Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret…

Alarm,
Fransızca alarme,
Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret.
Bu işareti veren düzenek.
İtalyanca, alle arme (silah başına!)
Bir tehlike anında herkesi haberdar etmek için zil, siren gibi araçlarla verilen uyarma işareti.
Düdük, çan vb. işaretlerle haber verilen tehlikeli durum.

(Ordu ve zabıta kuvvetleri için) Silah başına! emri.
Bir tehlikeyi önceden gösteren belirti, işaret, alamet.
Tehlike anında herkesi haberdar etmek için verilen işaret.
Korkutmak, dehşete düşürmek.
Tehlikeden haberdar etmek.

Tehlike durumu imdat, yardım, çağrı, ilan…

Car,
Tehlike durumu imdat, yardım, çağrı, ilan.
Tehlike hali, imdat, yardım.
Çağrı, tellal ile duyurma.
Halk ağzında İlan.
Tehlike durumu.
Çağrı, tellal ile duyurma.
Tehlike durumu,
İmdat.
SOS
Yardım istiyorum.
Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali.
Mayday, Bir tehlike mesajının yazılı veya sözlü olarak verileceğini ifade eden çağrı parçasıdır.
Pan pan,Telsiz dilinde ivedilik (urgency) anlamına gelen çağrının başlama uyarısıdır.

Car kelimesinin başka anlamları;
Kadınların örtündükleri çarşaf, zar.
Çarşaf, siyah üstlük.
Bel bağı.
Ateşli kül.
Dilenme, toplama.
Uçurum,

Uluslararası acil durum sinyali….


SOS
(···—···),
Yardım istiyorum.
Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali.
Bu acil durum sinyali ilk kez Alman hükümetince 1 Nisan 1905’de yürürlüğe konmuş,
Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından 3 Kasım 1906 yılında kabul edilmiş. 1 Temmuz 1908 yılında yürürlüğe konmuştur.

Çeşitli şekilde anlamları vardır.
Survivors On Ship (Gemide Hayatta Kalan Var)
Stop Other Signals (Diğer Sinyalleri Durdurun)
Save Our Ship (Gemimizi Kurtarın)
Save Our Soul (Ruhlarımızı kurtarın)

Mayday,
Bir tehlike mesajının yazılı veya sözlü olarak verileceğini ifade eden çağrı parçasıdır. Denizdeki veya havadaki bir taşıtın ve onun içindeki kişilerin, yangın, patlama, çatışma, su alma, denge kaybı, karaya oturma, yere çakılma gibi olaylara ve bunların sonuçlarına maruz kalması veya bu olaylarla karşılaşma olasılığı durumlarında yardım çağrısına Mayday( meydey) kelimesi ile başlanır.

Pan pan,
Telsiz dilinde ivedilik (urgency) anlamına gelen çağrının başlama uyarısıdır. Denizdeki veya havadaki bir birimde bulunan veya oradan görülen kişi ya da kişilerin güvenliğini tehdit eden bir etkenin ortaya çıkma durumunda, telsiz çağrısıında kullanılır.

10.06.1909 tarihinde Telsizle ilk ” S.O.S ” imdat sinyali Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

Şili’nin en aktif volkanlarından biri …

Villarrica,
Güney Amerika ülkelerinden Şili’nin Pucon kenti yakınında bulunan Villarrica volkanı 03.03.2015 tarihinde tehlikeli şekilde lav püskürtmeye başladı. Bölgede alarm ilan edildi. Başkent Santiago’ya 780 kilometre uzaklıkta bulunan volkanın lav püskürmesi üzerine Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet kabineyi olağanüstü toplantıya çağırarak kırmızı alarm ilan etti. Bölgede yaşayan 9 bin kişiden ilk etapta 3 bini başka yerlere tahliye edildi.

Villarrica volkanı deniz seviyesinden 2 bin 847 metre yükseklikte bulunmaktadır. En son 1984 ve 2000 yılında lav püskürten volkan tekrar faalite geçti. Şili, Endenozya’dan sonra dünyada en fazla volkan patlamasının yaşandığı ülke olarak biliniyor. 03.03.2015