Bir tür yaban yoncası …

Korunga,
Üçgül,
Tirfil, (Rumca).
Tırfıl, Tirfil, (Fr. trèfle des prés, trèfle rouge, trèih violet).
Kelebekotu,
Yabani yonca,
Kelekotu,
Çayır dutu,
Tavşan bıyığı,
Bir tür yabani yonca.

Çimenlik yerlerde yetişen yuvarlak yapraklı bir ot.
Tırfıl, Üçgül, “trifolium Pratense”
Yaban yoncası (Alfalfa), esasında çimler arasında yetişen ve hepimizin bildiği sıradan bir kır çiçeği olup çok güzel bir bitkidir. Hayvan yemi olarak mera ve çimenlik alanlarda kullanılır.

Yonca, baklagiller familyasından olup yeşil ot ya da kuru ot olarak hayvan yem bitkisi olarak kullanılan çok yıllık bir ot’tur. Sulak yerlerde çayır bitkisi olarak kendiliğinden yetişen ya da ekilerek yetiştirilen bir bitkidir. Hayvanlar için besleyici bir bitki olup yeşil olarak tüketilmesi daha faydalıdır.

Latince Trifolium, Yunanca Triphyllon, Yonca, Üçgül, Triphylos Üç Yapraklı anlamından gelmektedir. Tirfil rumca bir kelime olup, bazı yörelerde Üçgül, Yabani Yonca ya da Korunga gibi yem bitkilerindendir. Üç küçük yapraklı, eşit boyda, yaprakları bileşik ve kuzey yarım küre’nin ılıman ve yarı tropikal bölgelerinde yetişir. Bir yıllık veya çok yıllık ot. Yem Bitkisi olarak 300’den fazla türü yetiştirilir. Kelebek çiçekgiller fmilyasındandır. Üçgüllerin çiçekleri, çoğu zaman başak veya kömeç halinde toplu beyaz, pembe, kırmızı, morumsu ya da nadir olarak sarı renkte olabilir. En yaygın yabani türleri, çayır üçgülü ve iki tarla üçgülüdür. Üçgüllerin bir çok türü hayvanlara yem bitkisi olarak kullanılır. Doğu Anadolu bölgesinde bazı türlerin çiçekleri çiğ olarak ilaç niyetine yenir.

Baklagiller familyasından fiğ, yonca, korunga gibi bitkiler mart-mayıs aylarında ekimi yapılır. Hayvan yemi olarak kullanılan üçgül, ballıbaba, yonca, korunga vs. gibi bitkiler yer çiçekleridir. Genel olarak baklagillerden yeşil yemler gurubundandır. Bunlar; Yonca, Fiğ, Korunga, Üçgül, Taş yoncası, Burçak, Lüpen, Yemlik bezelye, Japon üçgülü, Yulaf, Kumarin, Dikumaroldır. Çorak topaklarda, soğuk ve kurağa dayanıklı bitkilerdir. Yemlik bitkiler çiçeklenme sonrasında hayvanlara yedirilirse hayvan ürünlerinde, sütte acımsı tat bırakır. Fiğ gibi çiçeklenme sonrası biçilerek kullanılması, yulaf ve arpanın aksine olumsuz tat bırakır.

Ilgın ağacı …

ılgın ağacı
Ac,
Tarfa,
Ilgın ağacı, (Alm. Tamariske, Fr. Mirage ).
Tamarix tetrandra (Latince).
Tamarix Callical.
Katır Çiçeği
Tamariske.

Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç (Tamarix).
Dere ve çay kıyılarında biten, sepet örmeye yarayan bir çeşit söğüt ağacı cinsi.
Vadilerde ve dağ eteklerindeki suluk, nemli topraklarda doğal olarak yetişen bir ağaçtır. Görünüş olarak çam ağacını andırır.

Ilgın Ağacı, pembe ve beyaz renkli çiçekler açar. Peyzaj bitkisi olup bahçelerde süs ağacı olarak yetiştirilir. Bütün sene yeşil kalır. Kuru iklim bölgelerinde yetişir. Ağacın bulunduğu çevrede kolaylıkla üreyebilmektedir. Ağacın köklenme özelliği, su tutma özelliği nedeniyle bir çok faydalı amaç için özellikle tercih edilir. Yer altı su seviyesi yüksek yerlerde bulunan suyu yüzeye çekmekte kullanılır. . Bu özelliği nedeniyle toprak erozyonuna karşı kullanılan bir süs bitkisidir. Ilgın Ağacının rüzgara dayanıklı oluşu, kurak ve tuzlu toraklarda kolay yetişmesi en önemli özelliliklerinden biridir.

Ağacın kabuk ve yaprakları sarılığa karşı tedavi amaçlı kullanılır. Frengi ve Cüzzam tedavisi için kökü kaynatılıp suyu içilir., frengide kuru ılgın ağacı kaynatılır, suyu içilir, Ağacın yaprakları ve dalları kaynatılıp buharı basura iyi gelir.

Avusturalya kıyı çimi, kıyı otları denen bitki örtüsü …

Spinifex__Spiniflex_sericeus-002
Spinifex (genus),
Spinifex longifolius,
Kum otu,
Triodia.
Kıyı çimi.
Botanikçilere göre Doğal halı.

Çorak bölgelerde kıvrık ipleri keskin dikenleri olan bir bitki örtüsüdür.
Lifleri keskin ve kaktüs gibi dikenli bir yıllık bitkidir.
Kıyı otları sınıfından olan spinifex, kum otu, kıyı çimi kıyı otu gibi adlarla da bilinir.

Triodia Avustralya’ya endemik büyük bir cins çimdir. Kıyı cinsi olan bu 64 tanınmış türünden biri olan bu tür Spinifex olarak bilinir. Avustralya, Yeni Zelanda ve Yeni Kaledonya kıyılarında yetişir. Genelde kum içinde büyüyen ve yaygınlaşan bitki kumluk alanların stabilitesini sağlar. Böylelikle kumul ekosisteminin düzenlenmesinde etkilidir. Avustralya’ya özgü ve dikenli yapraklı, tombul otlardan bir örtü anlamına gelen Triodia cinsindendir. Avusturalyadaki düzlükler Triodia (Spinifex) otlarıyla kaplıdır.

Batı Avustralya’nın kuzeyinde bulunan büyük kum çölü, çorak alan, geniş ve kıraç tuzlu bataklıklarla kaplıdır. Yeni Zelanda’da en önemli doğal kum bağlama otu spinifexlerdir.

İlkbahar ve erken yaz aylarında çiçekler açar. Bunlar erkek ve dişi tomurcuklar olarak gelişir. Spinifexler sonbahar rüzgar tarafından bu tohumlar taşınarak üretilmektedir. Spinifex çim dikenli tohum kafaları, rüzğarlarla toplanır sıkıştırılarak rulo yaparak tüm Avusturalya sahillerinde boy gösterirler. İnce kumlara dalan büyüme organları ile yeniden dağılım döngüsüne başlar. Doğal olarak üreyen bir bitki örtüsü Avusturalyanın düzlüklerinde yetişir. Her yıl tohumları rüzğarlarca taşınarak kumların içerisinde yeniden doğar. Tabi bu üremeye denizin gelgitleri de yardımcı olmaktadır. Tohumlar nemlenir ve çimlenmeye başlarlar. Tohumlar bir tüylü yüzeyi ile renk grimsi yeşil yıllık otların içine büyür. Bu bir nevi doğal kum bağlayıcıdır. Kıyı çimi olarak plajların korunmasına yardımcı olur.