Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü …

Ruşen Güneş,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü. Londra’da 80 yaşında vefat etti.

Uzun yıllar Londra’da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı. Dünyanın pek çok yerinde konserler veren, Londra Filarmoni ile BBC Senfoni orkestralarında viyola grup şefliği yapmış.

Gölge …

Saye,
Gölge,
Eski dilde gölge, saye.
Eng. Shadow, shade
Işık geçirmeyen bir cismin ışığı engellemesi nedeniyle, aydınlık bir yerde oluşan karanlık.
Güneş ışınlarından korunulacak yer.

Saye, Arapça, سایه / سَايَه Gölge.
Himaye, sahip çıkma, koruma.
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, silüet.

Türk halk müziğine özgü telli bir çalgı …

Ruzba,
Türk halk müziğine özgü telli bir çalgı.
Ruzba, iki telli cura.
Halk arasında yörelere göre adı değişen Türk halk müziğine özgü telli çalgılar ya da saz tipleri şunlardır;
Cura, Ruzba, Irızva, Bozuk, Bulgari, Çöğür, Tambura, Divan sazı, Meydan sazı.

Sazda yörelere göre değişen isimlerle anılan kırk kadar düzen vardır. Bunlar arasında en yaygın olanları bozuk düzeni, kara düzen, bağlama düzeni, misket düzeni, müstezat düzeni, Abdal düzeni, sabahİ düzeni, Kütahya düzeni, ümmİ düzeni, aşık düzeni, hüdayda düzeni, bozlak düzeni, Acem düzeni, ruzba düzenidir.

Köklü bir geçmişi olan ırızva, ruzba olarak da bilinen, günümüzde ise daha çok ikitelli bağlama, ikitelli cura olarak da tanımlanır. Alevi cem törenlerinin ayrılmaz kutsal çalgısı bağlamadır. Anadolu’da ikitelli ırızva, ruzba gibi yöresel isimleriyle geçmişten günümüze taşıyan en eski bağlama çeşididir.

İkitelli bağlama, cura, bir eğlence aracı olmaktan çok ibadetin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Tar tezeneli bir çalgı olup Kars Yöresinde yaygın olarak çalınır. Tar eski ve köklü bir çalgıdır. Tarın gövdesi genellikle dut ağacından yapılır.

1 2 3 556