Sonuçsuz, başarısız …

Akim,
Arapça, akim عقيم
Sonuçsuz,
Kısır,
Başarısız,
Neticesiz, sonu yok.
Beyhude.
Verimsiz.
Beyhude, boş yere.

Kısır, verimsiz, neticesiz.
Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz.
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz.

Yağmur getirmeyen rüzgar.

Kısır erkek veya kadın.
Çocuğu olmayan, kısır.
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
Döl vermeyen.

Akim kalmak, sonuçsuz kalmak, gerçekleşememek.

Akim kelimesi, dil bilgisi yönünden Türkçe’de sıfat olarak kullanılır. Eski dilde Kısır, verimsiz, döl veremeyen, Sonuçsuz, başarısız anlamındaki bu kelime Türkçede, Hakim anlamında kullanılır.

1281 yılında Japonya’yı işgale hazırlanan Moğol donanmasını dağıtan tayfuna verilen ad…

Kamikaze,
Moğolların Japon imparatorluğunu işgal için başladıkları Japonya seferi esnasında Moğol donanmasının yaklaşık dörtte üçü bu çok şiddetli kamikaze denen fırtınada batmıştır.

Kubilay Han tarafından Japonya’ya karşı düzenlenen 1274 seferi olmak üzere iki askeri sefer ve savaşı kapsar.

İşgal girişiminin başarısız olması tarihsel açıdan büyük önem taşır. Başarısızlık sonucunda Moğol İmparatorluğunun yayılmasının doğal sınırları belirlenmiş ve Japon ulusal tarihi de derinden etkilenmiştir. Japonlar adalarını başarıyla savunurlar ancak Moğol donanmasının yaklaşık yüzde yetmiş beşinin çok şiddetli fırtınada batmasının da istilanın başarısız olmasında payı büyüktür. İşgal çok sayıda esere kaynaklık edecek ve Japon edebiyatında ilahi rüzgar anlamına gelen kamikaze kelimesinin ilk olarak bu dönemde kullanıldığı görülecektir. Ayrıca Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrası ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmesi sayılmazsa adanın yıkıcı bir işgal tehlikesiyle yüz yüze kaldığı tek durumdur.

Kısır, verimsiz …

Akim, Osmanlıca, Arapça ( عقيم).
Kısır, (Fr. Stéril, İng. sterile).
Kısır, ürün vermeyen.
Kısır, verimsiz.
Beyhude.
Üreme imkanı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan).
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
Ürün vermeyen (toprak).
Başarısız, sonuçsuz,
Sonuçsuz, başarısız,
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz,
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril
Yavru sahibi olma kabiliyeti bulunmayan, doğurma kabiliyeti taşımayan, steril.
Neticesiz, sonu yok.
Kısır, verimsiz, döl veremeyen.
Neticesiz, sonu yok.
Beyhude.
Yağmur getirmeyen rüzgar.
Çocuğu olmayan, kısır.