Rus tarihinin en kanlı yöneticilerinden biri, Rusya’nın ilk Çarı ve imparatoru …

İvan,
Çar Korkunç İvan,
IV. Ivan Vasilyeviç,
Büyük Moskova Prensi,
Rusya’nın ilk imparatoru.
Kötülüğün vücut bulmuş hali.
Rus tarihinin en kanlı yöneticilerinden biri.
IV. İvan, tüm derebeyleri kendine bağlayarak Rus ülkesini birleştirdi ve tarihe ilk Rus Çarı olarak geçti.

Egemenliği döneminde, kendisinin ve kardeşinin çocukluk döneminde maruz kaldığı işkencelerin ve aşağılanmanın intikamını almak için binlerce insanı katletti.

Aktarılan hikayeler, onun zeki bir hükümdar olduğu gibi acımasız bir işkenceci ve katil olduğunu anlatıyordu. İvan, tarihe Büyük Rus İmparatoru olarak modern çağın en kanlı diktatörü olarak tarihe geçti.

IV. Ivan Vasilyeviç, 25 Ağustos 1530 yılında Moskova Büyük Prensi III. Basili’nin en büyük oğlu olarak doğdu.
Çar Korkunç İvan, IV. İvan, hükümdarlığı döneminde (1533-1584), Kazan, Astrakhan ve Sibirya hanlıklarının fethiyle anılan bir dönemin çarı Büyük İvan’ın torunu olan Korkunç İvan, askeri egemenlikle ve merkezden idare edilen bir Rus devleti yarattı. Tüm Rusların Çarı olarak 16 yaşında bir katedralde takdis edilerek taç giydi. IV. İvan, Romanov ailesinden Anastasia Romanova ile evlendi. İvan’ın üç kızı ve üç oğlu oldu.

IV. Ivan Vasilyeviç, 28 Mart 1584 günü, öldü. Mutsuz ve lanetlenmiş bir tarih bırakan Rusya’nın büyük despotu, adını tarihe Korkunç İvan olarak yazdırdı.

Yayın …

Neşriyat,
Neşriyat (Arapça, نشریات ).
Yayın,
Gazete, kitap, radyo ve sair vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler.
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.
Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.

Yazın.
Yazım,
Yayın, (İng. edition, publication).
Basılıp ortalığa sürülen kitap, gazete ve dergi gibi okunan şeylerle radyo ya da televizyon ile her yana yayılıp dinlenen ya da her yerde seyredilen şeyler. Arapça Menşure, Eski dilde dağıtılmış, yayılmış, neşrolunmuş anlamında kullanılmıştır.

İster istemez hemen ilk aklıma muzır neşriyat (halk ağzıyla muzur neşriyat) gelir ki bunun anlamı kanun hükümleri ile açıklanmış olup zararlı yayın demektir. Genel olarak cinsel içerikli, ayıp yayınlar için her zaman muzır neşriyat olarak bilinmiştir. Yani kanunla torbaya, poşete giren yayınlar muzur neşriyat olmuştur. 21.06.1927 tarihinde kabul edilen 1117 nolu kanun, 06.03.1986 tarih ve 3266 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olup kanun hükümlerinin ilk maddesi şöyledir.

” Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde zikredilen müstehcen ve hayasızca neşriyat haricinde olup on sekiz yaşına kadar küçüklerin maneviyatı üzerine muzır tesir ika edeceği anlaşılan kitap, mecmua ve mevkut risaleler, resim ve levhalar aşağıdaki maddelerde gösterilen esaslar dairesinde tahdidata tabi tutulur. Ecnebi memleketlerinden ithal edilen bu kabil mecmualar ve eserler de bu kanunun ahkamına tabidir. ”

Başka bir değerlendirmede ise neşriyat denildiği zaman dini içerikli yayınlar ilk akla gelendir. Yayınlanmış bir kitap, dergi, gazete, televizyon, için neşriyat kelimesi pek az kullanılmaktadır. Ama içeriği inanç ve dini konular olan basılı yayınlar için hem vasfını hem de ruhani değerini artırmak, kutsallık katmak amacıyla arapça bir kelime olan neşriyat kelimesi kullanılarak daha çok etki yaratılır.