Naka, Deniz filinin dişlerinden yapılan değerli bir tespih…

Naka,
Deniz fili dişi,
Tesbih,

Arapça Sübha kökünden gelmekte olup, Sübhanallah diyerek Hak teala hazretlerini teziye ve takdis etme. Namazdan sonra veya vird çekmek veya sayıyı saymak için hazırlanmış taneler dizisi olarak tarif edilmektedir.

Tesbihin hem Müslümanlar, hem de onlardan daha önce Brahmanlar tarafından kullanıldığına dair görüşler ileri sürülmektedir. Bir başka yaklaşım da, XI. yüzyılda manastırlarda dua edilirken tesbihe benzer şeylerin kullanıldığıdır. Tesbihin genellikle namazdan sonra kullanılması Adet olduğu için, İslamın başlanğıcına kadar götürmek mantıki olsa bile, bunu teyid edecek bir delil yoktur. Buna rağmen, bugünkü şekliyle tesbih aletinin Hind’den batıya Asya’ya kadar gelmiş olduğu bir gerçektir.

Tesbih parçalarının imalatında ham madde olarak kullanılan maddeler;
1. Madeni;
Akik, altın, cam, elmas, firuze, gümüş, kantaşı, katalin (plastik), lapis lazuli, lületaşı, malekit, necef, Oltu (Erzurum)taşı, şahçerağ, şahmaksut, yâkut, yeşim, yıldız (kedigözü), zebercet, zümrüt, vs…

2. Hayvani;
Deve kemiği, fil dişi, gergedan boynuzu (zergerdan), inci, kaplumbağa kabuğu (bağa), manda boynuzu, mercan, naka (deniz fili dişi), sedef, toynak, vs…

3.Nebati; Abanoz, demirhindi, düveydari, gül ağacı, hindistan cevizi, kehribar, köknar, kuka, maverd, narçıl, öd ağacı, pelesenk, sandal ağacı, sırçalı kuka, sakız ağacı (nebik), yılan ağacı, zeytin ağacı, vs…

Deniz fili, iriyarı, morsa benzer deniz memelisi. Deniz filleri, fok ailesinin (Phocidae) kulaksız fok alt takımına dahildirler. Fil hortumuna benzer uzun burunları nedeniyle bu isim verilmiştir.

(Macrorhinus leoninus) Etçiller (Carnivora) takımının fokgiller (Phocidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 4-7 m. Yağı ve postu için avlanır. Kergelen adası yakınlarındaki denizlerde yaşar.

Geleneksel hindu toplumunda tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşanların oluşturduğu toplumsal sınıf …

Vaişya,
Vaiçya,
Vaishya,
Vaisya,(Frn. commerçant, tüccar),

Geleneksel hindu toplumunda tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşanların oluşturduğu toplumsal sınıf.

Aşağıdaki dört kast sınıfında ayrı ve büyük çoğunluğu oluşturan diğer sınıflar;
Parya, (insanlığın en aşağı tabakası sayılır).
Dokunulmazlar, (Kast dışında kalanlar).

Hindu toplumunda bir sınıf, kast.
1-Brahmanlar (rahip ve alimler)
2-Kşatriya (prensler ve askerler)
3-Vaişya (tüccar, esnaf ve çiftçiler)
4-Şudra (işçiler, sanatkarlar)