İlk resmi Osmanlı vakanüvisi, tarihçi…

Naima,
Mustafa Naim.
Arapça Naima (نعيما).
(D. 1655 Halep – Ö.1716 Palyo Patras, Yunanistan).
Osmanlı tarihinde resmi olarak ilk vakanüvis, Tarihçi.
1655 yılında Halep’ te doğdu. Mustafa Naim, ilköğrenimini Halep’ te tamamladı. 1680 yılında İstanbul’ a gelerek Enderun mektebinde eğitimine devam etti.

1682 yılında Baltacılar Ocağı’ na kaydoldu. Bir süre sonra Baltacılar Ocağı’ ndan çıkıp Divan-ı Hümayun kalemine girdi. Burada Naima mahlasını aldı. Naima, sarayda ve İstanbul’ da bulduğu iyi imkanları değerlendirerek, tarih, astroloji ve edebiyat dallarında bilgisini genişletti.
Naima 1700 senesinde saraya, vakanüvis olarak çalışmaya başladı.

Naima, yıldızlar ilmi üzerinde de çalıştı ve zayice’ ler (Yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge) yazdı.

Çeşitli dillere tercüme edilen eseri, Naima Tarihi, olarak bilinen Ravzatü’l-Hüseyn fi Hülasatı Ahbari’l-Hafikeyn, 1734 yılında İbrahim Müteferrika tarafından iki cild halinde basıldı.

1716 yılında 61 yaşında, Yunanistan, Patras’ da öldü.

Merkür gezegenine verilen bir başka ad…

Utarit,
Merkür (Utarit) Güneş sistemi’nin Güneş’e en yakın gezegenidir.

Büyüklük açısından 9 gezegen arasında sekizinci sırayı alır.
Plüton Merkür’den daha küçüktür.

Adını Roma mitolojisinde ticaret ve yolculuk tanrısı ve tanrıların habercisi olarak bilinen Merkür’den alır.
Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden birisidir. Diğerleri Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ‘dür.

Güneş’e yakınlığı nedeniyle yeryüzünden izlenmesi güçtür ve hakkında bilinenler sınırlıdır. Uydusu bulunmamaktadır.

Yere en yakın konumda uzaklığı 77.300.000 km. en uzak konumda 221.900.000 km. dir.

Yüzey sıcaklığı;
En yüksek 457oC,
Ortama 167oC,
En düşük -173oC

Onuncu Gezegen…

Karla
(1993 yılında keşfedildi.)

Sedna,

Uluslararası Gökbilim Birliği’nin (IAU), 1919 yılından bu yana kabul ettiği Güneş Sistemi’nin 8 gezegeni, Güneş’e yakınlık sıralarına göre şunlardır:
Merkür
Venus
Dünya
Mars
Jupiter
Satürn
Uranüs(9.Gezegen)
Neptün

Plüton (24 Ağustos 2006′ da Uluslararası Astronomi Birliği’nde yapılan oylamada bilim insanlarının çoğu Plüton’un gezegenliğini düşürdü.)

Gündüz ve gecenin eşit oluşu …

Ekinoks
Fr. équinoxe, İng. equinox

Gün tün eşitliği.
21 Mart – 23 Eylül,
Farsça, Altı aylık fasılalarla gece ve gündüzün eşit oluşu.
Yıl içinde gece ile gündüzün eşit olduğu zaman ekinoks kelimesi ile ifade edilmektedir. Bu zamanda Güneş ışınları ekvatora dik gelmektedir (21 Mart-23 Eylül günleridir).
Ekinokla, 23 Eylül’de Güney kutup noktasında, 21 Mart’ta ise Kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz süreleri başlamaktadır. Güney yarımkürede sonbahar, Kuzey yarımkürede ise ilkbahar başlar. Kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz, Güney kutup noktasında ise 6 aylık gecenin başlangıç tarihidir. Dünya üzerinde gece ve gündüzler birbirine eşit olarak yaşanır.
Güneş, ekinoks tarihlerinde tam olarak doğudan doğup tam olarak batıdan batmaktadır. Ekinoks tarihlerinde kutuplarda tam olarak alacakaranlık yaşanmaktadır.

21 Mart’tan itibaren 23 Eylül’e kadar güneş ışınları Ekvator’un kuzeyinde kalan bölgelere dik açıyla geldiğinden, Kuzey yarımkürenin gündüzleri Güney yarımküreye göre daha uzun yaşanmaktadır. 23 Eylül’den itibaren 21 Mart’a kadar güneş ışınları Ekvator’un güneyinde kalan bölgelere dik açıyla geldiğinden, Güney yarımkürenin gündüzleri Kuzey yarımküreye göre daha uzun yaşanmaktadır.

Çin takviminde bir yıl adı …

Ejderha,
Ejderha yılı,
Maymun yılı.
cin-takvimi-yillari
Çin takvimi, zodyağı.
Bu takvim bugünlerde kullanılmamaktadır. Çinliler için tarihi önemi olan bir takvimdir. Çinliler için tarihi önemi olan bir takvimdir. Çin takvimi bir ay-gün takvimidir. Çin resmi olarak Gregoryen takvimini kullanıyor.

Çin yeni yılı gregoryen takviminden farklı bir tarihte yer alır. Bu tarih 21 Ocak ve 20 Şubat arasında bir gündür.
Çin zodyağı 12 yıla bölünmüştür.

Çin Takvimi Yılları
– Fare
– Öküz
– Kaplan
– Tavşan
– Ejderha
– Yılan
– At
– Keçi
– Maymun
– Horoz
– Köpek
– Domuz

Çin astrolojisinde bu hayvanların karakterlerinin insanların karakterlerini belirlediğine inanılır. Türklerin de kullandığı 12 hayvanlı takvim aynı hayvanlarla birlikte kullanılır.