Sporda, yenildiği rakibinin finale çıkması sonucunda bir sporcunun kazandığı yeni bir karşılaşma hakkı …

Repesaj,
Fransızca, repêcher,
Kurtarma.
Fransızca repêcher kelimesinden dilimize geçmiş bir spor terimi. Genelde güreş için kullanılan bir terimdir.
Sporda, yenildiği rakibinin finale çıkması sonucunda bir sporcunun kazandığı yeni bir karşılaşma hakkı.
Bir sporcunun tek maç sonucunda yenildiği sporcunun finale çıkması durumunda yenilen sporculara verilen ikinci bir şans, hak.
bunun için yenildikleri sporcunun yenilgisiz finala çıkması şart aksi halde elenmekten kurtulamıyorlar.

Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanına Kapa denir.

Kapa,
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanına Kapa denir.

Eskiden çeşitli madde ve hammaddelerle (tütün, tütün mamulleri, tuz ve alkol) ilgili tekellik görevini yürütmesi amacıyla 1862 yılında “İnhisar” adıyla kurulan idareye Tekel adı verilmiştir. Gerçi şimdilerde Tekel de yok edilmiş.

 

Kapa bozuk tütün demektir. Düşük kaliteli yaprak tütün demektir. Bu miktarları kilodan düşerlerdi. Düşerlerdi ama bozuk dedikleri tütün balyanın içinde öylece kalırdı. “Arkadaş senin tütününü satın alıyoruz, ama kapaya ayırdıklarımızın parasını vermeyiz.” demekti bu.

Tütün eksperleri tarafından köy meydanı, ambar gibi bir yerlerde ekspertiz işlemine tabi tutulurdu. Tütün balyaları, Amerikan grad, B grad, Kapa, Duble kapa oranlarına göre sınıflandırılır ve fiyatlandırılır.

Van Gölü yakınında, bitki çeşitliliğiyle tanınmış bir dağ…

Artos,
Çadır Dağı,

Van Gölü yakınında, bitki çeşitliliğiyle tanınmış bir dağdır. Doğu Anadolu Bölgesi’ nin Van yöresinde bir dağdır. Van ili Gevaş ilçesi sınırları içinde bulunan bu dağın yüksekliği 3550 m. dir.
Diğer adı ise Çadır dağıdır.

Doğal hayvan varlığı; ayı, tavşan, keklik ve kurt gibi hayvanlar halen yaşamaktadır.

 

Van Gölünün güneydoğu köşesinde bulunan artos dağında kurşun cevheri bulunur. Paleozoyik çağa ait kristal yapılı şistlerden oluşan bir temel üstünde yükselen dağın doruğu yılın büyük bölümünde karlarla kaplıdır. Dağın yüksek bölümlerinde günlük sıcaklık farklarından ötürü kuvvetli rüzğarlar görülür.

Unvan, sıfat, etiket …

Titr,
Etiket,
Unvan,
Sıfat,
San,

Arapça, unvan, العنوان
İngilizce, apposition,
Fransızca, opposition,
Almanca, Apposition

Şahıs adlarıyla bir arada kullanılarak nezakete yönelik bir hitap biçimini veya şahsın ailedeki, topluluk ve toplumdaki mevkini ve akrabalık derecesini gösteren isim.
Kağan, Hakan,
Sultan, Padişah,
Tegin,
Erkin,
Beg, bey.
Hatun,
Paşa,
Ağa,
Hanım,
Abla,
Dede, Nine,
Amca, Hala,
Teyze,
Yange, yenge.
Bacı, kardeş.

Metal bir paranın yüzündeki bütün kabartma ve resimlerden daha yüksek bir çıkıntı oluşturan çevre pervazı …

Arsata,
Metal bir paranın yüzündeki bütün kabartma ve resimlerden daha yüksek bir çıkıntı oluşturan çevre pervazı.
Arsata, Bir madeni paranın yüzünde yer alan ve bir yükselti oluşturan çerçevedir.

 

Madeni para basımında kullanılan paslanmaz çelik alaşıma Akmonital denir. Ülkemizde de kullanılan akmonital, 1939 yılından beri İtalya’da madeni para basımında kullanılmaktadır. Para basılan yer, Darphanedir. Darphane sözcüğü, Arapça darb ve Farsça hane sözcüklerinin bileşiminden oluşur. Para basılan yer anlamına gelmektedir.

Para üzerindeki Rölyef, kabartma (relief) anlamına gelmektedir. Taş, metal, kil, ahşap ya da alçı yüzeyi üzerine bazı kesimleri oyuk, bazı kesimleri ise kabartılı bırakılmak suretiyle belirtiler oluşturma yöntemiyle yapılan sanat yapıtıdır. Alçak kabartı ve yüksek kabartı diye bilinen iki türü vardır. Bir başka tanımlamaya göre ise, tek boyutlu heykeldir.

Paranın üzerindeki madeni paranın resimli yüzüne Tura denir. Bu resim genelde kafa resmi olup, Efiji denir. Tura, Yazı’nın karşıtıdır. Paranın tura denilen yüzündeki resim, belirlenen desen, portre ve çeşitli şekiller yer alır. Ülke madeni paralarının tura bölümünde genellikle o ülke kahramanlarının portreleri yer alır. Kimi zamanda belirli bir olayı, etkinliği ya da eylemi simgeleyen kompozisyon, rölyef ya da şekil yer alır.

Tura’nın karşıtı yazıdır. Madeni paranın yazılı yüzüne verilen addır. Madeni paranın bu yüzünde genellikle para kupürünün miktarı, devlet adı, paranın tedavüle çıkarıldığı yıl ve ülkeden ülkeye değişen çeşitli desen ve şekiller yer alır.

Bir madeni para bir oyun başlanğıcında kimin önce başlayacağını veya bir iddia için yazı mı? tura mı? diye sorularak belirleme yapılır. Bir nevi oyundur.

1 2 3 4 375