Dine sonradan girmiş yanlış inanç…

Hurafe,
Arapça hurafe, (ﺧﺮﺍﻓﻪ)
İslamiyet’ten önceki dinlerden kalan veya dinde olmadığı halde sonradan uydurulmuş, asılsız, gerçekle alakası bulunmayan batıl inanç, efsane, hikaye, rivayet vb.
Dine sonradan girmiş yanlış inanç.
Yalan düşünce (inanç).
İnanılmaz masal.
Uydurma, batıl inanış.
Rivayet.
Masal.
Efsane.
Yalan hikaye.
Boş inanç.
Batıl itikat,
Batıl inanç,

Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye vb…

Efsane,
Söylence,
Fesane,
Efsane sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir.
Farsça efsane, (ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ).
Asılsız, hayal mahsulü hikaye, söylence, masal, fesane.
Halkın hayal gücünden doğan ve dilden dile söylenirken bu hayal gücüyle şekil değiştirerek olağan üstü nitelikler kazanan hikaye.
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye, söylence.
Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikaye vb.
Osmanlı döneminde bu kavram kıssa, hikayet, rivayet gibi kelimelerle karşılanmıştır.