Karşı düşünce ileri sürme …

İnat,
(İnad).
Fenk.
Arapça inad (ﻋﻨﺎﺩ).
Gerçeği bildiği halde reddetmek.
Karşı düşünce ileri sürme.
Birine karşı düşünce ileri sürme.
Dediğinden vazgeçmeme, ayak direme, direnme.
İnat etme huyunda olan (kimse), inatçı.
Bir kimseye veya şeye karşı olarak.
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim.
Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme.
Direnmek, diretmek, ayak diremek.
Ayak direme.
İnat etmek.

Üsteleme, üstünde durma…

Israr,
Arapça, israr, (ﺍﺻﺮﺍﺭ).
Arapça, sarr kelimesinden türetilerek, israr.
İstediğinin olması için bir şeyin veya kimsenin durmadan üstüne düşme, arzusunu kabul ettirmek için tekrar tekrar üstünde durma, üsteleme.
Dediğinden dönmeme, ayak direme, direnme, inat etme.
Kuvvetle üstünde durmak, üstüne düşmek.
Ayak diremek, direnmek, inat etmek.
Üsteleme, üstünde durma.
Bir fikir veya meşru davadan dönmemek.
Direnmek, sebat etmek.
Ayak direme, Diretme.
Diretme, üsteleme.
Hayırlı bir hal üzere sadakat ile kalmayı istemek.
Eskiden, Bir fikir veya meşru davadan dönmemek.