Okkanın dörtyüzde birine eşit olan eski bir ağırlık ölçüsü …

Dirhem,
(Direm)
Okkanın dörtyüzde birine eşit olan eski bir ağırlık ölçüsü.

Okka ağırlığı kullanıldığı yerlere ve muhitlere göre değişir.
Dörtyüz dirhemlik bir ağırlığa eşit kabul edilir.
3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsüne Dirhem (Direm) denir. Okkanın dört yüzde birine eşit olan bu ağırlık, 3,207 gr. dır.
Günümüzdeki üç gram olarak yuvarlak hesaplarda kullanılır.
Şeran, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı bir okka kabul edilmiştir.

Dirhem’ in diğer bir anlamı ise; Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para, Akça. Bir tür gümüş para olup Araplarca Gümüş paralara dirhem adı verilir.

Bir armut cinsi …

Ekberi,
Akça
Çermayi,
Gümüşhane yöresine özgü bir yerel armut çeşididir.
Gümüşhanede yetiştirilen diğer armut çeşitleri:
Buldurçun armudi, Cinci armudi, Koçinap,

Armut,
Frasça, Amrud, Yaban armuduna Ahlat denir.
Trabzon’da Apid denir.
Gülgiller (Rosaceae) familyasının Maloideae alt familyasında sınıflanan Pyrus cinsinden bir ağaçtır. Çiçekleri beyazdır. Yurdumuzun her yerinde yetişir. Armut 10-13 m. yükseklikte olabilir. Elma ağacından daha uzun ve diktir. Armut ağaçları 50-75 yıl ömürlüdür.

Dikildikten 4-7 yıl sonra meyve verir. Armut ağacı 8-10 yaşlarındayken 25-50 kg meyve verebilir. Meyve olarak yendiği gibi pekmez, küme, sirke de yapılır.

Armut Cinsleri:
Abete Fetel-Abatefetel: Fransız kökenli, ağaçları orta kuvvete, yarı dik gelişen verimli erken meyveye yatan bir çeşittir. Erwinia amylovora (ateş yanıklığı) hastalığına kısmen dayanıklıdır. Meyve kabuk rengi yeşil zemin üzerine az paslı, iri, konik biçiminde, boyun kısmı uzundur.

Ağrap (Trabzon’ da yabani armuta verilen ad),
Ahlat (Rumca).
Akarmut,

Akça Armut (Hüsnüyusuf da denir), Ağacı kuvvetli ve yarı dik gelişme eğiliminde olan, sık dallı ve dikenli yerli çeşitlerimizdendir. İstanbul Akçası veya Dikenli Akça olarak bilinen tipleri de bulunmakta, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Ahmet ağa (kışlık),
Ankara armudu,
Azdavay armudu,
Arpa Armudu-Arpa zamanı yetişen, orta boy, uzunca ve sulu bir armut cinsi.
Aronya,

Bahribey,
Bardak armudu (Uzunca yapılı bir armut cinsi).
Bozdoğan-Yeşil ve iri bir armut cinsi , Burağan-Ekşimsi, buruk tatta bir armut cinsi,

Concorde,
Coscia,
Çistavur-Artvin yöresinde, yuvarlak ve sarı renkli armut, erkenci bir armut cinsi

Deveci, Kökeni Anadolu olup, ağaçları orta kuvvete yarı yayvan gelişen bir çeşittir. Meyveleri, iri, iyi bakım koşullarında çok iri, basık, alt kısmı geniş, boyunsuz, çiçek çukuru derindir.

Etruşka,
Ekberi,
Eşek armudu,

Götükızıl,
Göksulu,
Gıcıgıcı,

Gök,
Gülçiçela,
Gimeciya,
Girikdira-Kış armudu, İçi kumlu bir armut cinsidir,
Güz armudu-Sonbaharda yetişir. Sarı renkli ve kahverengi beneklidir. Bol sulu bir armut cinsidir,

Hamzabey, Haçeçur (Sulu bir armut cinsi),
Hacı Hamza, Hamidüsükkari ,(Güz armudu).
Hüsnüyusuf (Akça armut),
Holigida(güz armudu)
Hırsız almaz,
Hertüz,

June Beauty (Haziran Güzeli, Haziran Gülü)

Katılak,
Katırbaş (İri bir armut cinsi),
Kantar topu,
Kavun,
Keklik bacağı, Kera,
Kırakot, Kızıl,
Kiefer(İngiltere),
Kirezap (Trabzon’ da kiraz armudu),
Koha,
Kumru,
Kurçi uzun, Kum,

Laynap, Ladrap,
Limon armudu, Lipaka,

Malatya armudu,
Margarita Manilla,
Manandi,
Melleçi, Melleki,
Melahor,
Marahor-Ekşi armut,
Mustafa Bey (Yazlık bir armut cinsi),
Mulgurap,

Naşi (Nashi).
Oyma(Tadı buruk bir cins)
Panta,
Paşik,
Paskrasan, (Kışlık bir armut cinsi).

Santa Maria (İtalya), Sobyuce,
Saltapla-Meyvesi tatlı, aşılanmış bir çeşit armut.
Sakit-Sakide-Kış armudu,
Sahrela-Sakara-Sakera-Küçük ve yuvarlak taneli, yeşil renkte bir armut cinsi,
Sarı armut.
Starkrimson,

Şalgam Armudu,
Şeker Armudu,

Tavrecul -Sarı ve sulu bir armut cinsi.
Ternap,
Tokat (çiçek) armudu,
Tosca, Tokva-Tokya (Yeşil armut),
Tuzyuvası,
Türkyemez,

Ürüngüs, (Yaz armudu).

Vanta, Williams,
Wilder, Willams (Bartlett)(Dünyada en iyi armut olarak bilinir),

Yaban armudu-Ahlat (Rumca, Pyrus elaeagnifolia).
Yaz, Yağ armudu-Uzun ve ince biçimli bir armut cinsi,
Yanıkızıl – Zeytinlik (Sirya), Bir yanı kızıl/kırmızı, diğer yanı sarı-yeşil renkte bir armut cinsi.