Beyaz kerestesi marangozlukta kullanılan bir ağaç …

Huş,

Betula,  

Latince Betula Pendula,

İng. birch,  Alm. Birke, Frn. Bouleau.

Huş ağacı,

Birke, 

Almanca Bikre kelimesinin Hintçe, beyaz manasına gelen Bharg sözcüğünden türemiştir.

 

Beyaz kerestesi marangozlukta kullanılan bir ağaç.

Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi

Huş ağacıgiller (Betulaceae) familyasından, kanatlı fındıksı meyvesi olan, ağaç ya da çalılar. 

 

Kuzey yarıkürede yetişen, beyaz kabuklu, kerestelik bir ağaç cinsidir. Gürgengillerden, beyaz kabuğu ile beyaz kerestesinden marangozlukta yararlanılan soğuk ve ılıman bölgelerde yetişen bir ağaçtır. Huş ağacıgiller (Betulaceae) familyasından, kanatlı fındıksı meyvesi olan, beyaz ya da boz renkli odunu olan ağaçlardır. Humuslu ve kumlu topraklarda yetişir.  Ağacın dalları ince ve narin olup gövde kabuğu yırtılmış veya düzgün olarak görülür. Ağacın gövde kabukları kağıt gibi kolayca soyulur. Bu özelliğinden dolayı Amerika halkları tarafından kabuğu kap kacak ya da kano yapımında kullanılır. Ağacın kökleri fazla derine gitmez. Yaprakları normal dizilmiş kenarları dişli ve loplu olup, elle ezildiği zaman çok güzel kokar. Küçük ve açık renkli yaprakları sonbaharda sararır ve dökülür. Soğuğa dayanıklı olması nedeni ile Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya kadar çok geniş bir alana yayılmış ve bu bölgelerde doğal olarak yetişir. Ülkemizde Erciyes ve Ağrı dağlarının  eteklerinde,  Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolunun ormanlarında yabani olarak yetişir. Huş ağacının ana vatanı Türkistan ve Kuzey Hindistan olup yaprakları, çay ve natürel ilaç yapımında, katranı merhem yapımında ve bitki özsuyu imalatında tedavi amaçlı kullanılır. 

Huş ağacının cinsleri;

Asya Ak huşu,

Akhuş,

Sihilli Huş

Sibirya 

Sicilya huşu,

Sarı huş,

Kızılağaç yapraklı huş,

Mançurya huşu,

Rize huşu,

Fındık yapraklı huş,

Farges huşu,

Kenai huşu, 

Delevay huşu,

Bataklık huşu,

Kafkas tüylü huşu,

Kum huş ağacı.

Salkım Huş ağacı.