Rusya ve Moğolistan’ da yaşayan göçücü, garip görünüşlü burnuyla dikkat çeken memeli türü bir antilop…

Sayga,
(Saiga tatarica),
Saiga tatarica mongolica.
Bozkır antilobu,
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Rusya ve Moğolistan’ da yaşayan göçücü bir çift toynaklı memeli cinsidir. Nesli tükenme tehlikesi altındaki, kabarık ve öne doğru uzayıp sarkmış acaip burunlu bir antilop.

Ağırlıkları 30 – 40 kg arasında bir ağırlığı olan saygaların 76 cm yüksekliği vardır. Erkek bireyler uzun amber sarısı boynuzları ardır. Mevsimsel olarak post değişimi yaşarlar. Yazın kısa ve soluk kahve rengi postları, kışın uzun ve beyaza çalan bir posta dönüşür. Saygalar tipik olarak açık kurak düzlüklerde ve yarı çöl alanlarda yaşamaktadırlar. Dişi saygalar yaklaşık 5 aylık bir gebelik sonrası bir yavru doğurur. Bu yavru birkaç gün içinde ayaklanıp sürüye katılır.

1990 yılından sonra saygaların sayısı inanılmaz büyük bir azalışla 1.5 milyondan 50 bine kadar azaldı ve tür yok oluşla kaşı karşıya kaldı. Bu yıkıcı zararın sebebi aşırı ve kaçak avlanma olarak belirlenmiştir. Moğol yetkililer, toplu ölümün nedeni olarak sığır vebasını gösteriyor.

Moğolistan’da veba salgını ilk defa 2016 yılında yaşanmış. Ülkenin güney ve güneydoğu vilayetlerinde(aymag) meydana gelen koyun ve keçilerin toplu ölümü Çin’ de çıkan küçükbaş hayvanları vebasıyla ilişkilendirilmişti.

Saiga antilobu yada Bozkır antilobu, aşırı avlanma nedeniyle soyu kritik derecede tehdit altında olan bir antilop türüdür.

Geviş getirenlerden Kongoda bataklık ormanlarda yaşayan büyük bir antilop boyunda gövdesi kızıl kestane renginde bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan…

Okapi,
(Okapia johnstoni),
Okapia,
Ocapi.
Geviş getirenlerden Kongoda bataklık ormanlarda yaşayan büyük bir antilop boyunda gövdesi kızıl kestane renginde bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan.
Afrika’da yaşayan, bacakları beyaz çizgili bir hayvan.

Okapi, çift parmaklılar takımının, zürafagiller (Giraffidae) familyasındandır. Kongo’ da bataklık ormanlarda yaşar. Büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları beyaz çizgili geviş getiren memeli bir hayvandır. Hem erkeklerin hem de dişilerin tüyleri düz ve parlak, postu genel olarak mora çalan koyu kahverengi, yüzü daha açık renk, bacaklarının üst bölümleri enine siyah ve beyaz çizgili toynakların üstü siyah kuşaklıdır.

Afrika’da yaşayan bir antilop …

Kaama,
Alcelaphus caama.
Afrika’da yaşayan bir antilop.
Afrika’da yaşayan inek antilobu.
Kaama, Afrika’da (Güney Afrika) yaşayan, kül kahverengi renkte ve sarı lekeli, soyu tükenmekte olan bir memeli türüdür.
Afrikada, bozkırlarda ve savanlarda yaşar, diğerleri yoğun çalılık ve ormanları tercih eder, bazıları tüm hayatlarını dağlarda geçirir.

Antiloplar, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, Afrika’da yaşayan, kül kahverengi renkte ve sarı lekeli, soyu tükenmekte olan bir memeli türüdür. Afrika ve Güney Asya’da yaşarlar. Geviş getiren, halkalı boynuzlu, zarif vücutlu, iyi koşucu olan bu hayvanların ömrü 10-12 senedir.

Antilopların Avrupa’da sadece Güderi ve Saiga adlı 2 türü yaşıyor. Kuzey Amerika’da pronghorn gibi birkaç tür yaşar.

Antilopların birkaç alt türü vardır. Bunlardan A.B. Buselaphus Kuzey Afrika’da yaşamış ve 1920 lerden sonra soyu tükenmiş. A.B. Ana, Senegal’de bulunur. A.B. Swayneyi, Etiyopya ve Somali’de, A.B. Jacksoni ve A.b. Cokii Doğu Afrika’da, A.B. Kaama, Güney Afrika’da yaşarlar.

Antilop Türlerinden Bazıları;
Sitatunga, Afrika’ nın Orta kesimlerindeki bataklık ve longozlarda yaşayan bir antilop türü.
Kudu, Afrika’da yaşayan iki antilop türünün ortak adı.
Addaks, Kuzey Afrika çöllerinde yaşayan antilop türü.
Gerenuk, Doğu Afrika’da yaşayan bir antilpğ türü.
Gib, Ekvator Afrika’sında ve Güney Afrika’da yaşayan küçük antilop.
Beisa,
Oribi.
Kob,
Gnu,
İmpala,

Afrika geyiği…

Eland,
İngilizce, eland.
Afrika geyiği.
Eland antilopu.
Boğa antilopu.
Eland, Afrika’da yaşayan en iri antiloplardan biridir. Dünyadaki en büyük ikinci antilop türüdür.
Taurotragus derbianus, (Tragelaphus oryx).

Afrika’nın doğu ve güneyindeki savanalar ve ovalarda yaşarlar. Etiyopya’nın kurak bölgelerinde ve Botswana ve Namibya çöllerinde de bulunur. Esas olarak otçul bir tür olup, çimen ve yapraklarla beslenir. Bu geyikler sürüler halinde yaşarlar. Ağırlıkları, 300 – 800 kg olup 12-20 yıl yaşamları vardır. Hayvan, sabah veya akşam serin saatlerinde hareket etmeyi tercih eder.

Eland, bej tonlarındadır. Diz ekleminin üstündeki siyah bantlar vardır. Hayvanın omzunda bir yumru ve boyunda büyük bir kat vardır. Yırtıcılara karşı savunmak için, eland konik boynuzlarını kullanır. Bir yırtıcı tarafından sıkıştırıldığında, hayvan 65 km/s’ lik bir hıza ulaşabilir.

Kuzey Afrika çöllerinde yaşayan bir antilop …

Addaks,
Oribi,
Urebi,
Kob,
Kuzey Afrika çöllerinde yaşayan bir antilop.
Addaks,
(Lat. Addatx nasomaculatus).
Kuzey Afrika ile Mısır Sudanı çöllerinin yerlisidir.

Afrika’da Batı Sahra ile Nil arasında kalan step ve ıssız bölgelerde yaşar. Rengi de mevsimine göre değişir, kum sarısı veya kahvemsi gri iken kızılımsı kahveye döner. Boynuzlugiller familyasından bir memeli türüdür. Boyu 170-190 cm, omuz yüksekliği 100-110 cm, kuyruğu 30-40 cm dir. Boynuzu 70-80 cm uzunluğunda sarmal, düzensiz ve hafif geriye eğiktir. Postu sık, sert kaba tüylü, yazın sarımsı beyaz, kışın gri renklidir. Baş ve boyun bölgeleri kahverengidir. Ön boyunda asılı yele kahverengi, uzunca tüylüdür. Alında sık, koyu renkte perçem vardır. Sırtındaki biçimsiz yükselti, görünüşünü kabalaştırır. Gözün ve üst dudağın çevresi beyaz tüylüdür. İyi koşar. Lezzetli eti nedeniyle eskiden beri avlanır. Bu antilop aylarca su içmeden yaşayabilir. Çöl sıcaklıklarına dayanıklıdır. Addakslar soğuk havalarda boynuzlarıyla kumda oyuklar kazarak rüzgardan korunurlar.

Endonezya’da yaşayan cüce manda…

Anoa,
Bubalis depressicornis,
Endonezya’da yaşayan cüce manda.
Sulavesi adalarında yaşayan cüce bir manda.
Endonezya’da yaşayan küçük bir manda.
Vahşi boğaların en küçüğü
(60-100 cm omuzlarında yükseklik, ağırlık 150-300 kg.)
Küçük baş ve ince bacaklar anoayı bir antilop gibi gösterir. Sadece Sulawesi adasında yaşar.

 

Boynuzlar kısa (35-40 cm). Boğaz ve bacaklarda beyaz lekeler bulunan koyu kahverengi veya siyahımsıdır. Anoa, yalnız veya çift olarak bataklık ormanlarda yaşarlar.
Çimenler, yapraklar, sürgünler ve meyvelerle beslenirler. Genellikle su bitkileri yerler. Anoa yavaş bir hızda hareket ederler. Ancak tehlike anında hızlı, hatta dörtnala hareket ederler.
Üreme mevsimi yılın belirli bir mevsimi ile ilişkili değildir. Hamilelik 275-315 gün sürer.

Malay takımadalarının Sulawesi adasının bir endemik hayvanıdır. Adada, iki alt anoa türü (düz ve dağ) vardır. Her ikisi de ormanlarda yaşar.

1 2