İçsürdürücü…

Müs­hil.
Meşüvv,
Sürgüt,
Katartik.
İçsürdürücü,
İç sürdürücü.
Arapça: müshil.
İngilizce: purgative, chathartic, laxative.
Müshil sözcüğünün çoğulu: Müshilat.
Arapça kolaylaştıran anlamındaki sehl kelimesinden türetilmiştir.
İç sürdürücü ilaç.
Bağırsakları temizleyen.
sürgüt, katartik
İshal veren.
Kolaylaştıran.
İshal edici.
Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilaç.
Pürgatif veya katartik etkili (madde).
Bağırsakları çalıştırıp temizleyen, dışkının kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayan ilaç.
Kabızlık veya sindirim kanalında meydana gelen zehirlenme durumlarında ishal oluşturmak için hazırlanan ilaç, sürgüt, katartik.

Konserve zehirlenmesi …

Botulizm,
Botulismus,
Gıda Zehirlenmesi.
Konserve zehirlenmesi.
Botulismus zehirlenmesi,

Clostridium botulinium adlı bir bakteri türü nedeniyle ortaya çıkan zehirlenmedir. Bu bakteri çevrede uygun şartları bulduğu zaman, gıdaların içinde üreyerek çok güçlü bir zehir salgılar. Bozuk kon­servelerde bu bakterinin zehiri çokça bulunur. Bozuk konservenin yenme­sinden, 20 saat sonra zehirlen­me belirtileri başlar.

Toprakta, bazı hayvanların dışkılarında, meyvelerin ve bitkilerin kirli yüzeylerinde Klostridium botulinum bakterisi bulunur ve havasız ortamda yaşayabilir.

Nedir Bu Belirtiler:
Mideye inen zehir maddesi bağırsaklar tarafından emilerek kana karışır ve merkez sinir sistemini etkiler. Yutma güçlüğü, göz kapağını kontrol edememe ve ses kısıklığı ilk belirtileridir. Daha sonra çift görme, göz be­beğinde büyüme, yüz felci ortaya çı­kar ki ileri aşamada so­lunum kasları felce uğrar ve kalp du­rur. Konserveler mutlaka kontrol edilmelidir. Konservenin ka­pağı şişkin, kabarmış olmamalıdır. Son kullanma tarihini mutlaka kontrol edin. Evde hazırlanan konserveler genelde cam kavanozlarda saklanır. Hava almış olduğu ve bozulduğu konservenin renk değişikliğinden anlaşılır. Kokusunu ve rengini be­ğenmediğiniz konserveleri kesinlikle yemeyiniz. Gıda zehirlenmesinde mut­laka hastaneye ve doktora gidiniz. Şakası yok sonu ölümdür.

İçyağı …

Çöz,
Şağra,
Şahım,
Zühm,
İçyağı.
Böbrek yağı,

İnek, koyun, keçi, sığır ve benzeri gibi memeli hayvanların vücudunda, daha çok belde ve bağırsakların dış kısmında ve böbrek çevresinde bulunan işlenmemiş hayvan yağına denir. Karın boşluğundaki sindirim organları üzerinde bulunan ve onların üzerinden sıyrılarak veya kesilerek alınan yağ iç yağıdır. İçyağın işlenmiş haline donyağı denir. Bumbar yağına da çöz denir. Koyun kuyruğunda bulunan içyağına ise kuyruk yağı denir. Bumbarın yağı da iç yağ olarak bilinir. İçyağı, 45°-50°C sıcaklıkta erir ve 37°-40°C sıcaklıkta ise donar.

Kasaplık hayvanlardan çıkarılan yağlar; Dumanlanmış veya eritilmiş yağlar, kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı, iç yağı ve don yağı.