyin kalıbını alarak yapılan kopyası.
Kağıt veya kumaşla bir modelin kalıbını olduğu gibi almak. Bu işlemler sonucu elde edilen kalıba da mulaj denir. Mulaj yapmak için, kopyası çıkarılacak olan cismin üzerine alçı, mum ya da bu işe yarıyacak plastik maddeler dökülür. Dişi denilen ters kalıbı çıkarılır. Sonra, özel teknikle, bu ters kalıbın içine önce yumuşak olan, sonra sertleşen bir madde dökülerek cismin tıpkısı çıkarılır. Mulaj, heykel dökümünde, dişçilikte (kuron kaplama) işlerinde kullanılır.

Eski dilde civa …

Zibak,
Zeybak,
Farsça, Cıva, (ﺯﻳﺒﻖ) zіbak, zeybak.
Cıva, Civa, (Hg)
Farsça, jіve, cіve.
Akıcı gümüş,

Bazan serbest, fakat genellikle sülfür halinde bulunan, termometre ve hava pompalarında, dişçilikte ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağır, oda sıcaklığında sıvı halde, gümüş beyazı renkte, yoğunluğu 13,59, atom ağırlığı 200,61, atom numarası 80, sembolü Hg olan element.

1869-1921 yılları arasında yaşayan ve Türkiye’de çağdaş diş hekimliğinin kurucularından olan hekimimiz …

Halit Şazi,
Dr. Kösemihalzade Halit Şazi Bey,
Halit Şazi Kösemihal,
Türk hekimi (İstanbul 1869 – 1921).

Modern diş hekimliği yapan ilk diş hekimi.
1889 yılında Askeri Tıb Mektebini (Mektebi Tıbbiye-i Şahane) bitirdi.

 

1894 yılında Askeri Tıbbiye mektebinde cerrahi operasyonlar muallimliği görevini yaptı.
1897 yılında Türk Yunan Savaşına katıldı. 1901 yılında dişçilik konularını geliştirmek üzere Paris’e gitti. 1902 yılında da Viyana’da dişçilik konularında incelemelerde bulundu. Avrupa’ dan dönüşünde Tıp fakültesine bağlı olarak kurulan Dişçi mektebinin açılmasında etkin görev aldı. Okulda protez ve diş hastalıkları derslerinin öğretmenliğini yaptı. Çağdaş diş hekimliğinin ilk kurucularındandır.

Diş hekimliği mesleğini geleneksel öğretiden kurtarmak için Dr. Cemil Topuzlu ile beraber dişçi okulunu kurmuşlardır. Okulun ilk müdürü Dr. Mustafa Münif Kocaolçun, olmuştur.

1869-1921 yılları arasında yaşayan ve Türkiye’de çağdaş diş hekimliğinin kurucularından olan hekimimiz …

Halit Şazi,
Dr. Kösemihalzade Halit Şazi Bey,
Halit Şazi Kösemihal,
Türk hekimi (İstanbul 1869 – 1921).
Modern diş hekimliği yapan ilk diş hekimi.

1889 yılında Askeri Tıb Mektebini (Mektebi Tıbbiye-i Şahane) bitirdi. 1894 yılında Askeri Tıbbiye mektebinde cerrahi operasyonlar muallimliği görevini yaptı.

1897 yılında Türk Yunan Savaşına katıldı. 1901 yılında dişcilik konularını geliştirmek üzere Paris’e gitti. 1902 yılında da Viyana’da dişçilik konularında incelemelerde bulundu. Avrupa’ dan dönüşünde Tıp fakültesine bağlı olarak kurulan Dişçi mektebi’nin açılmasında etkin görev aldı. Okulda protez ve diş hastalıkları derslerinin öğretmenliğini yaptı. Çağdaş diş hekimliğinin ilk kurucularındandır.

Diş hekimliği mesleğini geleneksel öğretiden kurtarmak için Dr. Cemil Topuzlu ile beraber dişçi okulunu kurmuşlardır. Okulun ilk müdürü Dr. Mustafa Münif Kocaolçun, olmuştur.