Bir tür organik yağ çözücü…

Eter,
Benzin,
Kloroform.
Tiner,
Benzen,
Aseton,
Bir tür organik yağ çözücü.

Yağlar çok zor parçalanır fakat çok fazla enerji verirler. Yağlar suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Organik çözücüler belirli bileşik sınıflarına ait olabilir: aromatik, alifatik, nitro türevleri, karboksilik asitler, amitler, ketonlar, eterler ve esterler.

Bir tür organik yağ çözücü …

Eter,
Benzin,
Kloroform.
Tiner,
Benzen,
Aseton,
Bir tür organik yağ çözücü.
Yağlar çok zor parçalanır fakat çok fazla enerji verirler. Yağlar solunumda parçalandığında metabolik su adında su açığa çıkarırlar. Yağlar suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Organik çözücüler belirli bileşik sınıflarına ait olabilir: aromatik, alifatik, nitro türevleri, karboksilik asitler, amitler, ketonlar, eterler ve esterler.

Organik çözücüler, özelliklerinde ve bileşiminde çeşitli maddeler içerir. Bunlar arasında çeşitli klorlu bileşikler, esterler ve eterler, alkoller, kimya endüstrisinin çeşitli dallarında kullanılan nitro bileşikler bulunur.

Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan, eter kokusunda bir sıvı …

Aseton,
(Fr. acétone, İng. acetone).
CH3COCH3.

Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan, eter kokusunda bir sıvı.
Renksiz, karakteristik keskin kokulu, histolojide tespit ve dehidrasyonda kullanılan organik bir çözücü.

Kadınların tırnaklarındaki ojeyi çıkarmak için kullandığı hoş kokulu, yanıcı bir sıvı.
Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alan, eter kokusunda bir sıvı olup uyuşturucu sulfonal grubu ilaçların üretiminde kullanılan bir maddedir.
Çözücü olarak kullanılan, hoş kokulu, renksiz, yanıcı, uçucu alifatik (düz zincirli) bir keton.
Yoğunluğu: 0.972 g /cm³,
Kaynama noktası: 57°C.
Dağlama ve parlatma işlemlerinde temizleyici çözen olarak kullanılır.