Terzilikte “yırtmaç” anlamında kullanılan sözcük…

Apertura,
Terzilikte “yırtmaç” anlamında kullanılan sözcük.
Apertür.
Fransızca: aperture.
İngilizce: apertura.
Latince: apertura, aperire+tura
Açılma, ağzın aralanması.
Açılma

Uvertür,
Açılış,
Fransızca: ouverture

Bir müzik eseri veya gösterinin başlangıç bölümü.
Tıp dilinde; Delik, boğaz, ağız, açıklık.

Denizcilikte bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması …

Avara,
İtalyanca avara,
İng. Shove Off,
Avara etmek.
Denizcilikte bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması.
Gemi, bot veya teknenin yanaşık olduğu yerden, ayrılması.

Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması.
Geminin başka bir gemiden veya kıyıdan uzaklaşması.
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
İtalyanca, vara; ayrılsın! anlamındadır.
Filika, istimbot gibi deniz taşıtları için; Hareket edip yanaştığı yerden veya gemiden ayrılma.
Bu maksatla verilen “açıl” anlamında kumanda sözü.
Yanaştığı yerden uzaklaşmak.
Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.
Bir deniz aracının yanaşmış olduğu yerden açılması.

Avara kelimesinin yörelere göre diğer anlamları;
Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma.
Bir makinenin ana mili üzerinde bulunan ve makineyi çalıştırmadan boşta dönebilen kasnak.
Kötü, adi, bayağı.
Şaşkın, kararsız, beceriksiz, işsiz, avare.
Normal gelişmiyen ekin.
Bağ ve bostan bozulduktan sonra teveklerde kalan tektük üzüm.
Domates, biber, bostan gibi dikilen sebzelerin genel adı.
Verimsiz, çorak toprak.
İşe yaramaz, verimsiz, kötü, bozuk, iyi olmıyan her şey.
Kağnı arabasının okları üstüne dikilen kazık.
Hamal (Sivas, Kars ve çevresi)
Manda.
Ekim ayı.
Eylül ayı.
Farsça, avare, aylak.
İşsiz, avare.
Boş, işsiz.
Avare, başıboş, aylak.
Gelişmemiş ürün.
İşe yaramaz, kötü.
İşe yaramaz kimse.
Gevşek.

Yayılma, genişleme …

imbisat

İmbisat,
Osmanlıca, İnbisat,
İng. expansion
Alm. ausdehnung
Fr.dilatation
Yayılma,
Genişleme,
Genleşme.
Açılma,
Isı ya da dönüşüm nedenleriyle, bir özdeğin oylumunda oluşan genişleme.
Isıtılan özdeklerde görülen oylumsal büyüme.
Sıcaklığın veya dış basıncın değişmesine bağlı olarak bir cismin boyutlarının büyümesi.
Açık yüzlü olma.
Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
Gönül açıklığı.
Kalb ferahlığı.
Sıcaklığın etkisiyle madeni cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması.

Yayılmak işi ise intişar’ dır.