Yılan balığının yavrusu…


Elver,
(İng. elver).
Yılan balığı larvalarının metamorfoz geçirdikten sonraki hali, genç bir yılan balığı yavrusu.

Yılan balığı (Anguilla anguilla);
Ülkemiz iç sularında ve kıyılarında oldukça fazla miktarda bulunan ve avcılığı yapılan söz konusu balık, yerel olarak fazla tüketilmemektedir. Buna karşın birçok ülkede oldukça tercih edilen balıklar arasındadır. Bu nedenle dış pazar için iyi bir alternatif türüdür.

Yılan balığı katodrom bir türdür.Yani üremek için denize göç ederler. Hayatları boyunca 4 değişik morfolojik dönem geçirir. Bu evreler de birbirinden öylesine farklıdır ki , geçmişte bir çok araştırıcı, her evreyi başka türle adlandırmışlar, bunların birbirinden ayrı balıklar olduğunu sanmışlardır.

Bu evreler:
a)Leptocephalus (Larva Dönemi)
b)Elver (Renklenmeye başlamış minyatür yılan balığı)
c)Sarı yılan balığı (Tatlı sularda beslendiği dönem)
d)Gümüş yılan balığı (göç dönemi) olmak üzere sıralanabilirler.

Yılan balığının uzun silindirik vücudu, yalnızca yanlardan kuyruğa doğru yassılaşmaktadır. Kuyruk uca doğru incelmektedir.Dorsal ve anal yüzgeç kuyruk sonuna kadar devam eder ve kuyruk yüzgeci ile birleşir. Ventral yüzgeç yoktur. Vücudu örten deri yumuşak ve kaygandır. Yılan balıkları yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli solunumu, solungaç ve derileriyle yaparlar. Bu nedenler su dışında da oldukça uzun süre yaşayabilmektedir.

Yaşamlarının büyük bir bölümünü iç sularda geçiren yılan balıkları üremek için denizlere dönerler. Yolculuk sonbaharda , dolunayın son yarısında, nehirlerin taşıdığı bir günde başlar.

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden hatta Mısır ve Kuzey Afrika’dan tekbir hedefe doğru yola çıkan yılan balıkları, yolculukları boyunca beslenmezler. Bu hedef 6500 km uzaktaki Sargossa denizidir. Bu olağanüstü içgüdü sonucu Sargossa denizinin 400-500 m derinliğinde 15-17 C sıcaklıkta her biri 0,12 mm çapında 7-13 milyon yumurta bıraktıkları tespit edilmiştir. Yumurtadan çıkan larvalar zaman geçirmeden su yüzeyine doğru yükselirler. 5-6 mm boyda olan bu larvalar saydam , zakkum yaprağı biçimindedirler. Bu leptocephalus dönemi 2,5-3 yıl sürer. Bu dönemde üreme yerinden, Avrupa kıta sahanlığına doğru olan göç akıntılarla gerçekleşir.

Yılan balıklarının geçirmiş oldukları metamorfoz (başkalaşım);
1-Sargossa denizinde dünyaya geliş ve Leptocephalus
2-Okyanus akıntılarının etkisiyle kıta sahanlıklarına yapılan göç
3-Leptocephallerin elverlere dönüşümü
4-Kıta sahanlıklarına kan tatlı sulara giriş
5-Elverlerin sarı yılan balığı biçimine dönüşleri
6-Irmak ve göllerde gelişme
7-Son başkalaşım olayıyla gümüş yılan balığına dönüşüm ve erkek, dişi cinsellik ayırımı
8-Döl vermek için yeniden denize dönüş .