Antik çağlarda kullanılan gözyaşı ya da merhem şişelerine verilen ad …

Unguentarium,

Sıvı parfüm, zeytinyağı, krem, merhem, bitkisel ilaç, bal, sirke, sıvı baharat gibi nesnelerin saklanmasında kullanılan bir kaptır.

Antik çağlarda mezarlıklarda cenaze törenlerinde ölünün yakınlarının ve yas tutmak için kiralanan ağlayıcıların gözyaşları bu şişelerde toplanıp, sonra da mezara ölünün hediyesi olarak bırakıldığı düşünülerek gözyaşı şişesi de denmektedir. XX.yüzyıl başlarında Kartaca’da kazı yapan Fransız arkeolog tarafından kullanılan unguentum, tıpta kullanılan çeşitli bitkilerden elde edilen merhem, krem ya da sıvı ürüne verilen addır. Bu tür kokulu bitkilere ise unguenta denir.

Unguentarium terimi içlerine konan ürünlerden dolayı antik çağlarda kullanılan bu kaplara unguentarium ismi verilmiştir.

Eski Mısır’ da ölüler tanrısı…

Anubis,
Anpu,
Yinepu,
İnpu,
Kutsal Mumyalayıcı,
Eski Mısır’da ölüler tanrısı.
Ölülerin Kılavuzu.

Yunan tanrısı Hermes ile özdeşleştirilerek Hermanubis adıyla da anıldı.
Çakallar mezarların etrafında dolanmasından dolayı bu tanrı çakal başlıdır.

Esas olarak ölü gömme, mumyalama kültü ile ilgilidir. Anubis, kralların ve tanrıların kutsal asasını taşıyan çakal başlı bir adam olarak betimlenir.

Gövdesi insan, başı çakal veya vahşi köpek şeklinde ve kuyruğu çalı biçiminde kutsal bir hayvan olarak tasvir edilmiştir.

Eski Mısırda bir rivayete göre Nephthys ve İsis’in oğludur. Başka bir rivayete göre ise İsis ve Osiris’in oğludur. Ama esas hikayede; Nephthys, Osiris’i sarhoş ederek baştan çıkarmış ve sonuçta Anubis dünyaya gelmiştir. Başka bir rivayette ise Nephthys ve Seth’in oğlu olarak adı geçer. Güneş ve savaş tanrıçalarından biri olarak da bilinen Bast, Anubis’in eşidir ve mumyalama öncesinde ve esnasında ölünün vücudunu temizler ve gerekli hazırlıkları yaparak, Anubis’e yardımcı olur.

Romalı şair Ovidius’un, “Kadın Kahramanlardan Mektuplar” adıyla da bilinen şiir derlemesi…

Oviudis

Heroides,
Epistulae Herodium. Kadın Kahramanlardan Mektuplar.
Romalı şair Ovidius, Tam adı Publius Ovidius Naso.
Romalı şair (Sulmo-Sulmona İÖ 43-Romanya/Tomi-Konstanza İS 17).

Romalı şair Ovidius’un, Kadın Kahramanlardan Mektuplar, adıyla da bilinen şiir derlemesine Heroides olarak bilinir. Heroides Latin edebiyatının en verimli yazarlarından biri olan Ovidius’un Heroides adlı şiiri derlemesinde toplamıştır.

Ovidius’un Eserleri;
-Ovidius‟un ilk eserleri elegia vezniyle yazılmış Amores (Aşklar) adlı eseridir.
-Ovidius‟un aşk konulu eserlerinin en önemli ve ana kaynağı eski Yunan mitoslar olup tam adı Epistulae Herodium (Kadın Kahramanların Mektupları), kısaca Heroides (Kadın Kahramanlar) olarak tanınan eseridir. Şiir şeklinde yazılmış 21 mektuptan oluşmuştur.
-Ars Amatoria.
-Metamorphoses (Dönüşümler),
-Fasti.
-Tristia, Ozanın sürgün yolculuğu sırasında ve sürgündeyken yazdığı, hepsi elegeia vezninde olan eseridir. Eser yaklaşık 3500 dize ve 5 kitaptan oluşur.
-Ex Ponto, mektup yazma sanatıyla oluşturulmuş bir eserdir.

Antil denizinde bir ada devlet …

Antiqua(Antiga), Angila, Aruba,
Belize, Barbados,
Cayman,
Dominika,
Grenada,
Martinique,
Saint Lucia,
Trinidad, Tobago,
Virgin(Bakire),

Antil Denizi, Karayip Denizi olarak da bilinir. Adalarda yaşayan Carib yerlilerinden dolayı Karayip diye bilinir. Antil Denizi, 2.754.000 km²’ lik alanı kapsar. Atlas Okyanusu’nın uzantısı olarak bilinir. Karayip Denizi dünyanın en geniş tuzlu su denizlerinden biridir. Panama kanalıyla ekonomik bir öneme sahip olan Antil denizinin en derin noktası 7.686 m. ile Küba ile Jamaika arasındaki Cayman çöküntüsünde yer alan Bartlett çukurudur. Karayip denizinde bulunan bu adalara Antil adaları ya da Batı Hint adaları denir.

Antil denizinde Küba, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Porto Riko’ya Büyük Antiller denir. Bunlardan Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’ ne Hispanyola(Hispaniola) denir.

Küçük Antiller olarak bilinen irili ufaklı bir çok ada vardır. Bu adalar;
Virgin (Bakire), Montserrat, Antigua, Barbados, Grenada, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Tobago, Saint Thomas, Saint John, Kurasao, Bonaire, Aruba, Guadeloupe(Guadalup), Cayman, Martinique.

Eski dilde, karşılıklı vaziyet durumu, karşılıklı olarak, karşılıklılık …

Mütekabiliyet

Mütekabiliyet,
Diplomatik bir terimdir ve Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini tanımlar.

İng. Reciprocity, Mutuality.
Frn. Réciprocité.
Alm. Gegenseitigkeit.
Karşılıklı vaziyet, durum.
Karşılıklı olma durumu.
Karşılıklılık,
Karşılıklı oluş.
Karşılıklı olma durumu.

Uluslararası ticarette iki ülke veya ülke grubu arasında karşılıklı olarak, dışalımda düşük gümrük tarifesi, kota sınırlarının geniş tutulması gibi ödünler tanınması. Bunlara ilave olarak yabancılara tanınan telif hakları, resmi tanıma ve vize uygulamaları sayılabilir. Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karşılık, diğer devletin de aynı şekilde davranmasına mütekabiliyet esası denir.

Mütekabiliyet kelimesi son zamanlarda Türk gayrimenkul hukukumuzda tapu kanununda yabancılara mülk satışında karşımıza sıkça çıkmaktadır. TC vatandaşına yabancı bir ülkede hangi şartlarla gayrimenkul satılıyorsa o ülke vatandaşına da aynı şartlarda gayrimenkul satışına izin verilmekte olması da mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesi deniyor. Ancak 2011 yılında tapu kanunda yapılan değişiklikle (35 ve 36. maddeleri) ülkemiz vatandaşlarına o ülkelerde gayrimenkul satışına izin verilmese dahi biz bu ilkeyi kaldırarak tek taraflı olarak kendi ülkemizde gayrimenkul satışına izin verdik. Yani Türkiye’nin tek taraflı olarak karşılıklılık ilkesini kaldırdığıdır. Böylece 42 ülke vatandaşının Türkiye’den mülk edinmesini engelleyen yasa, Mütekabiliyet Yasası ile birlikte ortadan kalkmıştır.

1 237 238 239 240 241 303