Ekilen tohumları çürüten çok sulak tarla …

İrinlik,
Ekilen tohumları çürüten çok sulak tarla.
Ekilen bitkileri çürüten, çok sulak tarla.

Suyun bitkilerle olan ilişkisinin adlandırılması;
İrinlik; Ekilen bitkileri çürüten, çok sulak tarla.
Öğünt; Buğday tarlasını bataklığa çeviren ve ekilmiş buğdayları çürüten yağmur suyu.
Pusalmak; Çok yağan yağmur nedeniyle otların çürümesi, bozulması.
Sörpümek; Bitkinin susuzluktan, havasızlıktan solması.
Cunuz; Tarlanın ortasında su akıntısından meydana gelen çimenlik.
Çeketlenmek; Bitki köklerinin su yüzünden fazla büyümesi.
Basgın; Yağmur yağdıktan sonra toprağın üst kısmının kuruyarak sertleşmesiyle tohumların filizlenip toprak üstüne çıkamaması.
Bastırık; Yağmur sularının toprağın yüzünü kaymaklaştırmasından, dondan bitkilerin çıkamaması hali.
Baskın;Yağmurdan sonra toprağın üstünde oluşan sert tabaka sebebiyle filizlenemeyen ekin.
Karasu; Bitkilere zararlı olan, toprak altından çıkan acı su.
Bük; Sulak tarla.

Aşık kemiğine ve oyununa verilen ad …

Pete,
Aşık kemiğine ve oyununa verilen ad.
Pete, Samsun Vezirköprü yöresinde aşık kemiğine denir.
Aluk, Akat, Alçı, Aşşıh, Aşuh,
Kajık (Sibirya, Tıva Türklerinde verilen isim)
Aşık kemiği.

Koç, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların arka ayak bileklerinden çıkarılan dikdörtgen biçimli, dört farklı yüzü olan kemiğe aşık, bununla oynanan oyuna da şık oyunu denir. Aşık oyunu, genellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal yörelerde, daha çok erkek çocuklarla oynanır. Aşığın yüzleri çeşitli yörelerde cuk (çik), buk, tök, tok, alçı, togan, bey, gong, kazak, allı olarak isimlendirilir.

Ayrıca pete sözcüğü, Kastamonu, Balıkesir ve Çankırı civarlarında mendil anlamında kullanılmaktadır.