Güneybatı Afrika’da yaşayan ilkel bir boy, kabile …

Hotanto,
Hottentot.
Güneybatı Afrika’da yaşayan ilkel bir boy.

Güneybatı Afrika’da Orange Irmağının kuzeyinde yaşayan ilkel bir zenci kavim. Hotanto adının Güney Afrika’ya ilk gelen Hollanda’lılar tarafından verildiği söyleniyor. Kabileler halinde yaşarlar. Saçları kıvırcık ve gürdür. Orta boyludurlar. Irk olarak diğer Afrika kabilelerine nazaran Hotantolar Afrika’daki bütün Zenciler’in teninden daha açık renklidirler. Eskiçağ Tarihi Buşmanları olarak da bilinen aynı bölgede yaşayan Boşimanlarla yakınlıkları bulunur.

Köken­leri bilinmeyen göçebe çobanlardır. İlkel olan bu kavim ekvator or­manının güneyinde yaşamıştır. Hotantolar avcılıkla geçinen, Kalahari çölünün Boşimanları ile benzer olup melez bir kavimdir. Hotantolar, hayvancılık yapar. Tarım olarak tütün ve kenevir yetiştirir. Kadınlar aile içinde söz sahibi olup en ağır işleri de onlar yaparlar.

Avrupalı sömürgecilerin uzun yıllar baskı ve zulümleri altında Hotanto ırkı yok olmaya başlamıştır. Cinlere inanan ilkel dinleri de kendileri gibi yok olmuştur. Sonradan Avrupalıların baskısı ile Hıristiyan dinini kabul etmişlerdir.

Güney Amerika, Endonezya Adaları ve Afrika çapında birçok dağınık insan arasında avcılık ve bir hayatta kalma ekonomisi bugün devam etmektedir. Hotantolar kabileler halinde yaşarlar. Her kabilenin sorumlu olan başkanları vardır. Hotantolar’ın gelenekleri değişiktir. Yaşlılar ölüme terk edilir. Çocuk erkekse babasının, kızsa anasının adını alır. Hotantolar ile ilgili en meşhur tanımlayıcı hikaye; Güney Afrika’da yaşayan Sarah’ın İngiltere’ye götürülerek bir hilkat garibesi olarak bir gösteri yıldızı yapılmasıdır. Güney Afrika’da doğan ve daha çocukken kabilesinden, ailesinden alınarak olağan dışı bedensel özellikleri nedeniyle, sergilenmek üzere Avrupaya götürülen bir kızın hikayesidir.

Hatta bu öykü 1815 yılında Paris’te öldükten sonra da müzelerde devam eden Hotanto yerlisi bir kadının, Saartjie Baartman’nın acıklı öyküsüdür.

Afrika’da bulunan Kabileler;
Açolı, Afarlar, Amharık, Aşantılar, Baganda, Basuto, Boşıman, Baule, Bambara, Bam leke, Beja, Berberiler, Bıno, Bubi, Conga, Dan, Dinkalar, Dogon, Fang, Falaşa, Galla, Hausa, Herero, Hosa, Hotantolar (Hottentot), Hutular, İbolar, İbibo, Kabul (Kabil), Kısı, Langı, Lubalar, Lundav, Makua, Masalar, Maşona, Malinke, Mossı, Nandi, Ndebele, Nuer, Nyoro, Owamba, Pigmeler, Pöl, Somali, Swaziler, Tuaregler, Watutsı, Yorubalar, Zulular.

Ölçüsüz ve taşkın hareket eden, aşırı …

Müfrit, (Arapça, مفرط ).
müfritAşırı.
İng. Extremist,
Frn. extrême, extrémiste,
Alm. übertrieben, extrem).
Müfrit, Aşırı. (极端, 极端主义)
Ultra.
Ekstrem.
İfrat eden.
Haddini aşan.
Ölçüsüz ve taşkın hareket eden.
Mübalağalı.
Aşırıya kaçma, ifrat (Arapça افراط ).
Bir görüşte aşırılık.
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla,
Taşkın, çokça.

Fanatik.
Radikal.
Gereğinden çok fazla.

Almanların dünyada söz sahibi olduğu, imparatorluk devirlerine verilen ad…

Reich, (Rayh).
İmparatorluk, zengin devlet, krallık anlamındadır.
Almanların dünyada söz sahibi olduğu devirlere verilen ad.

Alman İmparatorluklarının bu dönemleri şöyledir.;

I.Reich, Şarlman tarafından kurulan ve 962-1448 yılları arasında hüküm süren Kutsal Roma Cermen İmparatorluğudur.

II.Reich, Otto von Bismarck tarafından kurulan ve 1871 – 1918 yılları arasında Prusya önderliğinde hüküm süren Alman İmparatorluğudur. I.Dünya savaşı sonunda yenilgiyle son bulmuştur.

III.Reich, (Drittes Reich), Adolf Hitler tarafından kurulan ve 1933 – 1945 yılları arasında varolmuş Büyük Alman İmparatorluğudur. Bu dönemde Adolf Hitler kılavuz, rehber, önder anlamında Führer adıyla anılmıştır. 1945 yılında II.Dünya savaşı sonunda Almanyanın yenilgisiyle yıkılmıştır.

1 409 410 411 412 413 522