Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, on iki bin yıl öncesine tarihlenen ünlü bir höyük…

Körtiktepe,
Körtiktepe Höyüğü,
Üçtepe Höyük,
Boncuklu Höyük,
Körtik Tepe Höyüğü, Ilısu Baraj Gölü içindedir.

 

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi, Ağıl Köyü ve Aşağı Sazlık mezrası yakınlarında, Batman Suyu ve Dicle Nehri’nin kesiştiği bölgede ve Batman İli’nin yaklaşık 14 km güneybatısındadır.

Dicle Üniversitesi (D.Ü) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nce gerçekleştirilen kazılarda gün ışığına çıkarılan 120 insan iskeletinden kadınlara ait bazı kafataslarında darbe izine rastlanması üzerine kadına yönelik şiddetin Ortaçağ dönemine uzantısı araştırılıyor.

Diyarbakır tarih boyunca Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır adlarını almış.

Diyarbakır Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta bölümünde, Mezopotamya´nın Elcezire denilen, kuzey kısmındadır. Yontma taş ve Mezolitik devirlerde Diyarbakır ve çevresindeki mağaralarda yaşanıldığı, yapılan Arkeolojik araştırmalar ile anlaşılmıştır.

Ergani yakınlarındaki Hilar Mağaraları paleolitik dönemden itibaren yerleşime sahne olmuş, Roma döneminde de M. S 1-5 yy’da yerleşim devam etmiştir. Silvan yakınlarındaki Hassuni Mağaraları mezolitik dönemde yerleşim yeri olarak kullanılmış.

Sinop yöresinde yaygın olan bir tür erkek başlığı …

Arçin,
Sinop yöresinde yaygın olan bir tür erkek başlığı.
Yörsel bir tür erkek başlığı.
Karadeniz bölgesinde, özellikle Sinop’ta yaygındır.
Kaput bezinden takke biçimindedir. Kenarları ve üzeri boncuklarla bezenmiştir.

1950 yıllarında giyim ve kuşamda görülen toplumsal değişim Sinop’ta da yaşanmıştır. Kırdan kente göç ile giyim ve kuşamın yerel niteliği ortadan kalkmıştır. Sinop’ta iç kesimlerde yerel giysilere daha çok rastlanmıştır. Boyabat ve yöreside daha çok kadın giyiminde görülmüştür.

Ayancık, Gerze, Boyabat ve Dikmen köylerinde kadınlar başlık olarak fes kullanmaktadır. Üstüne oyalı yemeni, al renkli çar ya da pıta örtülmektedir.

Sinop yöresinde geleneksel erkek giyiminde Karadeniz etkisi belirgindir. Başlıklar çok çeşitlidir. Bunlar Kafkas göçmenlerinin kullandığı papak, dağ köylülerinin kullandığı dolak yanında kaput bezinden yapılmış arçin de çok yaygın olarak kullanılmıştır. Arçin takke biçimindedir. Çevresi boncuklarla işlenmiş arçin erkeklerin kullandığı bir başlık türüdür.