Yapılarda çatıya yatay konulan düzgün ağaç…

Omuz,
Çiğin,
Eğin.
Menkip,
Arapça: menkib, menkip.
İngilizce: shoulder,
Fransızca: epaule (de la courbe),
Almanca: schulter.
Yapılarda çatıya yatay konulan düzgün ağaç.
Anadolu ağızlarında omuz yerine daha çok çiğin adı kullanılır.

Omuz sözcüğünün başka anlamları;
Boyun.
Dağ yamacı.
Kol kemiğinin omuzla birleştiği yer, omuz başı, omuz.
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.
Gövdenin boyun omurlarıyla kolun üst bölümü arasındaki bölgesi.
İçine eşya koymak amacıyla duvarlarda yapılmış olan küçük boşluklar.
Ön kolların bağlı olduğu omuz kemerinin bulunduğu bölge.
Türkmenlerin omuz olarak kullandıkları egin biçimi Türkçede arka, sırt anlamına gelir.

Davulun tokmakla vurulan kısmı…

Bam,
Farsça: bam, (ﺑﺎﻡ).
Davulun tokmakla vurulan kısmına Bam adı verilir.
Davul Tokmağı: Çubek, Çüven, Çomak, Meççik, Metçik, Çomaka
Davul Çomağı: İnce değnek, Çubuk, Çırpı, Zipzibi, Mikraa,
Davul: Artebe, Duhul, Köbürge, Küvrüg, Tabl, Tavul, Tuğ, Tuvıl, Tümrük, Baraban(Azeri dilinde).

Davul; bilinen en eski vurmalı çalgılardan birisidir. Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur. Elle ya da sopayla vurarak çalınır. Biçimi değişse de dünyanın her yerinde ve her toplumda kullanılan bir çalgıdır. Kasnak, deri çemberi, çakşırı kasnak kayışı, tokmak, çubuk, davul derisi olmak üzere altı parçadan meydana gelmektedir. Davul çalanlara, Tabbal, Tablzen, Davulzen, Davulcu gibi adlar verilmiştir.

Bateri:
Tokmakla Çalınan Çalgı, Davul.

Bam sözcüğünün yörelerimizde halk dilinde başka anlamları:
Çatı, dam
Kubbe, gökkubbe.
Göz kapağı.
Kemer
Sakf.
Sabah vakti.
Bakalım.
Beri gel, dur anlamında.
Telli sazlarda en kalın tel.
Tambur gibi telli sazların en kalın teli.
İran’ ın Güney Doğusunda bulunan, Kerman eyaletinde bir kent.

Halat gibi örülmüş iplik çilesi…

Tura,
Halat gibi örülmüş iplik çilesi.
Kıvrılarak sıkıştırılmış iplik çilesi.
Deriden veya ipten örülen kamçı.
İki ucu birbirine bağlanarak çile hâline getirilmiş ipek ipliği.
Halat gibi örülmüş iplik çilesi.

Tura sözcüğünün başka anlamları;
Tuğra,
Metal paranın resimli yüzü.
Ev duvarlarını dış etkenlerden korumak için üzerlerine çakılan tahta perde.
Dış etkenlerden korumak için duvar ve kapı üstüne çakılan tahta perde.
Düz ve toprak damlı evlerde, giriş kısmını yağmur sularından korumak amacıyla kapıların üst yanma çekilen siperlik.
Bahçe kapısını korumak için beşik örtüsü biçiminde tahtadan yapılan örtü.
Kadınların başlarına taktıkları küçük altın dizisi.

Halk ağzında Bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil.
Ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan veya yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu.
Kimi oyunlarda ebeye vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil.
Düğümlenmiş mendille erkeklerin düğünlerde oynadıkları, güce ve vurmaya dayalı sert bir oyun.
Çocuk oyunlarında kullanılan düğümlenmiş mendil.
Kös, davul, trampet gibi şeylere vurmaya mahsus ip veya çomak.
Düğünlerde oynanan bir çeşit oyun.
On taneden oluşan tabaklanmış deri bağlamı.
Bükülerek bir araya getirilmiş on tane tabaklanmış deriden meydana gelen tomar.

Kılıçbalığının yırtarak dolaştırdığı ağ.
Sergen.
Topuz,
Karşı.
Kamçı, örme kırbaç.
Çatı.
Dam, çatı.
Çatı arası.
Çatı altı.
Çakal.
Dam, ahır.
Odalardan başka evdeki diğer bölümler.

Metal paranın resimli yüzü (Karşıtı, Yazı).
Madeni paranın resimli yüzü.
Öküz kılından yapılan küçük top.
Amir, patron, baş, şef, yönetici.
Demet, bağ, paket.

Büyük iplik çilesi; Kelep.
Halat iplerinden saç gibi örülmüş ip; Salmastra.
Eğrilmiş pamuk veya iplik çilesi; Kelefe, Keleve. Bende, Dülege.
İplik çilesi; Bende, Kelef , kelep,
İplik yumağı,
Parça parça olan iplik.
Yün ya da pamuk iplik çilesi.
Boyanmak üzere hazırlanan düzgün ip kümesleri.

Kelep (gelep, keleb);
Halk ağzında Büyük iplik çilesi, kelep.
Bükülmüş iplik kangalı, çile.
İplik çilesi, İplik yumağı, Yün çilesi, İp çilesi.
Bürümcük çilesi.

Çile;
Alm. Garnsträhne,
Fr. mateau,
İng. hank; skein
Çevresi belirli bir uzunluktaki çıkrığa sarılarak oluşturulan iplik kümesine çile denir.

Çatıyı döşemek için ince tahtalar yapmaya yapmaya yarayan küçük ağaç …

Tok,
Balar,
Farsça balar, ince tahta.
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra.
Pedavra(Petavra),
Padavra,
Palalik,
Çatı kirişi olarak kullanılan ya da kiremitlerin altına döşenen ince tahta.
Çatıyı döşemek için ince tahtalar yapmaya yapmaya yarayan küçük ağaç.

1 2