Açıklayan, izah eden kimse…

Müfessir,
Arapça mufessir, müfessir (ﻣﻔﺴّﺮ).
Arapça, açıklamak anlamındaki tefsіr kelimesinden türetilmiştir.
Kısa ve anlaşılması güç bir metni açıklayan, açıklığa kavuşturan, metnin anlam ve amacı üstünde yorumda bulunan (kimse).
Açıklayan, izah eden kimse.
Kuran’ ı yorumlayan (kimse).
Kuran-ı Kerim ayetlerini tefsir usulüne göre açıklayan, bu hususta eser yazan kimse.

Eskiden bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitaba, şerh kitabına verilen ad …

Haşiye,
Haşiye (Arapça, حاشيه , İng. post scriptum),

Dipnot.
Derkenar, haşiye yazma veya yazılma.
Şerh kitabı.
Bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap demektir.
Sahife kenarına veya altına yazılan izah.
Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı.
Kenar, pervaz.
Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyla başka bir yazarca oluşturulan yazma.

Sahife kenarına veya altına yazılan izahata denilir. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı, anlamına da gelir. Haşiye yazma veya yazılma işine ise Tahşiye denir.

Ayrıca Korkutma, ürpertme anlamında da kullanılır.

Osmanlıca dipnot yazma, haşiye yazma, çıkma yapma …

Tahşiye,
Tahşiye, (Arapça, تحشيه ). Haşiye yazma.
Eskiden dipnot yazma, çıkma yapma.

Dipnot.
Dipnot ekleme.
Derkenar,

Haşiye yazma veya yazılma.
Haşiye yazma veya yazılma işinin adıdır.
Bir anlamda yorumlama.

Genelde otorite alim ve evliyalar tarafından, özet olarak yazılmış ve anlaşılması zor olan kaynakların, anlaşılır hale getirilmesi ve geniş ve tafsilatlı bir şekle çevrilerek yazılmasına Tahşiye denir.

Haşiye, (Arapça, حاشيه , İng. post scriptum),
Sahife kenarına veya altına yazılan izahata denilir. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı, anlamına da gelir.

Kenar. Şerh kitabı.
Bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap demektir.
Sahife kenarına veya altına yazılan izah.
Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı.
Kenar, pervaz.
Bir yazmada yazarın verdiği bilgiyi açıklamak ya da aynı konuda daha ayrıntılı bir bilgi vermek amacıyla başka bir yazarca oluşturulan yazma.

Ayrıca Korkutma, ürpertme anlamında da kullanılır.