Kuzey Suriye’ de antik bir kent …

Ugarit,
Ras Şamra, (Ras Shamra).

Suriye kıyısında ünlü bir antik kent,
Kuzey Suriye’ de antik bir kent,
Ugarit kenti günümüzde Ras Şamra olarak bilinir. Lazkiye kentinin 10 kilometre kuzeyinde bulunan Ras Şamra höyüğü 1929 yılında bir rastlantı sonucu sahilden 1 km. içeride keşfedilmiştir.

Batı Suriye’de bulunan Ugarit Antik kenti İ.Ö. 1450 – 1195 yılları arasında bir ticaret kenti idi. Ancak bir depremle yerle bir olmuştur.

Ras Şamra Höyüğü 1929 yılında bir rastlantı sonucu bulunmuştur. Ras Şamra antik kentinde yapılan kazılar sonucunda şehrin mahalleleri, surlarına ait kalıntılar, kral sarayı, tapınakları ve tabletleri bulunmuştur. Yapılan araştırmalar Ugarit Antik Kentinin, ilk alfabeyi kullanan krallık olup bulunan çivi yazısının, alfabenin ilk şekillerinden olduğu kanıtlanmıştır.

M.Ö. 1450 yıllarında, Ugarit krallığı, Dicle ve Fırat nehirlerinin yakınında olması, ticaret ve zenginliği ile doğunun Paris’ i olmuştur.

Kaynaklar;
http://mezopotamya.tripod.com/

Angola' nın para birimi …

angola 7314a
Kwanzas,
Kuanzo,
Angola Kwanzası.
Esküdo,
Kimbundu,
Kwei,

Angola,
Afrika’nın güneybatısında yer alır. Angola Cumhuriyeti, kuzeyde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve doğuda Zambiya ve güneyinde Namibya ile sınırı vardır. Güney Afrika ülkesi olan Angolada yakın zamanda 2013 Kasım ayı içinde islam dini yasaklanarak tüm ibadet yerleri, camiler ve ilişikili yerler yıkılmaya başlandığı duyuruldu. Angola nüfusunun yüzde 95’ini Protestan Hristiyanlar oluşturuyor.

Başkenti Luanda olan ülkenin para birimi, Angola Kvanzası olan üniter bir devlettir. Başkanlık sistemi ile idare edilmekte ve resmi dili Portekizcedir. 1482 yılında Portekizli denizci Diego Cão tarafından keşfedilmiştir. Angola adını ülkede yaşayan kralın adı olan Ngola olan Ndongo Bantu adlı krallıktan kaynaklanmaktadır. Uzun yıllar Brezilya ve Portekiz’in kolonisi olarak kalmıştır.

Kestane rengi …

kestane imagesDRQ8WYQ0
Maron, (Fr. marron, marroon).
Kestane rengi.(İng. auburn – kumral, maroon)
Kestane renginde olan.
Açık kahverengi.

Kestane rengi, Kızıla çalan parlak kahverengi olarak tanımlanmaktadır. Bu renkte olan nesnelere doğadan örnek olarak hurma ve kestane gösterilir. İngilizce’de de bu renk kestaneyle hurma anlamlarına gelen chestnut, date sözleriyle adlandırılmıştır. Fransızca’da kestane anlamına gelen marroon sözü bu rengi de tanımlamaktadır.

Fransızcadan kestane rengi anlamıyla maron olarak dilimize ve sözlüklerimize girmiştir .

Görülen alemin ötesi …

Mavera, (Arapça ماورا ).
Öte, ötesinde.
Ahiret, öbür dünya.
Eski dilde, öte.
Gaip,
Görülen alemin ötesi.

Bir şeyin arkadan gelen bölümü.
Bir şeyin ötesinde bulunan.
Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar.

Hemen herkesin aklına ilk gelen maveraünnehir kelimesi gelir. Burada nehrin ötesi anlamında kullanılmıştır. Esasen Amu Derya (Ceyhun) ile Siri Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan tarihi bölgeye denir.

Ayakkabıların altına çakılan demir …

Nalça,
Nalçe (Arapça, Farsça) ( نعلچه ).
Kabara,

Ayakkabıların altına çakılan demir.
Yarımay biçiminde ayakkabı ökçe demiri.
Yemeni, çizme gibi ayakkabılara vurulan hafif demir parçaları.
Küçük nal.
Nal.

Ayakkabı tabanının eskimesini önlemek amacıyla, bu kısma çakılan iri başlı özel çivi.
Dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakkabıların altına çakılan, yassı ve iri başlı demir çivi.

1 371 372 373 374 375 461