Kuyumculukta, altın ve gümüş eritilen kalıbın içine konmuş çerçeve …

İlice,
Şide,
Kuyumculukta, altın ve gümüş eritilen kalıbın içine konmuş çerçeve.
Kuyumculukta, altın ve gümüş eritilen kaıbın içine konan çerçeve.

Metali ya da kaynak karışımını dökmek için kullanılan kalıp, kab.
Altın ve gümüş eritilen kabın içine konulan çerçeve.
Kuyumcuların kullandığı külçe kalıbı.

Eski Mısır’da kutsal sayılan boğa…

Apis,
(Hapi),
Eski Mısır’da kutsal sayılan boğa.
Eski Mısır’ da tapılan canlı hayvanlar olmuş. Apis Öküzü en ünlüsüdür. Başında üçgen şeklinde beyaz bir alameti olan, beyaz lekelere sahip siyah renkli bir öküz. Eski Mısır’da güneş diski ve kıvrılmış kobra suretlerini taşıyan bir boğa şeklinde tasavvur edilirdi.

Alnındaki siyah üçgenden başka sırtında akbabaya benzeyen bir şekil, sağ yanında bir hilal, dili üzerinde ise skarabe işareti bulunması gerekti. Bu hayvan Memfis’in ilahı Ptah’in bir canlı numunesi sayılır ve onun bu hayvanda yaşadığına inanılırdı. Apis Öküzleri, tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görülürdü.

Fransız devriminin ideologlarından ve terör döneminin önderlerinden olup 1794 yılında Robespierre ile birlikte idam edilen Fransız siyasetçi …

Saint Just,
Louis Antoine de Saint-Just,
Fransız Devrimi’nin en önemli devrimcilerinden biri, askeri ve siyasi lider.
Louise (Antoine Leon) Saint Just Fransız ihtilalinin en önemli devrimcilerinden biridir.
Fransız devriminin ideologlarından ve terör döneminin önderlerinden olup 1794 yılında Robespierre ile birlikte idam edilen Fransız siyasetçi. 1792 yılında geçici meclise giren bir ulusal muhafız kıtası yarbayı olan Saint Just, Jakobenlerin en sol kanadı olan Montagnard grubundandı. Yakışıklı olduğu ve rüşvet yemediği için devrim meleği adını almıştı. Jakoben diktatörlüğü döneminde Robespierre’in sağ kolu ve icra komitesi müdürü oldu.

1793-1794 arası iktidarı elinde bulunduran Robespierre grubunun en ateşli mensubu olmuş. Jirondenlerin devrilmesinde, Hebert’in ve Danton’un yargılanıp idam edilmelerinde büyük rol oynadı. Daha sonra geçici meclis başkanı oldu. Jakobenlerin son günlerinde Robespierre ile bazı konularda anlaşmazlığa düştü. Ancak ondan ayrılmadı.

28 Temmuz 1794 tarihinde Robespierre ile birlikte giyotine yollanarak idam edildi.

İsviçre’nin Almanca konuşulan kesimi için kullanılan sözcük …

Alemanik,
İsviçre’nin dört adet resmi dili vardır.;
Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça.
Ana dili olarak %64 Almanca , %20 Fransızca, %7 İtalyanca, %1 Romanşça ve %8 diğerleridir. Almanca konuşulan bölgeler doğu, kuzey ve merkezdedir. Almanca konuşan, Dialekt, Mundart (Dütsch) olarak adlandırıyor. Yüksek Almanca (Hochdeutsch). Nüfusun üçte ikisi Fransızca, geri kalanı Almanca’nın Alemannik lehçelerini konuşuyor.

Fransızca konuşulan bölgeler kantonun batısında, Alemanik konuşulan bölgeler ise doğuda yer alır. İki dilli şehirlerin sayısı ve dolayısıyla hem Fransızca hem de Almanca’yı akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Fribourg Kantonunun nüfusu (31 Aralık 2019 itibariyle) 325.000.

1 2 3 694