I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükumeti arasında 10 Ağustos 1920′ de Fransa’da imzalanan antlaşma…

Sevr,
Sevr Antlaşması,
(Fransızca: Le Traite de Sevres),
10 Ağustos 1920 – Fransa – Paris Sevr Banliyösi.
I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükumeti arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan antlaşma. Sevr antlaşması Fransa’nın başkenti Paris’in 3 km batısındaki Sevr (Sevres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesinde (Musee National de Ceramique) imzalanmış antlaşmadır.

Antlaşma imzalandığı dönemde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı’ nın sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması imzalanıp uygulamaya konulduğundan Sevr Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı.

I.Dünya Savaşı’nın mağluplarından Osmanlı İmparatorluğu’yla, savaşın galipleri arasında imzalanan antlaşma olup, Padişah Vahdettin’ in görevlendirdiği Sadrazam Damat Ferit Paşa ve heyeti antlaşmayı 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalamışlanmıştır.

Banliyö …

Yörekent,
Varoş,
Dolaylık,
Banliyö,
Fransızca Banlieue,
İngilizce Suburban,
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay.
Bir kentin, şehir merkezinden uzak, genellikle il veya ilçe sınırına yakın dış bölgelerine verilen ad. Kenar mahalle.

Hz. Muhammed’in düşmanlarından saklandığı mağaranın adı …

Sevr,
Sevr Mağarası.
Hz. Peygamberin üç gün boyunca saklandığı mağaranın adı.
Hz. Muhammed’in düşmanlarından saklandığı mağaranın adı.
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında Hz. Ebu Bekir ile birlikte müşriklerden gizlendikleri ve üç gün süreyle kaldıkları mağara. Müşrik, Eski dilde Allah’a ortak kabul eden, şirk işleyen kişi demektir. Allah’tan başkasına ibadet eden kimse.

Sevr Mağarası, Mekke’nin 5 km. güneyinde bulunan 739 m. yükseklikte bir bir dağın zirvesindedir. Hazreti Muhammed’ in Mekke’den kuzeyde bulunan Medine’ye hicreti esnasında Hazreti Ebu Bekir ile saklandığı mağaranın ve dağın adı Sevr’dir. Bu mağaranın önemi o dönemde hicreti önlemek için puta tapanlar bir iz takipçisi kılavuz ile izlerini sürerler. Kılavuz kayadan yontma bu Mağarayı bulur, ancak mağaranın girişinde bir güvercin yuvası ve yeni yumurtlamış iki güvercin ile mağaranın ağzının da örümcek ağı ile kapatıldığını görerek geri dönerler. Bu mücize ile Hicret önlenememiş olur.

Tesadüf bu ya bir yer daha vardır Sevr adlı. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğunun 1920 yılında çöküşünün imzalandığı, Başkent Paris’in 3 km batısında bulunan Sevr banliyösüdür. Fransa’daki Sevr’de bulunan seramik müzesinde anlaşma imzalanmış ve 433 madde ile ülke Osmanlı tarafından sıfırlanmıştır. Ancak Türk Kurtuluş Savaşı devam etmekteydi ve savaşın galibi yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu M.Kemal Atatürk ve 1923 yılında Lozan’da anlaşmayı imzalayan İsmet İnönü’ dür. Lozan Antlaşması ile İtilaf devletlerinin Osmanlıyı bitiren Sevr Antlaşmasının geçerliliği kaybolmuştur.