Küçük vapur, çatana …

istimbot
İstimbot, (İng. steamboat).
Çatana,
Küçük vapur.
Filika büyüklüğünde, buharla-islimle işleyen deniz teknesi.

Buharlı gemi.
İstimbot kelimesi İngilizce steamboat (buharlı gemi) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

Geminin hareket enerjisini su buharı gücünden alan deniz taşıtı olup özellikle askeri amaçla kullanılmış gemilere istimbot denmiştir. Ancak daha sonraları ihtiyaca binaen küçük buharlı gemilere de istimbot denmiştir. Küçük vapur, buharlı gemi anlamında olan ve Türkçeye Fransızca buhar anlamındaki vapeur kelimesinden geçen vapur kelimesi ile özdeşleşmiştir. Çünkü Türkçede vapur sözcüğü akaryakıt ile çalışan ve kısa mesafe seferi yapan tüm yolcu ve araba gemileri içinde aynı anlamda kullanılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilinen en büyük göktaşı kraterinin bulunduğu şehir …

Mansonimpact
Manson,
ABD kenti Manson , Iowa .
Manson Şehri yıllarca Dünyanın yumuşak su başkenti olarak bilinir.

Manson Şehri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilinen en büyük göktaşı kraterinin üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık 74 milyon yıl önce bir göktaşı yeryüzüne çakıldı. Bu çarpma esnasında çapı 32 km. olan bir krater oluşturdu. Krater bugün görünmez.

Meteor etkisi önemli ölçüde bölgenin coğrafyasını Manson krateri ile değiştirmiştir.

Kretase döneminin sonuna yakın zamanda merkezi Iowa olan, Manson kenti sığ deniz kenarında olan şehire, 160 milyon km. öteden ses hızının 200 katı bir hızla 2,4 km. çapında 10 milyar ton ağırlığında bir taş kütlesi gökyüzünden yer küreye gelip çarpınca olan olmuş. Şimdi şehir 4,8 km. derinliğinde 32 km. çapında bir çukura dönüşmüştür. Sonrada bu açılan kraterin üzerine buzul katmanları doldurmuş ve tepsi gibi düz bir yapıyya dönüşmüştür.

İlk olarak 1912 yılında su bulmak amacıyla açılan bir su sondajı esnasında fark edilmiştir. Kuyudan çıkan su yumuşak olup olması gereken özellikleri içermemektedir. Bu farklılığından dolayı keşfedilen bu durum 1953 yılına kadar incelenmedi. Bu tarihten sonra bir inceleme başlatılmış. Bu kentte 90 metre kalınlığında buzul kütlesi altında bulunan 35 km genişliğinde bir kraterin varlığı çok geç farkedildi. Başlangıçta bu kraterin bir volkanik patlama sonrasında oluştuğu ve yapısının buna uygun olduğu gibi düşünülüyordu. Sadece 1960′ lı yıllarda, araştırmacılar tarafından incelenmiş ve Manson kraterinin yaşı bilinmediği gerçeği görülmüştür.

Amerikan Jeoloji Mühendisleri birliği ile Araştırma kurumları işbirliği ile araştırmalar yapılmıştır. Araştırmacılar 66 milyon yıl öncesine ait olduğu bildirilmiştir. Muhtemelen dinozorların yok olmasına bağlı olarak ifade edilmiştir.

Kaynaklar;
Bill Bryson-Hemen herşeyin kısa tarihi
wikipedia Ansiklopedisi.

Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika …


İşkampaviya,
(İtalyanca).
İşkampiya
(İngilizce Launch, service craft).
İşkampaviye.
İşkampavya.
Denizcilik terimidir.

Harp gemisinin en büyük sandalı.
Harp gemilerinde personel taşımakta kullanılan motorlu büyük filika.
Harp gemilerinden asker naklinde kullanılan en büyük filika.
Savaş gemisinin en büyük sandalı.
Savaş gemisi filikası.
Sahil muhafaza botu.
Gemiyi kızaktan suya indirmek,(İng. Launch) .
İşkampaviya sandal büyüklüğünde, ancak sandaldan daha geniş ve yüksektir. Karaya asker sevkiyat işinde kullanılmış. Ayrıca gemiye erzak ve levazım nakliyesinde hatta su naklinde bile kullanılırmış. Eskiden bazı durumlarda donanmaya su alınması işinde işkampaviya su ile doldurulur, diğer bir filika eşliğinde geminin bordasına götürülerek içindeki su geminin tulumbasıyla alınırmış.

Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası …

Kıstak,
(Fr. isthme, İng. isthmus).

Berzah, (Arapça برزخ .)
Dil, kara uzantısı.
Boğaz,
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası.
Denizlerde bir birinden ayrılmış iki büyük kara parçasını birleştiren ya da bir yarımadayı anakaraya bağlayan dar kara şeridi.

İki dağ ve tepe arasındaki dar geçit, boğaz.
Yarımadanın karaya bağlandığı yer.
Örnek olarak Panama kıstağı, Kuzey Amerikayı Güney Amerikaya bağlar.

Kıstak için diğer bir başka anlam olarak aşağıdakileri de sayabiliriz.
Dini inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer.
İki alemin arası, dünya ile ahiret arası.
Kabir.
Perde.
Cehennem.
Sorun, dert.
Sıkıntılı yer.
İki yer arasındaki geçit.
Mani’a, engel,
Sırat köprüsü.
Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah aleminde bulunurlar.
Berzah büyük ve manevi bir alemdir.
Kıyamet kopunca Allah bütün ruhları haşir meydanında cesetleri ile diriltip toplayacaktır.

Kuş kanadının büyük tüyü. ..

kuÅŸ tasarimayakup19
Telek,
Yelek, (ing. quill).
Halk ağzı ile kuş kanadının büyük tüyüne yelek denir.
Teleke,
Kuş kanadının büyük tüyü,
Yelek, telek, teleke;
Kuyruk teleği.
İçi boş olan tüy sapı.
Tüy kalem.
İri ve sert tüy.

Kuş kanadının büyük tüyü, telek.
Kuşlarda tüyler keratin diye bilinen proteinden oluşmuştur. Bu tüylerin yapısında merkezi bir eksen etrafında bayrak kısımından oluşur. Kuşların tüyleri eksen ve bayrak kısımlarının form şekline göre kanat ve kuyruk kısmında bulunan telekler, soğuktan koruyan hav tüyleri ve uçmayı sağlayan örtü tüyleri olmak üzere üç çeşittir. Bunlardan telekler kuşların büyük ve uzun tüyleri olup halk dilinde yelek denir. Telek olarak isimlendiren bu büyük tüyler dik durur. Çeşitli renklerde olan bu büyük tüyler, yelekler-telekler kuş vücudunun belli bölgelerinden çıkar ve uçma, kuyruk ve örtü telekleri olmak üzere üç gruptur. Kuş tüyleri son derece hafif ve sağlamdır. Hani boşa demezler kuş tüyü kadar hafif tabirini. Gerçekten çok hafiftir. Bu hafif ve kuvvetli tüylerle kolayca uçabilmektedirler. Ayrıca kuşlar kendi ürettikleri yağı tüylerine sürerek yumuşak ve su geçirimsiz olmasını temin ederler. Hava belli bir hıza ulaşabilmektedirler. Mesela kayıtlarda kartalların avlarının üzerine pike yaparken 200 km/saat hıza erişebildiği bilinmektedir.

Yapısına girdiği sözcüğe "uzak" anlamı katan yabancı bir önek …

Tele,

Yunanca uzak, ırak anlamına gelen tele kelimesinden alınmıştır. Bu kelime olduğu gibi bir çok yabancı dilde aynı anlamda ön ek olarak kullanılmaktadır. Böylece bir çok kelime türetilmiştir. Bunlara örnek olarak şunları sıralayabiliriz.

Telemetre, Telefon,Televizyon, Teleskop, Telegraf, Telefoto, Telekominikasyon gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Ancak Türkçede ve eski dilde tele kelimesinin başka anlamlarıda vardır. Bu anlamlar kısaca şöyledir.;

Tela, Terziler kullanır. Gömlek yakalarına dik dursun diye konur. Ceketlerin göğüs ve yaka kesimlerini sert tutmak amacıyla kullanılan kıl kumaş da aynı anlamda kullanılır.

Tuzak, hayvanlar için kurulan tuzak.

İnce ip, iplik.

Hayvan ağılı anlamında da kullanılır.

1 372 373 374 375 376 461