Aethusa, Tarlada yetişen ve hekimlikte kullanılan zehirli ve acı bir otsu bitki …

Aethusa,
Aptal maydanoz,
Aptal cicely
Zehirli maydanoz
Aethusa cynapium,
Hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki.
Tarlada yetişen ve hekimlikte kullanılan zehirli ve acı bir otsu bitki.
Avrupa, Batı Asya ve Kuzeybatı Afrika’ya özgü Apiaceae bitki ailesindendir. Yıllık bir bitkidir.

 

Aethusa cinsinin tek üyesidir.
Baldıran otu ve Su damlalı otu ile ilgilidir ve onlar gibi zehirlidir,
Baldıran otu kadar olmasa bile dünyanın pek çok bölgesinde vardır ve ekili topraklarda yaygın bir yabani ottur.

Yunan mitolojisinde Aethusa (Eski Yunanca: Αἵθουσα) Poseidon ve Atlas’ın kızı Pleiad Alcyone’nin kızıydı.

Banotu,
Patlıcangillerden, hekimlikte kullanılan, uyuşturucu ve ağılı bir yaban bitkisi.

“Aptal, salak” anlamında argo sözcük…

Angoraki,
Aptal, salak,
Argo sözcük.

Abuli,
Yunanca abulia, iradesizlik demek olup Aptal anlamında kullanılır.

Angoraki,
Düşüncesiz, kafasız.
Yunanca angoraki, hıyarcık, anlamında olup Aptal anlamındadır.

Aval,
Aptal, salak, bön (kimse).

Dalya,
Bön, salak.

Dilgoz,
Salak, aptal.

Dingil,
Aptal, salak.

Gebeş,
Arapça kebş, koç kelimesinden türetilmiş.
Aptal, salak, bön

Abeci,
Çing. habe, ekmek, yemek.
Bön, aptal (kimse).

Ablavut,
Bön, aptal, sersem (kimse)

Gerzek,
Geri zekalı, Aptal, salak.

Hamşo,
Aptal, salak; Beceriksiz.

Kaşalot,
Portekizce cacho/otle kelimesinden geçmiştir.
Salak, bön, kavrayışı kıt (kimse).

Kaşkaval,
İtalyanca caccia-cava kelimesinden geçmiştir.
Bön, salak, budala (kimse).

Malak,
Aptal, salak.

Mamçak,
Aptal, salak (kimse).

Şavalak,
Aptal, salak, enayi.

“Aptal, budala” anlamında argo sözcük…

Kaşalot,
Argoda Kaşalot,
Aptal,
Budala,
Salak, Bön,
Kavrayışı kıt, (kimse).
Argo sözcük.
Arapça, ahmak [ احمق ] budala, aptal, ahmak.

Frn. Cachalot,
Kaşalotzade, Farsça, Doğuştan salak, soydan aptal, bön oğlu bön anlamındadır.

Arapça abdal, Zekası pek gelişmemiş, zeka yoksunu, alık, ahmak, alık, salık. budala
Arapça budala Zekaca geri olan (kimse), alık.
Arapça budala, abtal, Aklının azlığından dolayı yeterince düşünemeyen ve akıllıca hareket edemeyen (kimse), aptal, ahmak, bön, alık.
Budala, Bir şeye düşüncesizce düşkünlük gösteren kimse.
Safdil, ahmak, bön.

Budala, Zekaca geri, salak.
Davranışlarını kontrol etmekten aciz, zekası kıt (kimse), bön, alık, budala.
Aval, Sersem, budala.
Budala, pangados, pangodoz, sersem kimse,
Kelek, Aptal, budala (kimse) ve başka anlamları olan kelime, ahmak .

Kaşalot kelimesinin diğer anlamı;
İspermeçet balinası.
Fr. cachalot ,
Amber balığı.
Fransızca Cachalot (Latince Physeter catodon), kelimesi, İspermeçet balinası.
Kaşalot kelimesi, Bursa yöresinde, Çok hareketli, oynak anlamında kullanılmaktadır.

“Aptal, avanak” anlamında argo sözcük …

“Aptal, avanak” anlamında argo sözcük


Denyo,
Kaşkaval,
Kaşalot,
Aptal,
Samrana,
Salak,
Anlayışsız,
Sersem,
Dümbelek,
Pilaki,
Gebeş,

Hırt,
Budala,
Ahmak,
Şavalak,
Alık,

Peygamber öküzü,
Saf,
Hışır,
Hırtapoz,
Şaşkın,

Düdük makarnası.
Ayran ağızlı,
Andaval,
Armut, Angut, Bön,
Dallama,
Orta oyununda budala tipine, Denyo ya da Denilo denir.

Orta Asya mitlerinde bahsedilen işkence ve zihin kontrol yöntemi, bilinçsiz köle ..

Mankurt,
Bilinçsiz köle anlamına gelir.

Anlayışı, kavrayışı kıt, aptal (kimse), Mankafa.
Mankurt bazı işlemler sonucu öz benliğini yitirerek kendisini kimliksizleştiren düşmanının kuklası haline gelmiş bir zavallı insan tipidir.

Eski Türk, Kazak ve Kırgız destanlarına ve Orta Asya Mitlerine göre Mankurt dönemin çok yaygın bir işkence ve zihin kontrol yöntemi olarak bilinirdi. Bu yöntemle insanlar, bilinçsiz, köle durumuna getiriliyordu. Mankurt haline getirilmek istenen insanın saçları kazınır. Devenin boyun derisi gerdirilerek başına geçirilir. Bu durumda güneş altında birkaç gün bekletilir. Sert deve derisi, sıcaktan dahada sertleşen deri kafatasına yapışarak bütünleşir. Bu insanın saçları uzayamaz ve bir süre sonra saçlar kafatasının içine doğru uzar. Ters yönde uzayan saçların kafatasını delip beyne doğru ilerlemesi, kişiye büyük acı ve ızdırap verir. Bu acılara dayanamayan kişi bir süre sonra hafızasını yitirir ve düşünemez. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her isteneni sorgusuzca yapan bir köleye, yani mankurta dönüşür.

1 2