Murdarilik …

omurilik1Omurilik, (İng. spinal cord, Lat. medulla spinalis ).
Murdarilik, (Eski dilde).
Nuha’-i şevki (Osm. Omurilik).
Miyel,
Latince medulla = ilik demektir. Yine Latince spina = diken demektir.
Birleştirilince Latince medulla spinalis, Omurilik anlamını ifade etmektedir.
Merkezî sinir sisteminin, omurga içinde kordon biçiminde uzanan bölümü, miyel.
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdarilik.

Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan sinir dokusu vardır. Omurlar orta kısmında bir kanal oluşturacak şekilde dizlmişlerdir. Bu kanalın orta kısmında ependim hücreleri vardır. Boz (gri) madde ve dış kısmında ak madde bir kordon biçiminde bulunur. Bu birlikteliğe merkezi sinir sistemi organı denir. Omurilik vücutta istemsiz davranışları ve refleksleri kontrol eder. 33 omurdan meydana gelen omuriliğin üzeri beyin gibi üç katlı zarla çevrimiş ve direkt beyinden çıkan emirleri gerçekleştirir. Omuriliğin kimi bölgelerinde ön ve arka çıkıntıları arasında otonom sistemin sinir hücreleri vardır. Omurilik sinirlerden oluşan boru gibidir. Bu sinirler omurilik içinden beyine oradan kaslara giderek hareketleri kontrol eder. Yine kol, gövde ve bacaklardan gelen his sinirlerini de beyine taşır. Kısaca omurilik beyinle ilgisi olduğu kadar vücudun her yanında ki sinirler ilede ilgilidir.

Halk arasında omuriliğe, murdariliği de denir. Yetişkinlerde omurilik 1 cm. genişliğinde ve 45-50 cm. uzunluğundadır. Omuriliğin ön ve arka yüzünde derinliğine doğru uzanan iki yarık vardır. Omuriliği yatay olarak incelediğimizde iki yapıdan oluşur. Orta kısmında H harfi şeklinde gri renkli bir bölge ve bunu saran beyaz bir bölgeden oluşur. Omurilikteki gri maddenin ön dallarına ön boynuz, arka dallarına ise arka boynuz denir. Omuriliği sarsıntı ve darbelerden Beyin Omur Sıvısı (BOS) korur.

Dünyanın en eski Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biri …

moodys-sp-fitch_380x278Moody’s,
(Moody’s Investor Service Inc.- ABD 1909).
Fitch,
(Fitch Ratings Ltd. – 1922).
Standasrd & Poor’s,
(Standards and Poor’s Corp. – 1923).

Bir kişi, şirket, ülke kredi itibarının belirlenmesinde esas kıstas kredi derecelendirme veya kredi değerlendirme yoluyla yapılmaktadır. Çok eskiden beri uygulanan bu uygulamalar bir çok ülkenin ve ya şirketin geleceği istikbali belirlenmektedir.

Şirket veya ülkenin iflasına kadar giden bu klasmanda belli başlı kuruluşlar genelde aynı kanıya ulaşmaktadırlar. Tüm bu işler için belirlenen firmalar bir ücret almakta ve para kazanmaktadırlar. Kredi derecelendirme kuruluşları, şirketin çıkardığı her bir tahvil için ücret almaktadır.Buna yıllık ücretleri ve izleme ücreti de dahil edildiğinde bu kuruluşların kazançları yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması için kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları ile çalışmaktadır.

Analizlerde Ülkelerdeki değerlendirmelerde riskleri aşağıdaki gibi değerlendirir.
Politik risk (politik sistem, dış borçlar, sosyal bünye) ve ekonomik risk (borç yükü, döviz rezervi, ödemeler dengesi esnekliği, ekonominin yönetimi,ekonominin geleceği) olarak inceler.Kredi notunun önemi; Halka Açılmalarda ( ulusal ve uluslararası ) kullanılabilecek en etkili yöntemdir.

Dünyanın önde gelen derecelendirme (rating) kuruluşları şunlardır.;

Moody’s, (Moody’s Investor Service Inc.- ABD 1909).
110 ülke, 12.000 ihracatçı firma, 25.000 kamu finansmanı ihracatçısı ve 106.000 yapılandırılmış finansman tahvilinden fazlasını kapsayan borçları, kredi notlarını ve yapılandırmayı takip ve izliyor.
Fitch, (Fitch Ratings Ltd. – 1922).
Standasrd & Poor’s (Standards and Poor’s Corp. – 1923).
Canadian Bond Rating Service, (Kanada 1972).
Thomson Bank Watch,(ABD 1974)
Japanese Bond Rating Institute, (Japonya 1977).
Dominion Bond Rating Service,(Kanada 1977).
IBCA,(İngiltere 1978).
Duff and Phelps Credit Rating, (ABD 1980).
Japanese Credit Rating Agency,(Japonya 1985).
Nippon Investor Service. (Japonya 1985).

Türkiye’de kurulan ve derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları;

1- Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
2- JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
3- TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
4- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
5- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
6- TURKRATING İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

AAA, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C. olduğu gibi iyiden kötüye doğru değerlendirme yapılmaktadır. Kuruluşlara göre not skalaları farklılık gösterebilir. Bu bahis aşağıda gösterilmiştir.

Bağışıklık eriyiği …

aşıAşı,
(İng. vaccine, inoculation, transplant, graft – Frn. vaccin, Greffe).
İnokulasyon.
Aşılama, Bağışıklama,

Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.
Bağışıklık eriyiğinin uygulanması.
Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu. İnokulasyon.
Organizmaya verildiğinde bağışık cevabı uyararak enfeksiyon hastalıklarından korunmayı sağlayan immünojen.

Bilinen Aşılar;
Çiçek aşısı, BCG – Verem Aşısı-Tüberküloz, Grip aşısı, Kuduz aşısı, Su çiçeği aşısı, Kabakulak aşısı, Tetanoz aşısı, Pnömokok enfeksiyonları aşısı, Sarılık, Hepatit A aşısı, Hepatit B aşısı, Hib Aşısı, Rotavirüs aşısı, Difteri (Kuşpalazı) aşısı, Boğmaca aşısı, Polio aşısı, Gardasil Aşı, Kızamık aşısı, Sarı Humma Aşısı, Çocuk felci aşısı, Kızamıkcık aşısı, Rahim Ağzı Kanseri (HPV), Meningokok aşısı- Menenjit aşısı.

Uluslararası dolaşım esnasında her ülkenin sıkça görülen ve sakatlık, ölüm gibi hastalıklara karşı aşı yapılmasını zorunlu kılar. Bu aşıların neler olduğuna her ülke kendisi karar vererek duyurur. Aşıların üretildikleri andan, kişilere ulaşana kadar uygun ısıda depolanması ve taşınmasına soğuk zincir denir. Soğuk zincirin bir halkasında meydana gelen bir eksiklik aşının etkinliğini azaltır veya yok eder. Aşılarda asıl etken madde yanında aşının etkinliğini artıran, mikroplardan koruyan aluminyum hidroksit ve bozulmasını önleyen magnezyum klorid gibi maddeler kullanılmaktadır.zdolab,

Aşılar +2°C ile +8°C arasında, buz dolabı rafında tutulması gerekir. Aşılar buzdolabı kapağında tutulmaz. Aşıların ev buzdolabında saklanması doğru değildir. Aşılar ısı, güneş ışığı ve donmaya karşı hassas olup bir kez olumsuz şartlarda tutulduktan sonra tekrar uygun şartlar sağlansada meydana gelen hasar düzeltilemez. Soğuk zinciri bozulmuş aşılar kullanılmamalıdır. Aşının tutması için yinelenmesine Rapel denir. Yani diğer anlamda pekiştirme dozudur.

Aşı kelimesinin diğer anlamları;
Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi.
Bir ağacın gövdesi ya da dalına daha verimli olması için aşılanan aynı (otograft) ya da yakın bir türe ait (heterograft) bitki parçası.
Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
Aşılanan parça.

Eskimiş giysilere yapılan yama, yamalık.
Eskiyen entarinin belden yukarısına geçirilen parça.
Hayvana sürülen alınışı boya.
Renkli badana toprağı.
Açık renkli sincap.
Armut,
Birşeyden alınıp diğer birşeye aktarılan madde.
Yabani veya cinsi âdi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

Kabuğundan kinin çıkarılan ağaç …

Kınakına, (İsp. quinaquina).
Kınakına ağacı (İng. Cinchona, bark tree, china bark).

Kontesotu.
Kabuğunda, doktorlukta sıtmanın tedavisinde kullanılan kinin adlı ilacın ham maddesi bulunur.
Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve Endonezya’da da yetiştirilen, kabuğundan kinin çıkarılan 25-30 m. yüksekliğinde bir ağaç (Cinchona).
Bu bitkiden yapılan içecek.

Rivayet odur ki İspanyolların ünlü Peru kraliçesi Anna Cinchon sıtmaya yakalanır. Kraliçenin tedavisinde Kınakına kabuğu kullanılarak şifa bulur. Bu durumdan dolayı bu maddeye kraliçenin adı verilir. Ama esasen
Güney Amerika Kızılderilileri arasında kabuk anlamına gelen China (kına) kelimesi kullanılırmıştır. Kınakına, Kökboyasıgiller familyasından; anayurdu Peru ve Bolivya olan ve sanayi bitkisi olarak Cava, Güney Hindistan, Kolombiya, Seylan, Guatemala, Kamerun ve Kongo gibi tropikal ülkelerde yetiştirilen büyük bir ağaçtır. Kabuğunda, sıtmanın tedavisinde kullanılan kinin adlı ilacın ham maddesi bulunur.

Günümüzde özel fidanlıklarda üretim amaçlı yetiştirilmektedir. 8- 10 yaşına gelen fidanlardan kalın gövdelerinden kabuklar kaldırılarak toplanır, güneşte kurutulur ve toz haline getirilerek kinin elde edilir. En çok Kınakına üreten ve satan ülke Kongo’dur.

İçerisinde %4-14 oranında Alkaloit bulunan ve tadı acı olan Kınakınanın kabukları çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Kınakınanın içeriğinde kinin, kinidin, kinşonin, reçine, tanen, kinovoz, singol, kupreol gibi maddeler vardır. Alkaloitlerin en önemlileri %1-4 Chinin (kinin), Cinchonidin %1-5, Cinchonin %1-3 ve Chinidin (β-Chinin) %0,01-0,5 oranında bulunur.

Doktorlukta yüksek ateşlere karşı kullanılan bu çok değerli ilaç ilk olarak Pelletler ve Caventou adlı iki Fransız bilgini tarafından bulunmuştur. Bazı şaraplara ve iştah açıcı içkilere kınakına kabuğundan elde edilen öz karıştırılır.

Faydaları;
Sıtma tedavisinde kullanılır.
Ateşi düşürür.
Tifo tedavisinde de kullanılır.
Ağır ve mikroplu hastalıklarda,
Cilt kaşıntılarında,
İştah açar.
Kuvvet verir.
Kabızlığı giderir.
Kinidin * alkoloidi taşikardide kullanılır.
Vücuda kuvvet verir.

* Kinidin,
(İng. quinidine).
Kınakına ağacından elde edilen ve antiaritmik olarak kullanılan bir alkaloit .
Kınakına ağacının kabuğundan elde edilen ve ilaç olarak kullanılan alkaloit.

Kinidin,

Kafası aile fertleriyle beraber giyotinle uçurulan Fransız Kralı …

Louis.
XVI.Louis,
Louis Auguste de France,

(Doğum: 23 Ağustos 1754 Versay, Fransa Sarayı – Ölüm: 21 Ocak 1793 (38 yaşında) Place de la Revolution, Paris, Fransa).
Babası Fransa Louis, Dauphin, annesi Saksonya Maria Josepha olan Fransa kralı XVI.Louis, 1979 Fransız ihtilali esnasında Fransa’nın orta ve alt sınıfların üyeleri tarafından Fransız aristokrasisinin temsilcisi olarak hedef haline getirildi. XVI. Louis ve kraliçe Marie Antoinette monarşinin temsilcisi olarak görüldü.
14 yaşındaki Maria Antonia Josepha Johanna ile evlenen, Roma katoliği olan Louis Auguste de France 1775 – 1792 yılları arasında Fransa Kralı olmuştur.

21 Ocak 1793 yılında Fransız İhtilalinde günah keçisi olarak nitelenmiş ve vatan haini olarak Fransız ihtilalinin simgesi giyotinle kafası uçurularak idam edilmiştir. Karısı Maria Antonia Josepha Johanna kocası ile aynı sonu paylaşmıştır.
Tasarımcısının soyadı olan Guillotin-Giyotin adı verilen ve Madam Giyotin, Ulusal Jilet olarak adlandırılan makina ile idam edilen Fransız Kralı XVI. Louis ve eşi Kraliçe Marie Antoinette’ nin cenazeleri 21.Ocak 1815 yılında Pariste St. Dennis de Kuzey bazilikasına defnedilmiştir.

Mal ya da hizmet karşılığı yapılan ticaret …

barter23Barter, (Takas)
Takas,
Değiş-Tokuş,
Para kullanmadan mal değişimiyle yapılan ticaret.

Barter kelimesi İngilizce kaynaklı olup, takas (değiş-tokuş) anlamına gelmektedir.

Barter kelimesi, mal yada ürünlerin ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilerek alışı ve/veya satışı anlamında kullanılmaktadır. İnsanlar eskiden malların takas edilmesi yoluyla ticaret yapmaktaydı. Buna takas yöntemi deniyor. Daha doğrusu mal ve hizmetler birbiri karşılığında değiş tokuş edilirdi. Günümüzde ise bu değiş-tokuşa uluslararası ticaret dilinde mal takası anlamındadır. Paranın kullanımı ile birlikte barter ticareti direkt mal takası şeklinden, indirekt mal takası şekline dönüşmüştür.

Günümüzde artık para, para yerine geçen eşyalardan sonra finans dünyasına kredi kartları, banka otomatları, kıymetli kağıt fonları, leasing, faktoring gibi yeni sistemler girmiştir. Tabi tüm bu uygulamalar maliyeti artırdığından fiyat artışları başlamıştır.

Barter iki ürün arasındaki değişimi ifade eder. Bir firmanın satın aldığı mal, ürün ve hizmetin bedelini ürettiği, elindeki mal veya hizmetle geri ödemesidir.

Para dolaşımı olmadan yapılan, mal ve hizmete karşılık, ihtiyaç duyulan mal, ürün, eşya, hizmet satın alınmasıdır.

Günümüzde Barter uygulamasında en çok kullanılan üç yöntem şunlardır:

Barter Exchange,
Toptan Barter,
Uluslararası Barter,

1 358 359 360 361 362 413