İslamiyete karşı Budizmi savunmuş, bu yolda babası Hulagü Han’ ın başlattığı mücadeleyi sürdürmüş ünlü İlhanlı hükümdarı….

Abaka Han,
İlhanlı hükümdarı (Moğolistan 1234 – Hemedan, İran 1282).


Cengiz Han’ ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu Hülagu Han’ ın ve Yesuncin Hatun’ un oğludur.1256 senesinde, babasıyla birlikte İran’a geldi. Hülagu Han, Bizans İmparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yolda iken, Hülagu öldü. Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi. Koyu bir budist olan Abaka Han, Bizans İmparatorunun kızıyla evli olduğundan, Müslümanlara karşı düşmanca, Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takib etti.

1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Türk Selçukluları üzerinde hakimiyet kurmuşlar ve Anadolu’ yu işgale başlamışlardı. Sultan Baybars, Moğol ordusunu Elbistan’ da bozguna uğrattı. Moğol ordusunun yenilgiye uğradığını haber alan Abaka Han, büyük bir ordu hazırlayarak Anadolu’ ya girdi. Bu sırada Melik Baybars, geri çekilip Suriye’ ye döndü. Abaka Han ise Kayseri ve Erzurum arasında yaptığı mezalimlerde binlerce masum kişiyi katlettirdi.

Budizmin yayılmasına çalıştı ve birçok Budist tapınakları yaptırdı. 1282 senesinde Hemedan’ da öldü. Abaka Hanın ölümünden sonra yerine yeni müslüman olan kardeşi Ahmed Han (Teküdar) geçti.

Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri…

Erato,
Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri.

Eski Yunan mitolojisinde edebiyat, bilgi, müzik ve dans tanrıçaları olan Musalar varmış. Tanrıların kralı Zeus ile bellek tanrıçası Mnemosyne’ nin dokuz kızı varmış.
Dokuz kız kardeş Pireus’ da doğmuş ve öteki dağlara yayılmışlar. Vakitlerinin çoğunu Boiotia’ da bulunan 1750 m. yüksekliğindeki Helikon dağında geçirirlermiş.

Erato

(Yunanca, sevimli demek.), Yunan mitolojisinde, 9 müzden (ilham perileri) birisidir. Lirik şiirin, aşk şiirlerinin ve korolu şiirlerin ilham perisidir.
Arcas’ dan Azan isminde bir oğlu olmuştur.
Zeus ile Minemosyne’ nin kızı Aşk ve lirik şiir perisi

Yunan mitolojisinin dokuz perisi;
-Erato
-Polhymnia (Polihimnia) tanrılara sunulan ilahiler,
-Kalliope (Kalyope) epik şiir (ya da belagat), (İlham perilerinden biri, Calliope), Yunanca güzel sesli anlamındadır. Müzlerin en büyüğü ve en zekisidir.
-Urania, (Cennet gibi, cennetsel) Yunan mitolojisindeki müzlerden (musalardan) yani ilham perilerinden biri. Gökbilim ve astrolojinin ilham perisidir. Göklerdeki Nymphelere verilen ad Bunlar gök kubbesini idare ederlerdi Astronomi.
-Melpomene, trajedi, tragodia,
-Talia, (Thalia) Komodia, komedi yazarları,
-Terpsikor (Terpsikhore), dansın esin perisi,
-Klio (Kleio) tarih,
-Euterpe flüt çalanlar, lirik şiir (bazılarına göre müziği),

1960 ‘lı yıllarda Jamaika’da doğan bir müzik türü …

Ska,

Asıl kökeni kuzey ve kuzeydoğu Hindistan olan, vurmalı sazların ve sert ritimlerin ağırlığını hissettirdiği bu hareketli müzik türü, Jamaika’nın da yerel müziği. İngilizler, Jamaikalıları çalışmak için gittikleri İngiltere’de barlar açarak müziklerini dinlemeye ve içkilerini yudumlamaya devam etmişler. Sonra ünlenen bu Jamaika barlarına yavaş yavaş beyazlar da takılır olmuş. Ska’nın İngiltere’de tutulmasının ardından ve siyahlarla beyazların birlikte ska icra etmesiyle duotone başlamış. Aslında duotone o dönemki politik ska gruplarının bulunduğu plak şirketinin adı. Siyah-beyaz kareler de bu şirketin sembolü, yani ska sevenlerin giydiği kareli ayakkabı ve aksesuar mevzusu buradan geliyor.

Ska, Jamaika’nın sıcaklığından ve biraz da marijuana ağırlığından yavaşlayarak reggae’ye dönüşmüş demek mümkün. Özellikle ‘roots reggae’ türü rastafarianizm ile iç içe ve sözlerinde genelde rastafari muhabbetler dile getiriliyor; inanç, aşk, barış, yoksulluk, eşitsizlik.

SKA

“Yılanyastığı, filkulağı” gibi adlar da verilen bir süs bitkisi…

Arum,

(Latince Aron).

Yılanyastığı,
Yılan kavı,
Yılan ekmeği,
Yılan bıçağı,
Buzağı otu.
Filkulağı,
Yılan bucağı.

Yılanyastığıgiller familyasından olan bitkiye Latince Aron adlı bir besin adından esinlenerek arum denmiştir. 30-50cm. boyunda yumru köklü çok yıllık bir bitkidir. Uzun sapları krem ya da beyaz damarlı üçgen şeklinde yaprakları olan bu bitki Nisan-Mayıs aylarında dişi çiçekler dalın alt kısmında erkek çiçekler üst kısmında olmak üzere çomak şeklinde çiçekler açarlar.

Sonbaharda da mısır koçanı biçiminde kırmızı darı gibi meyveler verir. Anayurdu Kuzey Afrika ve Avrupa olan bu bitki deniz seviyesinden 1500 m. yüksekte gölgeli, hendek ve çalılıklarda, serin yerlerde yetişir. Taze yaprakları ve meyveleri zehirlidir. Taze yaprakların haşlanarak zehiri giderildiği söylenir. Taze yapraklar zamk, nişasta ile saponin ve konisin alkoloitleri içerir.

Kurutulmuş köklerin kabızlık giderici, balgam söktürücü etkisi vardır. Taze yaprakları ve kökü az suda kaynatılıp sivilceler pansuman yapılır. Yara ve iltihap için yaprakları ve kökü kaynatılıp pansuman yapılır. Egzama, kaşıntıya karşı yaprakları ve kökü kaynatılıp kaşınan yerlere pansuman yapılırak tedavi yapılır. Yılan yastığı sivilce ve çıbanları çabuk olgunlaştırır.

“Aptal, avanak” anlamında argo sözcük …

“Aptal, avanak” anlamında argo sözcük


Denyo,
Kaşkaval,
Kaşalot,
Aptal,
Samrana,
Salak,
Anlayışsız,
Sersem,
Dümbelek,
Pilaki,
Gebeş,

Hırt,
Budala,
Ahmak,
Şavalak,
Alık,

Peygamber öküzü,
Saf,
Hışır,
Hırtapoz,
Şaşkın,

Düdük makarnası.
Ayran ağızlı,
Andaval,
Armut, Angut, Bön,
Dallama,
Orta oyununda budala tipine, Denyo ya da Denilo denir.

Adem ile Havva’ nın üçüncü oğlu …

Şit,
Seth,

Adem ile Havva’ nın üçüncü oğlu …

Hz. Adem’ in oğullarından ve ondan sonra peygamber olan zat olup kendisine 50 sayfalık kitab nazil olmuştur. Kabe-i Mükerreme’ yi ilk önce taştan bina eden zat olduğu Kısas-ı Enbiya’da mezkûrdur.

Adem ile Havva’ nın oğulları,
1. Kabil
2. Habil
3. Şit (Topal anlamında).

Kabil (Musevi kaynaklarında Kain, Kayn, Kayin)
Habil (Musevi kaynaklarında Hevel),
Tanah’ta, Eski Ahit’te, Kur’an’da ve hadislerde bahsi geçen dini şahsiyetler.

Kabil, Adem ve Havva’nın büyük oğlu, Habil ise küçük oğludur. Kabil’in, kardeşi Habil’ i öldürdüğüne ve tarihteki ilk katil olduğuna inanılır. Üçüncü oğul topal anlamında Şit (Seth)’ tir.

Âdem ve Havva’dan çocuklar oldu her birini ikiz doğurdu. Allah bir batından gelen erkek ile kızın, bir başka batından gelenlerle evlenmesini emreyledi. Habil ve Kabil arasında kıskançlık bürüdü. Çünkü Adem İklima’yı Habil’e, Lübüda’yı da Kabil’e nikahlamıştı. İklima daha güzeldi. Bu yüzden kıskançlık doruğa ulaştı ve ilk cinayet Kabil tarafından gerçekleşti.

İlk kan, ilk kardeş katili. Böylece dünyanın gidişatı iki kutup üzerine cereyan etti. Habil merhametin, güzelin, iyiliğin kutbu, Kabil ise kötülüğün, fesadın kutbu oldu. Adem üzülse de dünya var oldukça hem kötüler hem de iyiler sahnede yerini alacak.

Habil’in ölümünden beş yıl sonra Şit dünyaya geldi. Şit Adem’in bir nebze olsa üzüntüsünü almıştır. Artık Adem’ in ahır ömrü yaklaşmış ve hastalanmıştır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olarak bu dünyadan göç eden Adem Peygamberden sonra Şit(Seth) ikinci peygamber olarak yoluna devam etmiştir.

1 73 74 75 76 77 320