“İstanbul Ansiklopedisi”, “Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri”, “Dağ Padişahları” gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız …


Reşad Ekrem Koçu,
Türk tarihçi ve yazar.
D. 1905 İstanbul – Ö. 1975 İstanbul
Reşad Ekrem Koçu, 06.07.1975 yılında 70 yaşında vefat etti.

“İstanbul Ansiklopedisi”, “Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri”, “Dağ Padişahları” gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız.

Tarihi konularda yazdığı roman, fıkra, hikaye ve incelemeler yazdı.
İstanbul Ansiklopedisi adlı eseriyle tanınmaktadır. Başkaca Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri ile Dağ Padişahları adlı eserleri de ünlüdür.

İstanbul’da 1905 yılında doğan yazar Konya Anadolu İntibah Mektebini, Bursa Erkek Lisesini ve İstanbul Üniversitesi (eski adı Darülfunun) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 1933 yılında Üniversitedeki görevinden ayrılarak, İstanbul, Alman, Kuleli, Vefa ve Pertevniyal liselerinde tarih öğretmenliği yaptı.

Tarihçi yazar, Reşat Ekrem bey Osmanlı imparatorluğunun padişahlarını, vezirlerini, sultanlarını ve esnafını hatta serserisini, hırsızını ve fahişesini, yaşadığı zamana kadar her şeyi yazmış.

Osmanlı döneminin ilginç olaylarını ve kişilerini öyküleştirdiği Forsa Halil, Erkek Kızlar Haşmetli Yosmalar gibi kitaplar yazdı. Reşad Ekrem Koçu, Son Posta, Hafta, 20. Asır, Amcabey, Milliyet, Tef, Akbaba, Hayat, Türk Düşünce Mecmuası, Hergün ve Tercüman gibi gazete ve dergilerde çok sayıda yazı, inceleme ve araştırma yayımladı.

Reşad Ekrem Koçu’nun en büyük yapıtı, İstanbul’u ayrıntılı biçimde anlatan alfabetik olarak hazırlanan, İstanbul Ansiklopedisi olup, 1958 yılında yayımlanmaya başlamış. Ancak 1973 yılına kadar 11 cilt yayımlandıktan sonra muhtelif sebeblerden dolayı tamamlanamamış.

Eserleri;
1933- Kızlarağasının Piçi ,
1934- Hatice Sultan ve Ressam Melling
1947- Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane köçekleri
1952- Tarihimizde Garip Vakalar
1958- İstanbul Ansiklopedisi (Yayımlanmaya başlamış, ancak tamamlanamamış)
1960- Osmanlı Padişahları – Topkapı Sarayı
1962- Erkek Kızlar – Dağ Padişahları – Esircibaşı – Forsa Halil – Haşmetli Yosmalar
1964- Yeniçeriler – Osmanlı Tarihinin Panoraması
1965- Fatih Sultan Mehmed – Acı Su
1967- Patrona Halil – Kabakçı Mustafa – Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme Sözlüğü
1972- Kösem Sultan
2002- Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş – Tarihte İstanbul Esnafı
2003- Binbirdirek Batakhanesi Cevahirli Hanım Sultan

“Emiralem” de denen bir zeytin cinsi. …


Memeli,
Emiralem
Çekişte,
Ak zeytin,
Çekişte,
Kırma,

Bu tür zeytinler, İzmir’in Menemen, Kemalpaşa, Manisa’nın Turgutlu ilçelerinde yetiştirilir. Sofralık ve yağlık olarak kullanılır. Meyvesi iri ve ovaldir, meyve ucunda belirgin bir meme bulunur. Periyodisite gösterir. İyi verimlidir. Yağı orta düzeyde ve kalitelidir. Ağacı soğuğa karşı duyarlıdır. Orijini İzmir ilinin Menemen ilçesidir. Ağacı kuvvetli gelişir. Kırma zeytin tipinde veya İspanyol usulüne göre yeşil sofralık olarak da değerlendirilebilir. İyi verimlidir.

Zeytin ağacı;
Boylu bir çalı veya 10 metreye kadar boylanabilen, sık dallı, yayvan tepeli, herdem yeşil yapraklı bir ağaçtır.Odunu çürümeye karşı son derece dayanıklıdır. Geniş, kıvrımlı, yamru yumru bir gövdesi vardır. Baharın sonlarına doğru yaprakların koltuğunda seyrek salkımlar halinde açan, küçük beyazımsı-sarı renkli, kokulu çiçekleri vardır. Rüzgarların taşıdığı çiçek tozlarıyla döllenen çiçekler etli ve yağlı meyve verir. Meyve önce yeşil, olgunlaştıktan sonra da parlak siyah bir renk alır. Etli meyvenin içinde sert bir çekirdek vardır.

Zeytinin Çeşitleri;
Ada zeytini – Akzeytin(İzmir Çekişte) – Aşıyel-Ayvalık-Azman
Belluti,
Butko,
Çakır(İzmir)-Çelebi(İznik)-Çilli(Kemalpaşa)- Çekişte,
Dilmit-Domat(Akhisar)
Edremit(Ayvalık) – Eğriburun(Nizip)-
Emiralem-Memeli- Çekişte(Menemen)
Erkence(İzmir) – Eşek
Gemlik- Gerali – Girit Ulağı – Goloz – Gülümbe, Görvele,
Halhalı(Derik)-Haşebi(Hatay)-Hurma-Hursuki
Kalamata(Karamürsel)-Kalembezi(Gaziantep-Nizip) – Kan Çelebi(Gaziantep)-Kaplık- Kara – Karaca- Karayaprak-Kırma- Kıvırcık-Kiraz(Topan ve Oval adlı iki tipi var.)
Manzanilla, Manzanillo-Melkabazı-Memecik- Memeli – Midilli, Marantelli,

Otur (Artvin)Karadeniz yöresine özgü,
Provens, Patos,
Samanlı (Karamürsel)-Sarı Ulak-Sati(Karadeniz)
Savrani, Saurani (Hatay)-Suzeytini(Edincik, Erdek), Sati, Samsun, Sinop,
Şakran
Taşarası- Tatayn (Nizip) – Tekir-Tirilye-Topan(Aydın) – Topak,
Trabzon,
Ulak-Uslu
Zoncuk,

Emiralem

Girit Adasına özgü makbul bir tereyağ …


Vutiro,
Tereyağ,
Yunanca, βούτυρο
İng. butter,
Frn. beurre,
Alm. Butter,
İtalyanca burro,
Arapça, زبدة
Girit Adasına özgü makbul bir tereyağ.

Rumca, Β,β harfi, Türkçe (V) harfine karşılıktır.
V,v Vita, Βούτυρο – Vutiro ;
Tereyağı olarak dilimize girmiştir.
Vita, İtalyanca yaşam, İngilizce hayat manasına gelen kelime olarak kullanılır.

Tereyağ;
Vituro,
Sütün yayıklanmasıyla elde edilen yağdır. Tereyağı bazı yörelerde yoğurttan, bazı yörelerde sütten yapılır. Anadolu’da tereyağı genelde kendi ihtiyacı için yayık ayrandan üretilen ekşi tereyağıdır. Uzun müddet dayanması (salamura) için bol tuzlanır. Tereyağları, elde ediliş şekillerine göre köy tereyağları, süthane tereyağları ve pastörize tereyağları olarak ayrılır. Türkiye’de yayık ayranından imal edilen tuzlanmış tereyağı, ağır kokulu, tuzlu ve ekşimsi tatlıdır.

Güneydoğu Anadolu’da tereyağının eritilmesiyle elde edilen bir yağ vardır ki, buna sadeyağ denir. Bunun içerisine bazı hayvani iç yağlar da karıştırılabilmektedir.

Aras ırmağında yaşayan bir balık ….


Murza,
Bıyıklı balık,
Barbus plebejus,
Familya: Cyprinidae, sazangiller .
Murza balığı olarak da bilinir.

Vücudu çok akıntılı sularda yaşayabilmesini imkan kılacak biçimdedir. Aras ırmağında yaşayan, bıyıklı bir dip balığıdır. Genellikle hızlı akışlı, zemini kumlu, çakıllı suları tercih eder. Olta balıkçılığında önemli bir yer tutmaktadırlar.

Aras Irmağı,
Antik Çağ’da Araxes adıyla anılır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ırmaktır. Uzunluğu 1.059 km’ dir. Türkiye topraklarında 548 km olarak geçer. Akaçlama havzası 88.500 km2 dir.

Bingöl Dağları’nın kuzey eteklerinden doğar. Pasin Çayı ile birleşir. Türkiye ile Ermenistan sınırının 150 km’lik bölümünü oluşturarak Türkiye topraklarından ayrılır. Uzun bir süre Ermenistan-İran sınırı boyunca akar. Mugan Çölü’ne girer. Cavad Bölgesi’nde Kura Irmağı ile birleşerek deltasını genişletir. Kızılağaç Körfezi’nde Hazar Denizi’ne dökülür.

Aras ırmağında yaşayan balık türleri şunlardır;
Bıyıklı balık,
Barbus plebejus,
Cyprinidae (sazangiller) familyasındandır.
Murza balığı olarak da bilinir.
Uzunluk: 25-30 cm. dir. Yumurtlama dönemi, nisan, mayıs, haziran, temmuz aylarıdır. Vücut yanlardan basık ve alçak yapılıdır. Ağız başın altında ve at nalı şeklindedir. Bıyıklar orta uzunlukta, gözler ise küçüktür. Sırt yüzgeci iyi gelişmiştir. Vücudun rengi sırtta koyu, karın ve yanlarda açık sarı veya sarı-beyazdır. Vücudun yan taraflarında üzerinde çok sayıda siyah lekeler bulunur.

Kahverengi alabalık,
Salmo trutta,

Salmonidae familyasından doğal alabalık türünden, Kahverengi alabalıklardandır. Dünya’da en iyi tanınan balık türlerinden birisidir.

Siraz balığı,
Karabalık,
Capoeta sp,
Saçaklı siraz,
Gocut,
Kara sazan,
Karabalık,
Capoeta balık türleri ülkemizde geniş bir alanda yaşarlar. Sazangiller familyasına ait bir balık türüdür. Bazı yörelerde olarak da bilinir.

Tatlısu kolyozu,
Chalcalburnus chalcoides),
Tatlısu kolyozu
Gümüş balığı,

Tatlısu kefali,
Squalis cephalus,
Kasna (Gasma),
Gölgeci,
Ekmekçi,
Ot balığı,
Halk arasında Tatlı su kefali diye de bilinir.

Noktalı İnci balığı,
Alburnus bipunctatus,
İnci balıkları büyük sürüler halinde yavaş akan ırmaklarda ve göllerde bulunurlar.

Vantuzlu balık,
Glyptothorax sp.
Vücudun alt tarafında balığın istediği yere yapışmasını sağlayan vantuz vardır. Maximum boy 15 cm’dir.

Çöpçü balığı
Orthrias panthera anhorae,
Anadolu’nun özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine özgüdür. Dicle, Fırat, Kura, Aras, Ceyhan ve Asi nehirlerinde yaşarlar. Genellikle hızlı akan sularda yaşayan küçük vücutlu
balıklardır.

İnci balığı
Alburnus filippii,
Doğu Anadoluda özelliklede Kura-Aras Nehrinde yaşar. Boyları en fazla 15-16 cm kadardır.

Karaburun
Chondrostoma regium,
Boyları 25 cm kadardır.

Ak balık
Leuciscus lepidus,
Ülkemizin Doğu Anadolu ve daha çok Güney Doğu Anadolu’da yayılış gösterir. Akarsu ve göllerde yaşarlar. Boyları 25-30 cmç dir.

Yayın Balığı
Siluris glanis,
Bu balıklar, 3 metreye kadar büyüyebilen ve 300 kg ağırlığa ulaşabilen balıklardır. Eti kılçıksız ve çok lezzetli, ticari değeri yüksek bir balıktır. Yayın balığı uzun ömürlüdür.

Caner balığı
Barbus capito pectoralis,
Halk arasında bıyıklı balık,
Caner balığı,
Cero,
Manyar,
Şabut,
Barbus esocinus,
Fırat turnası,
İki çift bıyığı bulunur. Ülkemiz iç sularının en büyük balıklarındandır. Ortalama boyu 80 cm dir. Yaşam alanı Aras nehri, Fırat ve Dicle Nehir sistemleri ve Keban Baraj gölüdür.

İnci Balığı
Acanthalburnus microlepis,
İnci balığı ya da siyah alınlı balık olarak adlandırılır.
Kura ve Aras nehir sistemlerinde yaşarlar. Aras Nehri, Ölçek suyu (Ardahan), Akçaylar (Susuz) ve Kars Çayı yaşam alanlarını oluşturmaktadır.

Dere Kayası
Gobio persus,
Kars Çayı, Aras Nehri doğal yaşam alanlarıdır. Boyları 10-15 cm kadar olabilir.

Nepal Para birimi …


Rupi,
Nepal rupisi,
Nepalese Rupee.
Rupi,

Nepalce , रूपैयाँ
Simge: ₨,
Uluslararası kodu NPR,

Nepal’da kullanılan resmi para birimidir. Nepal Rastra Bank tarafından dağıtılır. Rupi’nin alt birimi Paisa’dır.

1 Rupi, 100 Paisa’dır.


Nepal,
Nepalce, नेपाल)
Resmi adıyla Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti,
Nepal, coğrafi konum olarak Güney Asya’da yer alır.
Başkenti Katmandu’dur.

Güney Asya’da Çin ile Hindistan arasında yer alan bağımsız bir ülkedir. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest tepesi (884 metre) bu ülkededir.

Kuzeyde Çin, güneyde Hindistan’ın arasındadır. Yüzölçümü 147.181 kilometre kare alana ve yaklaşık olarak 29 milyon nüfusa sahip bir kara ülkesidir. Kuzeyinde Himalayalar ve güneyinde de ormanlık Terrai bölgesi vardır. Nepal’de, halkın büyük bölümü tarımla uğraşmaktadır. Nepal halkını Gurkal’ lar, Bhutia’ lar ve Nevar’lar oluşturur. Ülke halkının %80’i Hindu’dur.

Nepal kendisini dünyanın tek Hindu krallığı olarak tanıtmaktadır. Nepal’de çok sayıda etnik grup bulunmakta ve çok sayıda dil konuşulmaktadır. Devletin resmi dili Nepali’dir. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Nepal, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilmektedir.

Uyurgezer…


Sairfilmenam,
Arapça Sairfilmenam,
Arapça uyurgezer, ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ
Uyurgezer.
İng. somnambulist, sleepwalker, night-walker, noctambulist

Uykuda gezen kimse, uyurgezer.
Arapça sā’ir gezen demektir. Yine arapça menām, kelimesi uyku demektir.
Arapça Sā’ir fi’l-menām sözcüğünün anlamı uyku ile gezendir.

Uyurken farkında olmadan dolaşan ruh hastası,
Sâirfiimenam,
Somnambül.
Uyurgezer.
Uyurgezerlik
Uyku ve benzeri durumlarda dolaşıp karmaşık devimsel eylemlere girişme.
Somnambulism.

Uyurgezer kimse, uyurken yürüyen kimse, uykusunda yürüyen kimse.
Uykusu sırasında konuşan, yürüyen (kimse), sairfilmenam.
Uykusunda gezmek, uyurgezer olmak (walk in one’s sleep).

1 2 3 4 5 289