Siyah renkten korkma …

Melanofobi,
Siyah renk korkusudur.
Siyah renkten korkma.

Derler ya kara kedi geçti. Bu bir uğursuzluk olarak yorumlanır. Bu durumda işlerin ve günün iyi geçmeyeceğine delalet edeceğine inanılır. O gün başka renkte bir kedi geçse ne olur.
Hatta güzel kadınlardan bile korkanlar vardır. Bu korkuya venüstrafobi derler.

Korkuyu tanımlarsak, Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntüdür. Korku Bim (Farsça), Havf(Arapça), Fear(İngilizce), Peur(Fransızca), Angst (Almanca) olarak bilinir.

Fobi; (İng. Phobia, Frn. Phobie).
Bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi,
Yunanca Phobos-Dehşet Tanrısı kelimesinden gelir.

Fobi belirtileri;
Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir.

Fobiler; (Alfabetik olarak)
A

ablütofobi: yıkanmaktan korkma
aerodromofobi: Uçak korkusu
agirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
amorofobi: aşık olma korkusu
ailurofobi: kedilerden korkma
akluofobi: karanlıktan korkma

Akarofobi, (İng. acarophobia).

Kaşınmaktan veya kaşındıran böcekten korkma

Akar, böcek ve solucan gibi küçük canlılardan korkma durumu.

Uyuz olmaktan duyulan korku,
akrofobi: yüksek yerlerden korkma
akustikofobi: belirli seslerden kokrma
algofobi: acı çekmekten korkmak
amaksofobi: araba (ya da taşıt)korkusu
amatofobi: toz korkusu
amnezifobi:Hafızasını kaybetmekten korkma
amofobi:Sivri cisim korkusu
androfobi: adamlardan korkma
anemofobi: fırtına, rüzgar korkusu
antlofobi: sel korkusu
antropofobi: insanlardan korkma
apifobi: arılardan korkma
arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
araknofobi: örümceklerden korkma
aritmofobi: sayılardan korkma
asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
astrafobi: şimşek korkusu
astrofobi: gökyüzü ve yıldızlardan korkma
ataksofobi: düzensizlikten korkma
atelofobi: mükemmel ol(a)mamaktan korkma
aviofobi: uçuş korkusu

B

ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma
batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
basilofobi: mikrop kapmaktan duyulan aşırı korku
belonefobi: iğnelerden korkma
bibliyofobi: kitaplardan korkma
bromidrosifobi: vücut, ten kokusundan korkma
brontofobi: gökgürültüsünden korkma

D

datafobi: veriden korkma
dentofobi: dişçiden korkma
dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma
dekatriaparaskevifobi: ayın 13’ünün Cuma gününe gelmesi korkusu

E

eisoptrofobi: aynalardan korkma
ekuinofobi: Atlardan korkma
elektrofobi: elektrikten korkma
emetofobi: kusmaktan korkma
entomofobi: böceklerden korkma
endofobi: Giyecek korkusu
epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
eremofobi: yalnızlık korkusu
eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
erotofobi: cinsellik korkusu

F

farmakofobi: ilaçlardan korkma
fazmofobi: hayaletlerden korkma
febrifobi: yüksek ateşten korkma
filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
fibofobi: korkmaktan korkma
fitofobi:ışıktan korkma
Fobofobi: korkma korkusu

G

gametofobi: evlenmekten korkma
gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma

Genofobi, Seks korkusu, Cinsel ilişkiye girme korkusu.
Seks yapmaktan korkmak.
gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma
grafofobi: Yzaı yazmaktan duyulan korku

H

haptofobi: dokunulmaktan korkma
halitofobi: kişinin ağzının kokmasından duyduğu korku
harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
helyofobi: güneş’ten korkma
hematofobi: kan korkusu
helyofobi: güneş’ten korkma
hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
herpetofobi: sürüngenlerden korkma
higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
hipnofobi: uyumaktan korkma
hipofobi: atlardan korkma
homiklofobi: sisten korkma
homofobi: eşcinsellerden korkma

İ

ihtiyofobi: balıklardan korkma
islamofobi: islamdan ve müslümandan korkma

J

jinefobi: kadınlardan korkma

K

kainatetofobi:Yenilik korkusu
kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
kanserofobi: kanser olmaktan korkma
kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
karnofobi: etten korkma
katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
kenofobi:Karanlık korkusu
keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
kimofobi: dalgalardan korkma
kinofobi: köpeklerden korkma
kitinofobi:böcekten korkma
klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
klinofobi: yatağa girme korkusu
klostrofobi:kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır.
Kopofobi: Yorulup bitkin düşmekten duyulan aşırı korku.
koprofobi: dışkı korkusu
koulrofobi: palyaçolardan korkma
kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
kronomentrofobi: saatlerden korkma
ksantofobi: sarı renkten korkma
ksenofobi: yabancılardan korkma
ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

L

lalofobi: kekemelik korkusu
litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
logofobi: belirli kelimelerden, sözcüklerde korkma
lökofobi: beyaz renkten korkma

M

manyofobi: delirmekten korkma
mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
mekanofobi: makinelerden korkma
melanofobi: siyah renkten korkma
Melofobi, Müzik korkusu.
mikrobiyofobi: mikroplardan ve bakterilerden korkma
mizofobi: kirlilikten, pislikten, tozdan korkma
monofobi: yalnızlıktan korkma
musofobi: farelerden korkma

N

nekrofobi: cesetten korkma
nelofobi: camdan korkma
neofobi: Yenilik korkusu
niktofobi: geceden, karanlıktan korkma
nozokomefobi: hastanelerden korkma
nüdofobi: çıplaklıktan korkma
Negrofobi: Zencilerden korkma
Nomofobi: Cep telefonu eksikliğindendolayı korkma
nozofobi: Bir hastalık kapma, özellikle kanser ya da mikrobik hastalıklar gibi belirli türde hastalıklara yakalanma korkusu İle ortaya çıkan ruhsal hastalık durumu.

O

obesofobi: şişmanlamaktan, obezlikten korkma
odontofobi: Diş sorunlarından ve dişciden korkma
ofidiyofobi: yılanlardan korkma
oklofobi: kalabalık korkusu
okofobi: taşıt araçlarından korkma
orofobi:Yamaçtan iniş korkusu
orotofobi: Kızarmaktan korkma
osmofobi: belirli kokulardan korkma
otofobi:ıssız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku
oykofobi: Telefon dinleme korkusu

P

pantofobi: her şeyden korkma
papirofobi: kâğıttan korkma
parafobi: Hafif korku
paraskavedekatriafobi: ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
patofobi: hasta olmaktan korkma
payrofobi: Ateş korkusu
pedofobi: çocuklardan korkma
peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
penyafobi: fakirlikten korkma
pirofobi: ateşten korkma
plakofobi: mezar taşlarından korkma
pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
politikofobi: politikacılardan korkma
porfirofobi: mor renkten korkma
potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
potofobi: alkollü içeceklerden korkma
pteronofobi: kuş tüyünden korkma
pupafobi: kuklalardan korkma

R

radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
ranidafobi: kurbağalardan korkma

S

scatofobi: Dışkıya bulaşma korkusu
scabiofobi:Uyuz olma korkusu.

Skopofobi,

Gözlenilmekten aşırı derecede korkma. Başkası tarafından seyredilme korkusu.

Skopofobi bakılma veya görülme korkusudur.
selenofobi: ay’dan korkma
siderofobi: yıldızlardan korkma
Siderodromophobia: Tren , demiryolu veya tren yolculuğu fobisi.
simetrofobi: simetriden korkma
sitofobi: Yemek yemekten korkma
skiofobi: gölgelerden korkma
sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma
stazofobi:Hiçbir doku bozukluğu olmadığı halde, sıkıntı verici bir kaygı sonucu ayakta durmakta güçlük çekme korkusu

T

tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
takofobi: yüksek hızdan korkma
talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
tanatofobi: ölümden korkma
teknofobi: teknolojiden korkma
teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
termofobi: ısıdan korkma
testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
tomofobi: ameliyat olmaktan korkma
toksifobi: zehir korkusu
topofobi: belirli yerlerden korkma
travmatofobi: yaralanmaktan korkma
tremofobi: titreme gelmesinden aşırı derecede korkma
trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

Ü

ürofobi: idrardan, sidikten korkma

X

xenofobi: yabancılardan korkma

V

Vajinismus, Cinsel ilişkiye girme korkusu, Kadında İlişkiye Girme Korkusu,
venereofobi: zührevî hastalıklardan korkma
venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
vermifobi: solucanlardan korkma

Z

zelofobi: kıskançlıktan korkma
zenofobi: yabancı düşmanlığı ve korkusu
zoofobi: hayvanlardan korkma

Halk dilinde ayrana verilen ad …

Ak,
Ağartı,
Çalhama,
Ayran

Halk dilinde, süt, yoğurt, peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler anlamında isim.
Sulandırılmış yoğurt, ayran.
Sulandırılmış yoğurt, ayran.
Yayık ayranı,
Yandım çavuş ayranı,
Yörük ayranı,
Ayran, Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm.
Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla yapılan içecek.
Ayran; yağı alınmış süt.

Kebab ile Ayran, Lahmacun ile Ayran, Bulgur pilavı ile ayran, yazın sıcak günlerinde buzlu ayran hep lezzet için bir çifttir.

Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü …

Evlek, (Rumca).
Halk dilinde, Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri.
Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü.
Küçük arazi parçası.
Tarlaya tohum ekmek için saban iziyle bölünen kısımlardan herbiri.
Bahçelerde sebze vb. şeyleri dikmek için ayrılan parçalardan herbiri.
Bahçe ve tarlalarda açılan su yolu.
Suyun toprağı oyduğu yer.
Öküzlerin bir seferde sürebileceği tarla parçası.
Tarlalarda suyun akması için açılan su yolu.
Eskiden Osmalı döneminde, On liralık kâğıt para.
On kiloluk tahıl ölçüsü.

Eskiden Türkiye’de ve Sırbistan’da kullanılan Türk bir alan birimidir.
1 dönüm = 4 evlek
1 evlek = 400 arşın kare
1 evlek = 229,667963 m²
1 evlek = ¼ dönüm = 302 m²

Eski Alan Ölçüleri;
Dönüm, evlek, cerip, hat, nokta, arşın, endaze, urup, kirah

İsveç İşçi sendikası' nın simgesi …

LO,
Stockholm
1,5 milyon işçinin üyesi olduğu İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu, LO.
İsveç’ cesi Landsorganisationen i Sverige.
Swedish Trade Union Confederation.
1898´de kurulmuştur. Genel Başkan, Karl-Petter Thorwaldsson,

LO – İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu 105 53 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (0) 8-796 25 00
Email:
mailbox@lo.se
www.lo.se

LO’ya üye olan sendika federasyonları:

İsveç İnşaat İşçileri Federasyonu
İsveç Elektrikçiler Federasyonu
İsveç Bina Bakımı İşçileri Federasyonu
GS, İsveç Orman, Kereste ve Grafik İşçileri Örgütü
Ticaret Sektörü Çalışanları Federasyonu
Otel ve Restoran İşçileri Örgütü
Endüstri İşçileri Sendikası, Metall
İsveç Belediye İşçileri Federasyonu
İsveç Gıda İşçileri Federasyonu
İsveç Boya İşçileri Federasyonu
İsveç Kağıt Endüstrisi İşçileri Federasyonu
Seko – Hizmet ve İletişim Sektörü İşçileri Örgütü
İsveç Nakliyat İşçileri Federasyonu

Ormanlara büyük zarar veren bir böcek …

Kese böceği,
Çam Kese Böceği,
Thaumetopoea pityocampa.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden Çam Kese böcekleri, aslında bir kelebek türüdür ve bu kelebeklerin tırtılları ülkemizdeki orman zararlısı böcekler açısından önemli bir yer işgal etmektedirler. Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçlarda boy büyümesi gerilemekte ve hacim kaybı olmaktadır…

Çamkese böceğinin tahribatı kış aylarında, yani ağacın gelişme dönemi dışında olduğu için herhangi bir ölüm söz konusu değildir. Ancak yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribat ağacı zayıf düşürerek kabuk böcekleri ve diğer sekonder zararlıların gelmesine zemin hazırlamış olur.

Bu böcekler başta Kızılçam (Pinus brutia) olmak üzere Karaçam (Pinus nigra), Sarıçam (Pinus silvestris), Pinus maritima, Pinus halepensis, Fıstık Çamı (Pinus pinea), Lübnan Sediri (Cedrus libani) bazen de Juniperus excelsa’larda tahribat yapmaktadır. Böcek yoğunluğu az olduğu zaman genellikle orman açıklıklarının kenar şeridinde veya münferit ağaçlarda görülür. Fakat yoğunluk arttıkça arız olduğu ağaç adedi çoğaldığı gibi her ağaçta görülen kese adedi de çoğalır. Çamkese böceği kitle üremesi yaptığında ibrelerin tamamını yok ederek ağacı çıplak hale getirir. Tırtıllar keselerini genellikle tepe sürgünlerine yakın dallara veya tepe sürgününün bulunduğu dal çatallarına yapar. İlk 3 gömlek değişimine kadar devamlı sürgün değiştiren zararlı kışlık kesesini ördükten sonra bir daha kese değiştirmez ve onu barınak olarak sonuna kadar kullanır. Zararını bu keseden çıkıp dolaşarak yapar ve aynı keseye döner.

Çamkese böceği Anadolu’nun güney, batı ve kuzey kısımları, batı ve orta Karadeniz bölgesinin güney kesimlerinde yayılış gösterir. Yoğunluk genellikle rakım yükseldikçe ve bakı kuzeye kaydıkça azalmaktadır.

Çamkese böceği ile mücadele yöntemleri kısaca mekaniksel, kimyasal ve bu ikisinin kombine edilmesi demek olan entegre mücadele ve ayrıca biyolojik mücadele olmak üzere gruplandırabiliriz.

1- Mekaniksel savaş: Keseleri ağaç üzerinden kesip toplayarak yakma, yumurta koçanlarını toplamak suretiyle yok etmek, krizalitlerini topraktan çıkarıp toplayarak yok etmek ve nihayet keseler içersine petrol dökmek suretiyle öldürmek şeklinde uygulanır.

2- Kimyasal savaş: Çamkese böceği ile mücadelede en uygun zaman tırtılların l. ve 2. stadlarda, çok küçük ve korumasız olduğu, parazit ve yırtıcıların ise henüz doğada bulunmadığı evrede yapılan ilaçlama kesin netice vermektedir. İlaçlama, yağışsız ,açık mümkünse çok hafif meltemli bir havada yapılmalıdır. Bunun için yerel meteorolojik durum iyi takip edilmelidir.

3- Biyolojik savaş: Bu yöntem, gerek yapay olarak üretilen gerekse doğada mevcut organizmaların korunması şekliyle çoğaltılan canlılardan yararlanarak, zararlı böceklerin populasyonunu azalt­mak ve onları zararsız halde baskı altında tutabilmek yöntemidir.

Polis tarafından aranan bir kimsenin, yüz hatlarının, tanıkların ifadelerine göre portre olarak çizilmesi yöntemi …


İdentikit,
İng. Identikit,
Frn. portrait-robot,
Robot resim,

Polis tarafından aranan bir kimsenin, yüz hatlarının, tanıkların ifadelerine göre portre olarak çizilmesi yöntemi.

Polis tarafından aranan bir kimsenin, yüz hatlarının, görgü tanıklarının ifadelerine göre portre haline getirilmesi yöntemine verilen ad.

Bilgisayarlar sayesinde göz, kulak, burun, ağız, dudak, bıyık, saç vs.. gibi insan yüzünü oluşturan ne varsa her birini ayrı ayrı ince detaylarıyla seçip robot resim oluşturulmaktadır. Bunlarla ilgili bir çok program mevcut olup kullanılmaktadır. Böylece en ince detayına kadar aranan kişinin resmi yapılabilmektedir.

1 482 483 484 485 486 520