Eski dilde eyyam …

Günler,
Vakit, zaman.
Eyyam,
Arapça eyyam, (ﺍﻳّﺎﻡ).
Arapça gün anlamındaki yevm, sözcüğünün çoğulu günler anlamında eyyam olarak türetilmiş.
Günler,
Devirler.
Zaman, devir.
Güç, iktidar, nüfuz.
Uygun ve elverişli zaman
Zonguldak yöresinde eyyam sözcüğü Yumuşak, iyi anlamındadır.

Eyyamcı;
Gününü gün etmekten başka bir şey düşünmeyen kimse.
Günün gerektirdiği gibi hareket eden, günün şartlarına hemen uyan, dalkavuk, dönek.