Sürekli …

Baki,
Sürekli,
Arapça Baki, (ﺑﺎﻗﻰ).
Arapça, beka kelimesinden türetilmiştir.
Devam etmek, sürekli olmak.
Ebedi, ölümsüz, kalımlı.
Baki kalmak,
Varlığını koruyan, devam eden, devamlı, sürekli.
Sürekli, kalıcı, daimi.
Ebedi, daimi, ölümsüz.
Sonu gelmez.
Ölmez.
Sermet(Sermed)
Farsça, sermet, (ﺳﺮﻣﺪ)
Sonsuz, ebedi, sermedi.
Ebedi, daimi, sonu gelmez, ölmez, sonsuz, geride kalan, arta kalan.
Daim, Daima, Daimi, Devamlı, Durmadan.
Aralıksız,
Kadim, Kalıcı,
Mütamadi(Mütemadi),

Fani karşıtı: Baki.

Baki kelimesinin diğer anlamları:
Bir şeyden artan (miktar).
Eskidilde, Öteki.
Öteki, diğeri
Geride kalan, arta kalan.
Saklı duran, kalan.
Bundan başka.
Medine şehrinde bir makbere yeri.
Gedikli,
Her zaman, Hummalı,
Geceli gündüzlü,
Ruzuşeb,
Kesiksiz,
Müzmin,
Ötümlü,
Payidar,
Ağlayan, Artan,
Bundan başka.
Geniş, vasi.
Geri kalan.
Kalan kısım veya meblağ, alt taraf, mabad.
Temelli,
Yağmur bulutlarına eskiden verilen ad.
Yeter, kafi.

Merhametten ve acıdan yoksun olan, zorba …

Ceberrut,
Ceberut (Arapça, جبروت )
地獄犬
Merhametten ve acıdan yoksun olan, zorba.
Acımasız, merhametsiz.
Kibirli, büyüklük taslayan.
Azamet,
Büyüklük.
Hakimlik.
Kudret, celadet.

Ceberut Arapçada Allah’ın her şeyin üstünde olan kudreti anlamındadır. Allah’tan bahsedilirken ceberrut sözü, güç ve kudret karşılığı olarak kullanılır. Ceberrut kelimesi, kişi ve kurumlar için kullanıldığı zaman anlamı baskıcı, güç kullanan, despot, zorba demektir.
İbranice geburah kelimesinden Arapçaya oradan da Türkçeye gelmiş bir kelimedir.