Huzurlu …

Salim,
Eski dilde, salim,
Arapça salim, (ﺳﺎﻟﻢ).
Arapça, selamet, kurtulmak, sağlıklı olmak anlamından türetilmiş.
Sağlam, sağlıklı, sıhhatli.
Eksiği, noksanı olmayan, hatasız, kusursuz (şey)
Korku, endişe ve sıkıntıdan uzak, güvenli (kimse), emin.
Esen, sağlam.
Sakin, Dingin,
Huzurlu,
Huzuru olan, rahat.
İçi geniş.
Rahat,
Arızasız.
Arsun,
Erinçli.
Gailesiz.
Gülistan.
Mutlu,
Refahlı.
Yumlu.

Azota verilen bir başka ad…

Nitrojen,
Azot.
Nitrojen (Arapça, نتروجي ).
Azot, (simgesi N).
Fr. azote, İng. nitrogen

Atom numarası 7,
Atom ağırlığı 14,006 g,
Azot, Nitrojen (simgesi N), havada beşte dört oranında bulunan, rengi ve kokusu olmayan, dingin, tadsız, çift atomlu bir soy gaz.

Protein, nükleik asit gibi bazı önemli moleküllerin yapısında bulunur.Hücrenin yaşamasında önemli rol oynar. Bitkiler azot gazıyla doğrudan doğruya solunum yapamazlar. Bitkiler Azot ihtiyaçlarını topraktaki azot bileşikleriyle sağlarlar. Tarımda yetersiz durumda azotça zengin gübreler kullanılır.

Azot elementi amonyak, amino asit, nitrit asit, siyanür, organik nitratlar (itici ve patlayıcı) gibi endüstriyel bileşikleri oluşturur. Sıvı Azotun sıcaklığı, Azota göre daha düşük olup, (-196 °C)’ dir. Endüstriyel sıvı Azot, renksiz ve berrak olup hava ayrıştırma yolu ile elde edilir.

Azot oksidul (Diazot monoksit) N2O, güldürücü gaz olarak bilinir. Eski zamanlardan beri anestezik olarak kullanılan gazdır.
Azot oksit (NO), renksiz bir gazdır. 1784 yılında bulunmuştur.