Ruh çözümleme…

FreudPsikanaliz, (Fr. psychanalyse, İng. psychoanalysis).
Ruhsal çözümleme.

İnsanın bilinç altındaki çatışma ve güdüleri oluşturan uyumsuz ya da uyumlu davranışları araştırıp, çözme yöntemine Psikanaliz denir. Bu metod Freud tarafından geliştirilmiş ve ruhsallığın sürecini, katmanlarını inceleyen bir bilim dalı olmuştur.

Yunanca psykhe, ruh demektir. Analysis yunancada çözümleme demektir. Psikanaliz Viyana’lı doktor Sigmund Freud’un kurmuş olduğu ruhbilim öğretisini ifade etmektedir.

Ruhsal çözümleme metodu, ruhun derinliklerinde, bilinçaltında kalmış olan istek, kompleks, karmaşa ve tasarımları ortaya çıkarmaktır. Bilinçdışı, içgüdü kuramı, bastırma(represyon) şeklinde ruhu tedirgin ve hasta eden baskılarını gidermeyi amaçlayan bir sistem olan bir tedavi tekniğidir.

Biyolojik ihtiyaçlar ve cinsel güdüler insanların davranışlarını belirleyicisidir. İnsan yaşamını kontrol eden cinsellik ve saldırganlık güdüleri esas olup her zaman insanları etkisi altında tutmaktadır.Bu nedenle Freud’ a göre insanlar doğuştan kötüdür. Bu güdülerin ağırlıklı olarak açığa çıkması bir hastalık olup tedavi gerektirir.

Deriden yapılmış su kabı …

Kırba,
(Arapça).
Deriden su kabı.
Matara,
Askerin su kabı.
Su kabı,
Suluk.

Su taşınan ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış su kabı.
Askeriyede veya yolculukta kullanılan, su kabı olarak taşınan, aba, çeşitli kumaş ya da deri ile kaplı su kabıdır.
Deriden yapılmış su kabı.

Kırba, kelimesinin diğer anlamları;
Saka tulumu.
Çocuklarda karın şişmesi.
Süt tulumuna da kırba denir.
13 bin dirhemlik veya 32 okıyyelik bir kab.

Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad…

MUTASARRIF-OMER-ALI-BEY-MUHARREM-EREN-1993__36386940_0-cropMutasarrıf, (Arapça, Mutasarrif).
Osmanlılarda sancaklarda, eyalet yönetimindeki vali gibi aynı yetkiye sahip görevli memur.
Tanzimattan sonra, Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad.
Sancak yöneticisi.

Eskiden, vilayetten küçük olan Sancağın en büyük idare amiri olup Vali ya da Kaymakam değildir. Bu mülki amir vilayet ve kaza arasında olan sancakların yöneticiler olup Padişah tarafından fermanla atanır.

Bu yönetim birimi Cumhuriyetle beraber kaldırılmıştır. Sancakların yönetiminden sorumlu olan Mutasarrıflar savaş için çağrıldığı zaman, yönetimindeki kapı halkı ile beraber giderler.

Mutasarrıf kelimesinin diğer anlamları;
Tasarruf hakkı ve salahiyyeti olan.
Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran.
Tasarruf eden.
Bir işi kendi isteğine göre idâre eden.
Bir malın sahibi.

Rize yöresinde patlamış mısıra verilen ad…

pafuli 6Pafuli,
Patlamış mısır .
Popcorn.

Karadeniz, özellikle doğu karadeniz yöresinde patlamış mısıra Pafuli denir. Her mısır patlamaz. Yanlız Cin mısır sıcak etkisiyle patlar. Sert sarı mısır taneleri, beyaz kar taneleri gibi patlayarak açılır. En çok sinemada film izlerken en çok tüketilen çerezdir. Patlamış mısır lifli bir yapıya sahip olup tokluk hissi verir.

Mısır tanelerinin bileşiminde su, karbonhidrat, yağ, nişasta, protein bulunur. Mısır taneleri sıcak karşısında içerisindeki suyun buharlaşması ile patlar. Suyun buhar haline gelmesiyle taneden dışarı çıkar. Çıkarken nişasta ve protein gibi besin maddeleride beyazlaşarak açığa çıkar.

Mısır nasıl patlatılır.
Kuru bir ortamda saklanmış bir bardak mısır kullanın. Mısır nemlenmiş ise kolayca patlamaz. Bir geniş tencereye sıvı yağ dökülerek orta hareretteki bir ocakta kızdırılır. Tane mısır ve tuz ilave edilir. Patlamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılarak kulplarından hafifçe sallanarak içindeki mısır tanelerinin karışması temin edilir.

Tencereyi sallamazsanız tencerenin dibinde kalan mısır taneleri patlamaz ve yanar. Patlayan mısırın gürültüsü bitince ocağın altını kapatın.

Mısırı mutlaka kuru bir ortamda saklamalısınız nem almışsa da patlamayacaktır. Patlayan mısırlar tencereden derin bir kaba alınarak Televizyonun karşındaki filme odaklanılır. Yanında esasen çay güzel gider. Ama bazıları cola, meyve suyunu tercih ederler.

Patlamış mısırda antioksidan ve polifenol adı verilen bitkisel maddeler bulunur ki sağlık açısından faydalıdır. Amayüksek kalori değeri olan pafuli obezite olasılığını artırır. Çok fazla tüketilmesi istenmez.

Yuvasından Çin mutfağının en seçkin yemeği yapılan deniz kırlangıcı …

salanganaSalangan,( Filipince), İng. Salangane.
Salangan-salanganesalangan-salangane
Collocalia.
Yuvasından Çin mutfağının en seçkin yemeği yapılan deniz kırlangıcı.

Hint ve Çin denizleri kıyılarında yaşayan, uzun kanatlı, dört köşe kısa kuyruklu, esmer küçük bir deniz kuşudur. Bu kuşlar büyük koloniler halinde mağaralarda yaşarlar.

Bu kırlangıçların Collocalia, Haydrochous, Aerodramus, Collocalia ve Schoutedenapus türleri vardır. Hint Denizi, Çin, Polinezya bölgesindeki geniş bir deniz alanında, deniz kıyılarında sürüler halinde yaşar.

Denizcilerle bir aile oluşturmuş Salangan kırlangıç kuşunun boyu 12 cm. olup karanlık mağaralarda küçük kabileler, koloniler halinde yaşarlar. Ova ve açık alanlarda uçan böceklerle beslenir.

Bu kırlangıçlar yankılanma sistemiyle mağaralardaki gizemli yuvalarını bulurlar. Yuvalarını yosun ve tükürüğüyle yapar. Doğu mutfaklarında yiyecek gereci olarak bu yuvadaki zor şartlarda toplanan bu yosunlar kullanılır. Mağaralardan (Gomantong Mağarası gibi) bu yuvalar çorba yapımı için özel bir ekip tarafından zor şekilde toplanır. Mutfakta özel bir lezzet olarak sunulur.

ABD istihbarat servislerinin telefon ve internet kayıtlarını dinleyip basına sızdıran eski CIA Ajanı…

snowdenEdward Snowden,(1983- -.)
Eski CIA ajanı.

Amerikan vatandaşlarının, istihbarat servislerinin telefon konuşmalarını ve internet faaliyetlerini izleyip, basına sızdırdıktan sonra Hong Kong’a kaçmıştır.

ABD Ulusal İstihbarat Bürosu’nun (NSA) PRISM (Prizma) adlı bir program kapsamında internet kullanıcılarını ve telefonları izleyerek bu bilgileri ifşa eden kişidir. Aynı program kapsamında dört yıl çalıştıktan sonra 29 yaşında bu bilgileri elde ederek gizlilik içinde çalışmaları yürütülen bu büyük gözetleme makinası hakkında Amerikalılara açıklamıştır.

ABD yönetiminin mahremiyeti, internet özgürlüğünü ve temel hürriyetleri hiçe sayarak Prizma adı verilen bir program çerçevesinde dokuz internet şirketinin (Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube ve Apple) veri tabanlarına girerek tüm bilgileri toplamışlardır. Yani evinde eşin veya yakınlarınla yaptığın tüm konuşmaları birileri dinleyebiliyor, izleyebiliyor. ABD ve dünyada BBG programı bu olmalı. NSA – Prizma programının, internet üzerinden gönderilen tüm postalara, yapılan sohbetlere, internet telefonu aracılığıyla yapılan görüşmelere, görüşmeyi yapan kişilerin isimlerine, bulundukları yere ve diğer ayrıntılara ulaşım sağladığı iddia ediliyor.

ABD Başkanı Barack Obama programı savunarak Ulusal Güvenlik problemi olarak görmüş ve deşifre edilmesi büyük zarara yol açtığını savunmuştur. Halen Uzakdoğuda olan Edward Snowden Rusya’dan sığınma hakkı talebinde bulunmuştur.

1 342 343 344 345 346 402