Nüfus bilimi…

Demografi,
Nüfus bilimi.
Nüfus bilgisi.
İngilizce: demography,
Fransızca demographie.
Almanca: Demographie
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim.
Bir populasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi.
Bir topluluktaki kişilerin bireysel özellikleri, coğrafi dağılımı, sosyal ve mesleki durumu, fiziki çevresi, hastalık ve ölüm oranı bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik bilimsel çalışma.
İnsan topluluklarının durum ve gelişimini inceleyen istatistik.

Salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı. ..

Epidemiyoloji,
Fransızca, epidemiologie, épidémiologie,
İngilizce, epidemiology,
Almanca, Epidemiologie
Epidemiyoloji Yunan kökenli bir sözcüktür.
Salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı.
Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi.

 

Toplumdaki her türlü kaza ve hastalık ile ilgili durumların dağılımını inceleyen bilim dalına Epidemiyoloji denilmektedir.
Epidemiyoloji toplumda oluşan hastalıkların sıklığını, dağılımını ve hastalık oluşumunu etkileyen faktörleri inceleyen ve bu hastalıklara karşı hedefleri ve yöntemleri belirleyen bilim dalıdır.
Hayvan hastalıklarıyla ilgili konular epizotiyoloji(epizootiyoloji) olarak ifade edilmektedir.

Klinik ve toplum tıp bilimlerinde hastalıkların ve sağlık sorunlarının dağılımını, nedenlerini ve bunların tanı, tedavi ve önlenmesi için en uygun yöntemleri belirlemeye yarayan, çözüm yollarını araştıran, kullanılan yöntemlerin temel kurallarını öğreten bilim dalı.