“Yılanyastığı, filkulağı” gibi adlar da verilen bir süs bitkisi…

Arum,

(Latince Aron).

Yılanyastığı,
Yılan kavı,
Yılan ekmeği,
Yılan bıçağı,
Buzağı otu.
Filkulağı,
Yılan bucağı.

Yılanyastığıgiller familyasından olan bitkiye Latince Aron adlı bir besin adından esinlenerek arum denmiştir. 30-50cm. boyunda yumru köklü çok yıllık bir bitkidir. Uzun sapları krem ya da beyaz damarlı üçgen şeklinde yaprakları olan bu bitki Nisan-Mayıs aylarında dişi çiçekler dalın alt kısmında erkek çiçekler üst kısmında olmak üzere çomak şeklinde çiçekler açarlar.

Sonbaharda da mısır koçanı biçiminde kırmızı darı gibi meyveler verir. Anayurdu Kuzey Afrika ve Avrupa olan bu bitki deniz seviyesinden 1500 m. yüksekte gölgeli, hendek ve çalılıklarda, serin yerlerde yetişir. Taze yaprakları ve meyveleri zehirlidir. Taze yaprakların haşlanarak zehiri giderildiği söylenir. Taze yapraklar zamk, nişasta ile saponin ve konisin alkoloitleri içerir.

Kurutulmuş köklerin kabızlık giderici, balgam söktürücü etkisi vardır. Taze yaprakları ve kökü az suda kaynatılıp sivilceler pansuman yapılır. Yara ve iltihap için yaprakları ve kökü kaynatılıp pansuman yapılır. Egzama, kaşıntıya karşı yaprakları ve kökü kaynatılıp kaşınan yerlere pansuman yapılırak tedavi yapılır. Yılan yastığı sivilce ve çıbanları çabuk olgunlaştırır.

Halk dilinde öküz, sığır …

Davar,
Öküz, (Arapça sevr, ثور ).
Gav (Farsça, گاو ).
İğdiş edilmiş erkek sığır.
Mal.
Sevr.
Boğa.
Sığır.
İnek.

Fransızca, bœuf, bétail.
İngilizce, Ox, bull, cattle.
Dört ayaklı evcil, çiftlik hayvanı.

Halk arasında öküz ya da sığır geviş getiren, etinden, sütünden ve gücünden faydanılan büyükbaş hayvanlara denir. Anlayışsız, kaba saba kimse anlamında da kullanılır. Bu hayvanların altı aylık erkek ve dişi yavrularına buzağı denir. Bir yıllık olanlara ise dana denir. Sanki dana erkek yavru gibi algılansa da erkek ve dişi için kullanılır. Hayvanın gebelik dönemine kadar olanına düve denir. Bu erkek ise tosun denir. Sığırın damızlık olanına boğa, yavrulayan dişine ise inek denir. Kısırlaştırılmış erkek boğaya tam anlamıyla öküz denir. Öküzlerin koşulduğu arabalara, kağnı ya da öküz arabası denir. Bazen çok yavaş giden araçlar için da aynı tabir kullanılır. Yürüsene öküz arabası !..

Davar diye de hitap edilir. Anlam olarak koyun ve keçiye verilen ortak isimdir. Koyun ve keçi sürüsüne de davar denir.

Ayrıca Halk arasında saf, kalın kafalı, kabiliyetsiz, görgüsüz, be­ceriksiz ve yetenksiz kişilere de öküz denir.

Hırs, ihtiras, insanı kötü yola sevkeden servet ve mal …

Mamnon,
İng. Mammon, Frn. Mammon.
İnsanı kötü yola sevkeden servet ve mal .
Hırs, ihtiras
Hırs, ihtiras, kötü yola sevkeden servet,
Servet tanrısı .
Para hırsı,
Haksız dünyevi kazanaç sağlama.

Mamon kelimesi Aramice’de zenginlik anlamına geliyor. Para ya da para kazanma hırsı demektir. Aramiceden Grekçe’ye aynı şekilde değişmeden geçmiş. Aynı kökten batı dillerine küçük değişiklerle yayılmıştır. İngilizce (money), Almanca (mammon), Fransızca (monnaie), İspanyolca (moneta) gibi.

Boğa, her zaman parayı, gücü, kazancı, serveti, hırsı, kavgayı, çfkeyi, ihtirası ifade etmiştir.