Mısır’da, Süveyş Kanalı ağzında ve Portsait yakınlarında bir iskele …

Dimyat,
Damietta,
Arapça: ‎ مدينة دمياط,

Medinat Dimyat,
Mısır’da bir Akdeniz limanı,

Nil deltasında Kahire’nin 300 km kuzeyindedir. Osmanlı imparatorluğu devrinde Mısır eyaletine bağlı vilayet. Eskiden, Osmanlı zamanında Mısır’ ın meşhur pirinçleri, buradan Türkiye gelirmiş.
Süveyş Kanalı ağzında ve Portsait yakınlarında bir iskele olup İskenderiye’ye açılan bir kapıdır.

“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” ile kastedilen bu şehirdir.

Orta Amerikada, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan su yolu …

Panama,
Panama Kanalı,

Orta Amerika’nın en güney ülkesi Panamadadır. Panama kanalı Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan su yoludur. Bu Kanal Güney Amerika ve Kuzey Amerika’yı birbirinden ayırır. Kanal 77 km uzunluğunda olup 15 Ağustos 1914 tarihinde ABD tarafından tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kanal yolculuğu 9 saat sürmektedir. Panama Kanalından bir yılda yaklaşık 14.000 gemi geçmektedir. 200 milyon tondan fazla yük taşınmaktadır.

Kanalın yapımı sırasında, bölgede görülen sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan dolayı büyük miktarda çalışan ölmüştür. İlaveten büyük toprak kaymaları olmuştur. Kanalın inşaatı esnasında yaklaşık 27.500 çalışan ölmüştür.

Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yüksekliktedir. Sıvıların kaldırma kuvveti kullanılarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve aynı metotla diğer tarafa indirilir. Panama Kanalının inşaatına Fransızlar tarafından 1 Ocak 1881 tarihinde başlandı. Teknik, sağlık ve finansal sorunlar nedeniyle Fransız şirketi 1889 yılında battı. Bu olay Panama skandalı olarak bilinir.
26 Haziran 2016 tarihinde Panama Kanalı genişletilerek yeniden işletmeye alınmıştır.

Panama Kanalı ve Çalışma Mantığı

Girit’e özgü, hızlı tempolu bir halk dansı…

Pentozali,
Meleviziotiko.

Pentozali Horon,
Crete Greece Kemençe

Pentozali bir Girit savaş dansıdır. Pentozali kelime anlamı olarak beş adım demektir. Bu dansta Girit kemençesi kullanılır. Dans müziği tempoludur. Önceleri tempo yavaş olup ilerleyen safhalarda gittikçe hızlanır. Pentozali halk dansında beş adım seri olarak bir senkronizasyon içinde atılır. Orkestrada kemençe, keman, ud, gitar gibi enstrümanlar vardır. Halay gibi kalabalık oynanmaz. Dans 8-10 kişi ile oynanır. Oynayan kişilerden grubun(halay) başındaki kişi hoplayıp zıplayarak eliyle ayaklarına vurur. Grubun başındaki kişi yaptığı çeşitli figürlerden sonra halayın sonuna geçer. Bu şekildeki herkes kendisine özgü performansını sergiler. Halayın başındaki kişiye tekrar gelindiğinde oyun biter. Muziğin temposuna uygun olarak sergilenen bu oyunu izleyenler havaya ateş açarak kutlama yaparlar.

Antik Yunan’da dans, şarkı ve müzik tiyatronun ayrılmaz parçası olmuş. Sirtaki dünyanın pek çok yerinde en önemli, hatta ulusal Yunan dansı olarak bilinir. Yunanlar’ın ulusal dansı, Sirtaki’ye oldukça benzeyen Sirto da çok yaygındır.

Belli başlı Yunan dansları;
Andikristos, Argos(Sirtaki),
Beratis,
Çamikos, Çakonikos(Tsanikos),
Fisuri,
Gayda(Gaida),
Hasapikos,
Kastrinos, Karaguna
Levendikos,
Pidichtos, Pentozalis,
Rodu (Rodos),
Sirtaki, Siganos, Sirtos,
Sousta, Susta, Sirtos Koftos, Sirtos Thrakis.
Tapeinos, Talimia,
Zonaradikos,
Zagorisios,

PENTOZALİ-GİRİT DANSI

1 74 75 76 77 78 346