Mersin balığı türleri …

Biz,
Şip,
Beluga,
Çığa, Çiga,
Çuka,

Sevruga,
Sivrişka, Sivruşka,
Sivruşka balığı,

Mersin balığı,
Mersin balığı yavrusuna çuka denir.

Yıldız mersin balığı, sevruga (Acipenser stellatus),
Yıldız mersin balığı, nehirleri yumurtlamak için göç eden anormal bir türdür. Karaca Balık, Rus Mersini ve Sivruşka Balığı, (İngilizce, starry sturgeon) olarak da biliniyor. Kuzey yarım kürede ılıman deniz ve göllerin sahillerinde yaşayan değerli balıklardır.

Farsça, Drakul,( اوزون برون ), Uzun Burun mersin balığı:
Siyah, Azak, Hazar ve Ege deniz havzalarına özgüdür.
Ossetra mersin balığı,

Sularımızda yaşayan türleri şunlardır.
Mersin kolan-balığı (Acipenser sturio), Mersin balığı (Acipenser stellatus),
Şip veya Biz (Acipenser nudiventris),
Çuka veya Çiga (Acipenser ruthenus),
Rus mersini (Acipenser gueldenstaedti) dir.

Bunlardan başka, dünya havyar ihtiyacının yarısını karşılayan mersin morinası veya beluga, Acipenseridae familyasından ayrılan bir kol olan Huso’ya bağlıdır. Bu kolun bilimsel adı Huso huso’dur.

Mersin morinası Karadeniz ve Hazar’da, Volga, Don, Dinyeper ve bölgenin diğer nehirlerinde bulunur. Cinslerinin arasında en çok ve en makbul havyarı üreten balıktır.

Havyar için en önemli üç tür mersin balığı vardır.
Bunlar, Sevruga havyarı, Beluga mersin balığı ve Ossetra mersin balığı.

Kışın Karadeniz’de dil, kefal ve kaya balıklarıyla, Hazar denizinde ise kaya, ringa ve kızıl kanatla beslenir. Mersin balıkları doğdukları sulardan başka sulara girmezler. Belli bir nehirde yumurtadan çıkmışsa büyüyüp yumurta bırakmak için yine aynı nehire girerler. Yalnız eti veya bir seferlik yumurtası için bu tür iptidai şekillerle avlanıldığmdan mersin balıklarının nesli maalesef azalmaktadır.

Alev, kıvılcım …

Şihab,
(Arapça, شهاب )

İng. flame
Fr. feu
Alev,
Alaz,
Absimat.
Kıvılcım,
Şerare,
Şahap,
Şule,
Yalaz, Yalım,
Flama,
İjek,

Arapça şihab, akan yıldız, kayan yıldız, Parlak yıldız ve kıvılcım anlamındadır.
Cığa, Cılıngı, Civek,
Çingi, Çakım, Çakın.
Sinskal, Sagım,

Yıldızdan fırladığı zannedilen ve dünyanın atmosferinde bir an görünüp kaybolan gök taşı.
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule , kıvılcım.