Cezayir’de bir dağ kütlesi ve yayla…

Ahaggar,
Hoggar,
Hoggar Dağları,
Arapça, Agahhar, جبال هقار
Ahaggar Dağları olarak da bilinen Idurar n Ahaggar ,

Tuareg dilinde, Idurar Uhaggar,
Cezayir’de bir dağ kütlesi ve yayla.
Cezayir’in güneyi boyunca, Cezayir’in güneyindeki Orta Sahra’daki bir yayla bölgesidir.

Dağlar yaklaşık 550.000 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
Arapça’da Hogar.
Güney Cezayir’deki Sahra Çölü’nün ortasında volkanik bir dağ topağıdır. En yüksek dağ Tahato (2918 m).

Kuzeydoğu kesiminde Tassili Nager’in kalıntıları vardır. Antik çağlardan beri Sahra ticaretinde önemli bir rol oynamış.

Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiir …

Epigraf,
Ön söz,
Özet,
Eski dilde Dibaçe,
Mimaride , Kitabe demektir.

Epigraf,
Kelime anlamı yazı, kısa not, başlık açıklaması, yönlendirici açıklama, alıntı yazı vb. dir.
Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiirdir.
Başka eserden yapılmış alıntı, dibnot, kurmaca eserlerde eserin içeriğine uyumlu başka eserden alınmış alıntılar koymak manasına da gemektedir.

Ön söz, özet ya da aynı alandaki başka metinlere gönderme amacıyla kullanılabilir. Kurgu eserlerde, eserin içeriğine uyumlu kurgulanmış epigraflar kullanılabilir. Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya (kitabe) bir kitabın, bir kitabı meydana getiren bölümlerin başına konan, o kitapta veya bölümdeki yazılanları özetler mahiyette sözler, şiir parçaları, atasözleri, vecizeler.

Mimari eserlerde epigraf ya da kitabe eseri yapanların yaptıranların , yapım tarihinin ve yapının özelliklerini belirten binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya denir.


Epigram;
Eski Yunan’lılarda mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli.
Eski Romalılar’da çok kısa hiciv manzumesi.

Türk kültüründe de sık rastlanılan bir unsurdur.
Ölen kişilerin mesleğini sembolize eden işaretler taşır, mezar taşlarının üzeri kavuk, sarık, fes, sikke, ferace, gibi diğer başlık ve serpuş şekilleri yapılır.
Bu taşların üzerine ölenin doğum ölüm, tarihleri, aile künyesi, dua veya kısa bir tanıtım yazısı konulabildiği gibi ölen kişiye veya başkasına ait bir dörtlük veya beyitte yazılırdı.

Tamarillo, “Ağaç domatesi” de denen, yumurta büyüklüğünde bir meyve …

Tamarillo,
Solanum Betaceum,
Tomate de árbol,
Tomate de yuca,
Ağaç Domatesi.
Manyok Domates,

Tamamoro domatesi,
Hollanda patlıcanı,
Yumurta büyüklüğünde bir meyve.

 

Tamarillo, Solanaceae (gece gölgesi) ailesindendir. Çiçekli bir bitkidir. Küçük bir ağaç veya çalıdır.

Yumurta şeklinde yenilebilir meyveleri vardır. Tamarilloya ağaç domatesi de denir. Güney Amerika’da İspanya domatesi, tamamoro ve sakhatomat domatesi olarak Endonezya’da ise Hollanda patlıcanı olarak biliniyor.

Özellikle Yeni Zelanda, Ekvador, Avustralya ve ABD’de yetiştirilir.

1 2 3 4 400