Yaradılış, tabiat …


Meşreb,
Meşrep,
Arapça, مشرب .
Yaratılış, tabiat.
Gidişat,
Adet.

İçme yeri.
İçmek.
İçilecek yer.

Farsça Şen Şakrak, Şuhmeşreb, شوخ مشرب

Osmanlıca meşreb
مشرب / مَشْرَبْ
Huy.
Yaradılış.
Adet.
Ahlak.
Gidiş.
Fehmetmek.
Manevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
Hareket tarzı, metodu.
Mizaç, huy, ahlâk.
Yaratılış, tabiat, huy.
Hareket tarzı, huy.
Meslek, yol.

Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar …

Örf, (Arapça, عرف )
Gelenek, Adet.
Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar.
Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek ve görenekler.
Korku verici tavır.
İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeylerdir.
Genelde şer’an ve şeriata bağlı hükümlerdir.
Aklı selim sahiplerince müstahsen olup münker olmayan şey demektir.
Örf, şeriata eğer muhalif olursa, gayr-i meşrudur.
Yapılagelen,
Olagelen.
Usul,

Eski dilde yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi …

Meşrep.
Arapça, Meşreb.
Meşreb ( مشرب ).
Yaradılış, huy, karakter,
Mizaç,
Davranış biçimi.
Yaratılış, tabiat.
Huy.
Adet.
Ahlak.
Gidiş.
Fehmetmek.

Manevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
İçmek.
İçilecek yer.
İçme yeri.
Buradan da maşrapa kelimesi türetilmiştir.
Meşrebe, (مشربه )
Maşrapa.
Şuhmeşrep, Şen şakrak anlamındadır.