İslam’da Tanrı buyruklarına uyma …

Taat,
(Arapça, طاعت ).
Tâat, İbadet, İtaat.
Taat sözcüğü Tanrı buyruklarına uymak anlamındadır.
Allah’ın buyruklarına uyma .
Allah’ın emirlerini yerine getirmek.
İtâat, (Arapça اطاعت ).
İtaat etmek.
Uyma, boyun eğme.
Tâat kılmak, ibadet etmek.
İbadet etmek.
Söz dinleme, ibâdet.

İtaat edene muti, kendisine itaat edilene muta denir.

Kesinlikle uyulması gereken Kuran ve hadis hükümleri …

Nas,
Kesinlikle uyulması gereken Kuran ve hadis hükümleri.
Tartışmasız benimsenmesi istenen yargı.

Nas kelimesinin diğer anlamları şöyledir.
Nâs (Arapça, ناس ), insanlar.
Açıklık, açık ve kesin yargı.
Hukukta, Nas, İnsanlar anlamında kullanılır.
Felsefede, Nas Dogma(Yunanca), inak, sav anlamındadır.
Halk arasında, Iraklık, uzaklık anlamında kullanılır.
Uykusu gelmek, Uyku bastırmak.
Uyuklama,
Kalabalık,

Kumanda etme hakkı, yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, sulta …

Otorite, (Fr. autorité).
Otorite (Farsça).
Yetke,
Sulta,
Velayet.

Kumanda etme hakkı.
İtaat ettirme hakkı veya gücü,
İtaat ettirme iktidarı.
İdari veya siyasi iktidar.
Siyasi veya idari güç.
Yaptırma, yasak etme, emretme,

Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.
Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser.