Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi …

Abide,
Anıt,
Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.
Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide.
Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.
Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide.
Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.
Tarihte yüksek ve hakim bir mevkide olan vakaları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.
Bir milletin tarihinde büyük bir değeri haiz olan vaka.
Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dahiye.
Azametiyle, güzelliğiyle insanı hayrete uğratan mebani.

Anıt;
Bir kişinin veye olayın hatırasına dikilen yapı.

Görkem, gösteriş…

Azamet,
Tantana,
Şaşaa,
Heybet,
Haşmet,
İhtişam,
Şatafat.
Debdebe.
Görkem.
Gösteriş.
Göz alıcılık.
Büyüklük.
Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık.
Gösteriş, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat, şaşaa.
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, gösteriş, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat, şaşaa.
Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, alım çalım, kurum.

En büyük …

Azam,
En büyük.
Arapça, azam, (ﺍﻋﻈﻢ).
Arapça, büyük olmak anlamındaki izam kelimesinden azam sözcüğü türetilmiş.
Çok (daha, en, pek) büyük.
Çok büyük.
En büyük.
Daha büyük.

Azamet (azam sözcüğünün çoğulu),
Arapça, azamet, (ﻋﻈﻤﺖ).
Kin, husumet, adavet, garaz, fena niyet.
Öfke, hiddet.
Kıskançlık.
Büyüklük, ululuk, yücelik, celal.
Debdebe, ihtişam.
Kibir, gurur.
Büyük, en büyük
Eclel.

Merhametten ve acıdan yoksun olan, zorba …

Ceberrut,
Ceberut (Arapça, جبروت )
地獄犬
Merhametten ve acıdan yoksun olan, zorba.
Acımasız, merhametsiz.
Kibirli, büyüklük taslayan.
Azamet,
Büyüklük.
Hakimlik.
Kudret, celadet.

Ceberut Arapçada Allah’ın her şeyin üstünde olan kudreti anlamındadır. Allah’tan bahsedilirken ceberrut sözü, güç ve kudret karşılığı olarak kullanılır. Ceberrut kelimesi, kişi ve kurumlar için kullanıldığı zaman anlamı baskıcı, güç kullanan, despot, zorba demektir.
İbranice geburah kelimesinden Arapçaya oradan da Türkçeye gelmiş bir kelimedir.