Yumuşak bir buğday cinsi …

 

Akova,
Yumuşak bir buğday cinsi.
Buğday, (Triticum),

Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir.

Karasal iklimi tercih eder. Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları pirinç takip eder.

Buğday; un, yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir.

Buğdaylar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

Makarnalık Buğday (Triticum Durum)
Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum)
Topbaş ya da Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum)

Buğdaylar Ayrıca, Tane sertliğine göre; Sert ve Yumuşak Buğday, Tane rengine göre; Kırmızı ve Beyaz Buğday, Ekilme zamanına göre; Yazlık ve Kışlık Buğday diye gruplandırılır.

Buğday Tanesi, Kabuk, % 12 (Perikarp-Kepek), Rüşeym,% 3 (Embriyo–cücük), Tane içi, % 85 (Endosperm-unlu kısım) olmak üzere üç kısma ayrılır.

Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri olan ve “Yahudi Almancası” da denilen dil…

Yidiş,
Yahudi Almancası,
Eşkenazi Dili,
Aşkanazi Dili,

Aşkenazi yahudileri tarafından kullanılan ve “Yahudi Almancası” da denilen dil.
Yahudilerin üç temel yazı dilinden biri olan ve “Yahudi Almancası” da denilen dil

Avrupa, Amerika ve Asya’da 3.5 milyon’dan fazla Aşkenazi Yahudisi tarafından konuşulan, Cermen kökenli dil. Diğer birçok Musevi dili gibi İbrani Alfabesi ile yazılır.

Yidiş, İbranice ve Aramca Yahudiler’ in üç temel yazı dilini oluşturur. Eşkanazi ya da Aşkenazi dili olarak da bilinen Yidiş 19. yüzyılda Yahudiler’in yerleştiği birçok yere yayılarak dünyanın en yaygın dillerinden biri olmuştur. Haçlı Seferleri nedeniyle Polonya, Litvanya, Rusya gibi Slav ülkelerine göç etmeden önce Ren vadisinde ve Fransa’da yaşayan Yahudiler’e Aşkenazi adı verilir.

Yahudilerin en eski ve değerli kitapları Tevrat ve Tanah (Yahudi kutsal kitabı) hemen hemen bütünüyle eski İbranice yazılmış olup, Yahudi tarihi boyunca geniş anlamda kullanılmıştır. Yahudiler İbranicenin aynı zamanda Tanrı’nın dili olduğunu savunurlar (Tevrat’a göre Tanrı bu dilde konuştu) ve bundan dolayı İbraniceyi “laşon akodeş” kutsal lisan olarak bilirler.

Şarap …

Bor,
Şarap, (İng. wine, Frn. du vin, Alm. wein).
İçki.
Mey, (Farsça, می, İçki, şarap).
Bade, (Farsça bâde, باده , İçki, Şarap).
Sahbâ, (Arapça, صهبا , Şarap).
Şarâb, (Arapça, شراب , Şarap).
Mül,
Rah,
Şahdaru,
Nuştaru
Çağır,
İçilecek şey.
İçki.
Hamr (Arapça, خمر ), Şarap.
İçilmesi haram olan bir içki.

Üzüm suyu, şarap (Ab-ı engûr, آب انگور ). Şarap i.ilen yere İçkievi, Meyhane (Farsça ميخانه ) denir. Sabah içilen şarap’a Arapça sabûh denir. ( صبوح ). Tortulu Şarap içen kişilere farsça dürdkeş ( دردکش ) denir. Şarap rengine meygûn (Farsça, ميگون ) denir.

Kırmızı, Beyaz ve Pembe şarap olarak çeşitlenir. Ayrıca köpüklü şarap türü de ayrıca vardır. Kırmızı üzüm içinde bulunan antioksidanın kas ve kalp fonksiyonlarını geliştirdiği için faydalı olduğu bilinir.

Şarap, üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü bir içkidir. Genellikle üzümün fermente edilmesiyle elde edilir. Üzüm kalitesine bağlı olarak, şarap kalitesi de değişir. Yağışın az olduğu dönemlerde alınan iyi kalite üzümlerin şarabı daha lezzetlidir.

Çiçeklerdeki taç yaprak …

Petal,
Taç yaprak,
Çiçeklerdeki taç yaprak.

Petal, çiçeklerde üreme organlarının dışında bulunan en gösterişli kısmıdır.

Botanikte çiçeklerde bulunan taç yaprağa petal de denir. Çanak yapraklardan büyük olup dişi ve erkek organları koruyacak biçimde olan renkli çiçek yapraklarıdır.

Bu yapraklar kokusu ve çarpıcı rengi ile kuşların, böceklerin ve kelebeklerin ilgisini çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Sonuçta bitkilerin üremesi için gereklidir.

Ankara yöresinde testiye verilen ad …

Eğilbaş,
Cere,
Testi, (Farsça Desti).
Testi kelimesi farsça elde taşınan manasındadır.
Ankara yöresinde Testiye verilen ad.

Ağaçtan yapılan testiye boduç denir.

Kil çamurundan yapılan, geniş gövdeli, dar ağızlı, kulplu toprak su kabı.
Çarkla dönen bir tabla (devvare) üzerine konan, çamur havuzunda dinlendirilmiş kil hamuru testi biçiminde şekillendirilir. Gün ışığında kurutulur. Sonra odun ocaklarında pişirilir. Pişirilen testiler soğumaya bırakılır. Bir gün soğutulan testiler arz edilir.

1 372 373 374 375 376 520