Türk sabir devletinin, VI.yüzyılda yaşamış kadın başbuğu …

Boarık Hatun
Tomris Hatun,
Büyük Hun İmparatorluğu’na bağlı olan Sibirlerin (Sabarlar) ana yurtları, Tanrı dağlarının batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sibir (Sabar) adı, “sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan” anlamlarına gelmektedir. Hükümdarları Balak idaresinde önemli başarılar kazandı. Bizans’a karşı Sasanilerle anlaştılar. 516 yılında Kafkasları aşarak Anadolu’ya giren Sibirler, Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler.

Balak Han’ dan sonra yerine eşi Boarık Hatun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile ün yapan Boarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler, bazen Bizans, bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski güçlerini kaybettiler.

Dünyanın ilk kadın ve Türk hükümdarı Tomris (Türkçe karşılığıyla demir anlamına gelir) Hatun M.Ö. VI.yüzyılda yaşamış Saka kraliçesidir.

Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, rint …

Kalender, (Farsça).
Rint,(Farsça rind).
Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse.
Dünyadan elini çekip herşeyi hoş gören kimse.
Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı.
Dünyadan elini eteğini çekip başı boş dolaşan.
Sade yaşamaktan yana olan,
Özensiz giyinmiş, kılıksız kimse.
Özensiz, kılıksız bir biçimde.
Filozof.
Gösterişsiz,
Ehlidil,
Gönül eri,
Aldırışsız, dünya işlerini hoş gören.
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, rint.
Alçak gönüllü kimse,
Alçak gönüllü, gurur ve kibirden uzak, üstüne başına dikkat etmeyen bulduğu ile yetinen kimse.