Tavla, At ahırı …

Tavla,
İngilizce: stable,
Arapça Tavіle kelimesinden türetilmiştir.
At ahırı demektir.
Tavla uşağına, Seyis yardımcısı denir.

At ahırına bakan kimseye ise tavlacı denir.
Çevrenin atlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla inşa edilen at barınağı.
At, eşek, katır vb. yük hayvanlarının barındığı ahır.
At damı, tavla.

Tavla’nın başka anlamı;
İtalyanca, tavola kelimesinden, Latince, tahta anlamındaki tabula kelimesinden türetilmiş.
Aynı isimdeki bir tahta kutu üzerinde iki kişi, otuz pul ve iki zarla oynanan bir oyun.
Sebze bahçelerinde tohum ekmek için ayrılan ufak parçalar, evlek (Kıbrıs).
Sofra yerine kullanılan hamur tahtası (Eskişehir yöresinde).

Batı mimarlığı ve dekoratif sanatlarında XVIII.yüzyılda ortaya çıkan stilize denizkabuğu, çakıltaşı ve sarmal motiflere verilen ad …

Rokay,
Rokaj,
Rokaille,
Rokail,
18. yüzyılda Fransa’da yaygın olan bir süsleme biçemi.
Fransa’da 1710-1750 yılları arasında yaygın olan bir süsleme üslubu.
Batı mimarlığında 18.yy da ortaya çıkan stilize deniz kabuğu, çakıl taşı ve sarmal motiflere verilen ad. On sekizinci yüzyılda Fransa’da yayılan bir süsleme üslubu.
Rokoko adı verilen soyut ve çoğunlukla asimetrik bir süsdür. Rokoko, Fransa’da 18. yüzyılın başında çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslubudur.

Gotik de yine aynı yüzyılda Fransa’da yayılan bir süsleme üslubudur. Genellikle farklı yapraklar veya duvar askıları ile birlikte çift taraflı helisel kabuk veya akasma şeklindedir. Taban, alevler veya bükülmüş taraklar şeklinde yapılan bir deniz kabuğu şeklidir.

“Rüzgar Saati”, “Seyran”, “Sevda Kalıcıdır” gibi kitaplarıyla tanınmış şairimiz …

Gülten Akın,
“Rüzgar Saati”, “Seyran”, “Sevda Kalıcıdır” gibi kitaplarıyla tanınmış şairimiz.
Türk şair ve yazar.
(2021 yaşayan en büyük şair)
1933 yılında Yozgat’ ta doğmuştur. Ankara Kız Lisesi’ ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ne devam ettti. Kaymakam Yaşar Cankoçak ile evli olup görevleri gereği Anadolu’ nun çeşitli yerlerinde yaşamıştır. Beş çocuk sahibi olan şair muhtelif ilçelerde öğretmenlik, avukatlık, yardımcı avukatlık görevleri yapmıştır. Türk Dil Kurumu’ nda Derleme ve Tarama görevinde çalışmıştır.

İnsan Hakları Derneği, Dil Derneği, Halkevleri gibi demokratik kitle örgütlerinde kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Şairin eserleri Yeditepe, Son Haber, Varlık, Mülkiye, Hisar, Türk Dili gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Eserleri,
Rüzgar Saati (1956)
Kestim Kara Saçlarımı (1960)
Sığda (1964)
Kırmızı Karanfil (1971)
Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı (1972)
Ağıtlar ve Türküler (1976)
Seyran Destanı (1979)
İlahiler (1983)
Sevda Kalıcıdır (1991)
Sonra İşte Yaşlandım (1995)
Sessiz Arka Bahçeler (1998)
Uzak Bir Kıyıda (2003).

Gülten Akın

Filistin’in güneybatısında, Akdeniz sahilinden 4 km. içeride bulunan en büyük şehri …

Gazze,
Arapça, غزة, Gazza,
İbranice, עזה, Azza,
Kenan,
İbranice dilinde güçlü anlamına gelen Gazze’dir. Arapçaya, Fransızca güçlü yer, İngilizce güçlü kale anlamına gelen İbranice Gazza sözcüğüdür.

Antik Mısırlılar bu şehre değerli şehir anlamına gelen Ghazzat demişler. Filistin’in güneybatısında bulunan, Gazze Şeridi’nin en büyük şehri. Akdeniz sahilinden 4 km içeride kurulmuştur. Dünya’nın en eski, 5000 yıllık tarihi şehir, Gazze’nin nüfusu 450.000 (2018).
Kuzey Afrika ve Levant arasındaki Via Maris denilen ticaret rotası üzerinde yer aldığı için tarihinin büyük bir bölümünde Güney Filistin’in değerli bir antreposu ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolu üzerinde önemli bir mola yeri olarak işlev gördü.

1 2 3 658