Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü …

Arpa.
Bağdat Tağarı.
Bale.
Balya.
Basil.
Batman.
Binter.
Buğday.
Çeki.

Çekirdek, (Keçiboynuzu çekirdeği).
Çelik.
Denk.
Dimin, (Timin), (24 kg.)
Dirhem (Direm).
Dolu.
Dönük.
Emina (Tahıllar için).
Farak.
Feddan.
Gödek.
Hilal.
Habbe.
Kapak.
Kafız.
Kantar (Kintar).
Kıyye-i atika, Okiyye, Kıyye (Okka).
Krat (Kırat).
Kıtmir.
Kile.
Kuranga.
Kutu.
Lasta.
Libre.
Lodra.
Ludre.
Mekuk.
Mintan, (1/2 Kile).
Miskal, (1,5 Dirhem).
Mut, (50 Şinik).

Okka, (Kıyye-i atika, Okiyye, Kıyye).
Ratl (Rıtl), (130 Dirhem).
Sa.
Şinik.
Tıl,
Timin (Dimin) (24 kg.).
Tonilato.
Urup.
Vakiye,
Vakiyei Şer’i.
Vezne,
Vezne Ledresi,
Vibe.
Vukiyye.
Zerre.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan eski bir ağırlık ölçüsü birimi Okka’ dır. Şehir ve kasabalara göre ağırlık değeri farklılık göstermekle beraber, genellikle 1282 gram değerinde kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından, 1 Nisan 1931 tarihinde kabul edilen bir kanunla eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiş olup eski uzunluk ve ağırlık birimleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Ağırlık ölçülerinin Çevrim Tablosu;

1 Okka (kıyye) = 1,282 kg. = 400 Dirhem
1 Tonilato = 4 Çeki = 1000 kg.
1 Çeki = 225,789 kg. = 4 Kantar = 176 okka
1 Kantar = 56,449 kg. = 44 Okka = 100 Ludre.
1 kg = 312,5 Dirhem = 0,781257 Kıyye (okka)
1 kg = 311 Dirhem + 12,5225 Kırat
1 Batman = 7,697 kg. = 6 okka (kıyye)
1 Çekirdek (Keçiboynuzuçekirdeği) = 5 santigram.
1 Dirhem = 4 Dönük = 3,2 gr.
1 Dönük = 4 Kırat.
1 Kırat = 0,2004 gr. = 4 Bakray = 1/24 Miskal.
1 Bakray = 4 Fitil.
1 Fitil = 1/4 Kırat
1 Fitil = 2 Nekir.
1 Nekir = 2 Kıtmir.
1 Kıtmir = 2 Zerre;
1 Habbe = 1/48 Dirhem.
1 Zerre = 0,0015 gr. = 1/48 Dirhem.
1 Miskal = 1,5 Dirhem = 4,8 gr.
1 Vukıyye = 40 Dirhem.
1 Kafız = 2 Mekuk.
1 Vibe = 2928 dirhem.
1 Ratl(Ratıl) = 130 Dirhem = 12 Okka(kıyye).
4 Keçiboynuzu çekirdeği = 1/24 miskal = 0.2004 gr.
1 Dirhem, Şer’an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı.

Bugünkü konuşmalarımıza yansımış olan iki dirhem bir çekirdek lafı bu ağırlık ölçülerine göre bir Osmanlı altınını ifade etmektedir. Söylenen kişinin Osmanlı altını değerinde, kıymetinde olduğunun ifadesidir.

Eski bir ağırlık ölçüsü birimi ..

Farak,
Eski bir ağırlık ölçüsü birimi.
Farak,
Batman,

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan eski bir ağırlık ölçüsü birimi Okka’ dır. Şehir ve kasabalara göre ağırlık değeri farklılık göstermekle beraber, genellikle 1282 gram değerinde kabul edilmiştir.

Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü;
Arpa.
Bağdat Tağarı.
Bale.
Balya.
Basil.
Batman.
Binter.
Buğday.
Çeki.
Çekirdek, (Keçiboynuzu çekirdeği).
Çelik.
Denk.
Dimin, (Timin), (24 kg.)
Dirhem (Direm).
Dolu.
Dönük.
Emina (Tahıllar için).
Farak.
Feddan.
Gödek.
Hilal.
Habbe.
Kapak.
Kafız.
Kantar (Kintar).
Kıyye-i atika, Okiyye, Kıyye (Okka).
Krat (Kırat).
Kıtmir.
Kile.
Kuranga.
Kutu.
Lasta.
Libre.
Lodra.
Ludre.
Mekuk.
Mintan, (1/2 Kile).
Miskal, (1,5 Dirhem).
Mut, (50 Şinik).
Okka, (Kıyye-i atika, Okiyye, Kıyye).
Ratl (Rıtl), (130 Dirhem).
Sa.
Şinik.
Tıl,
Timin (Dimin) (24 kg.).
Tonilato.
Urup.
Vakiye,
Vakiyei Şer’i.
Vezne,
Vezne Ledresi,
Vibe.
Vukiyye.
Zerre.