Yasalara aykırı davranış …

Suç, (İng. crime, Frn. crime).
Cürüm,(Arapça Cürm, جرم ) suç.
Farsça Beze,
Arapça cerime, (جریمه ), suç.
İngilizce Crime suç, kabahat anlamındadır.

Yasalara aykırı davranış.
Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.
Yasaca cezası gösterilen eylem.
Halk dilinde Ayıp,
Günah.
Kabahat.
Kusur, çirkin iş, tekdir edilmeğe müstehak hareket.
Bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara bağlanan davranış ve eylem.

Devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma bağlanmış olan kurallara aykırı davranış.