Volatil, Uçucu Kolaylıkla buharlaşabilen …

Volatil,
İng. Volatile.
Fr. Voleur,
Uçucu.
Uçuşkanlık, buharlaşma.
Kolaylıkla buharlaşabilen.
Düşük oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaşabilen.
Fransızca voleur, kelimesi hırsız anlamını da taşımaktadır.
Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir dönem içerisinde fiyatında yaşanan hareketliliğin veya oynaklığın bir ölçüsüdür. Ürün fiyatındaki standart sapma oranı ile ölçülür. Standart sapmanın büyük olduğu durumda ürün volatil’dir. Bu durumda ürünün fiyatı büyük oranlarda değişiklik gösterir. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Standart sapmanın küçük veya stabil olduğu durumlarda volatile’den pek bahsedilmez. Bu durumlar ekonomide o dönemde bir dengenin olduğunun ve bir belirsizliğin olmadığının göstergesidir.

Havadaki su buharı…

Nem,
Türkçe: Rutubet,
Farsça : Nem.
İngilizce: Humidity, moisture.
Fransızca: Humidité,
Almanca: Feuchte, Feuchtigkeit
Havada bulunan su buharı.
Hafif ıslaklık, rutubet.
Hava ya da başka bir ortam içinde su buğusu bulunma hali.
Havadaki su buharının niceliği, miktarı.

Su buharı, normal şartlar altında sıvı halde bulunan suyun gaz halidir. Su, her sıcaklıkta buharlaşabildiği için havada her zaman su buharı bulunur. Buharlaşma su yüzeyinden meydana gelir. Suyun su buharı haline gelmesine buharlaşma denir. Havada bulunan su buharı nem olarak tanımlanır.

Yeryüzündeki suyun kaynağını hidrosfer yani su küresi oluşturmaktadır. Atmosferdeki su buharının büyük bir kısmı atmosferin yeryüzüne yakın bölümlerinde bulunur.