Yeşil Başlıklılar mezhebi diye de bilinen Tibetli din adamı tarafından kurulan Budizm okulu. ..

Gelug,
Gelug-pa,
dGe Lugs Pa, dge-lugs-pa, Dgelugspa.

Yeşil Başlıklılar mezhebi,
Yeşil Başlıklılar mezhebi diye de bilinen Tibetli budist din adamı ve filozof Tsongkhapa (1357–1419) tarafından kurulan budizm okulu.
Tibetli budist din adamı ve filozof Tsongkhapa (1357–1419) tarafından kurulan Budizm okulunun adıdır. Tsongkhapa’ nın Ganden’de kurduğu ilk manastırı Ganden Tripa halen bu okulun merkezidir. Okulun mensupları arasında en önemli kişi Dalai Lama’dır. Lama Tsongkhapa, Kadam Okulu veya Kadampa’nın evrensel merhamet prensibini Hintli üstadlardan Nagarjuna’nın shunyata (boşluk) öğretisiyle biraraya getirmiştir.
Ona göre manevi yolda bu iki ilke, gerçek bir zühd/terk duygusunun teşvikiyle oluşan kurtuluş arzusuyla birlikte kalpte yer etmelidir. Vajrayāna Budizm’inin yolu Tsongkhapa’nın “Yolun Üç Temel Yönü” adını verdiği bu üç temelin üzerinde izlenir. Lamrim denilen Yolun Aşamaları Gelug Okulunun ana öğretisini oluşturur.

Gelug geleneğinin çalışmalarının ana kaynağı Tsongkhapa’nın altı yorum kitabı şunlardır.
-Yolun Aşamalarına Dair Büyük Şerh (Lam-rim chen-mo),
-Tantralara Dair Büyük Şerh (sNgag-rim chenmo),
-Tefsiri ve Nihai Öğretilerdeki Belağatın Özü (Drnng-nges legs-bshad snying-po),
-İzafiyetin Övgüsü (rTen-‘brel bstodpa),
-Guhyasamaja’nın Beş Aşamasına Dair Geniş İzah (gSang-‘dus rim-lnga gsal-sgron) ve
-Altın Tespih (gSer-phreng)

Gelug, Yeşil Başlıklılar Mezhebi

Yabancı bir proteine karşı aşırı duyarlılık hali …

Anafilaktik,
Anafilaksi,

Anafilaksi (anafilaktik şok),
Allerjik reaksiyonların en şiddetlisidir. Anafilaktik şok, alerjinin çok hızlı ve güçlü tepki veren bir çeşididir. Normal alerjideki gibi, vücut alerjen maddeyi tehlike olarak algılayıp tepki verir, ancak anafilaktik şok durumunda bu tepki çok daha hızlı ve güçlüdür.

Yabancı bir proteine karşı aşırı duyarlılık hali. Vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir allerjik reaksiyon biçimidir. Allerjen maddelere örnek olarak böcek zehirleri, polenler, yiyecekler, ilaçlar verilebilir. Vücuttaki tüm doku ve organları etkiler. Ağır anafilaksi vakaları bazen ölümle sonuçlanabilir. Mesela ülkemizde süt için bu duyarlılık hali ilkokullarda görülüştür. Bir restoranda kullanılan kırmızı biber sosundan müşteri ölüyor. Halbuki ölen kişi sosun içinde bulunan fıstık yağına olan duyarlılığından dolayı ölümle sonuçlanmıştır. Yani kendi özelliklerini bilen kişiler bu ürünlere karşı hassasiyetlerini bildiklerinden tedbir alırlar.

Gaziantep içmesuyu arıtma tesislerinde çalışırken bir Alman arkadaşıma Türklerin genel özelliği ile ısrarla taze antepfıstığı ikram ettim. Yemedi yemedi ve yedi. Sonra hastaneye yetiştirdik. 2-3 gün kendine gelemedi. Az daha gidiyordu. Sonra anladık ki anafilaktik duyarlılığı varmış. Şimdi umarım sağlıklıdır.

Anafilaktik şokun genel olarak görülen semptomları; cilt sıcak ve kırmızıdır. Vücudun büyük bir kısmında kabarıklıklar-ürtiker bulunur. Genellikle hasta hırıltılı ve zor nefes alır. Belirtiler arasında bulantı, kusma, karın krampları, nabız yükselmesi ve tansiyonun aniden düşmesi sendromları görülebilir. Anafilaktik şoktan doğan ölüm en büyük sıklıkla, boğazdaki dokuların şişmesi hava yolunun tıkanması sonucunda şiddetli nefes alma zorluğu nedeniyle olur.

Arı venomları-zehiri, Gıdalar, Aşılar, Radyokontrast maddeler-ilaçlı film, Lateks ürünler, Aşılar ve anti-serumlar, İlaçlar, Kan ve kan ürünleri Anafilaksiye neden olurlar.

Manisa Lalesi …

Anemon,
Dağ lalesi,
Manisa lalesi,
Tulipa,
Tulipa orphanidea (Manisa lalesi)
Familyası, Liliaceae (Zambakgiller)

Trakya, Marmara ve Ege Bölgelerinin dağları ile Toros dağlarının batı yarısında, ormanlık alanlar, çalılıklar ve makiliklerde 0-1700 m. arasındaki yüksekliklerde yetişen bir çok yıllık otsu ve soğanlı bir bitkidir. Mart ve Mayıs aylarında çiçeklenme dönemi olan bitkinin 25 cm.’ye kadar boylanabilen, bu lale türünün ince, kanallı ve şerit şeklinde yaprakları vardır. Her soğan 1-4 çiçeklidir. Çiçek boyu 50 mm olup, 6 taç yapraklıdır. Genellikle taç yaprağının zemininde siyah bir leke vardır. Çiçek taç yaprağı turuncu-kırmızı renklere sahiptir. Ülkemizde nadir türler arasında yer alır.

Manisa Lalesi, Spil dağında kendi halinde yabani olarak yetişen bir çiçek türüdür. Soğangillerden bir bitkidir. Spil dağında özellikle Mart-Nisan aylarında yoğun olarak görülebiliyor. Duruma göre -15 derece soğukta bile yetişebiliyor. Çiçekleri koyu mavi, açık mavi, beyaz, pembe ve kırmızı renklerde oluyor.

Yetiştirilmek istenirse; soğanları ilkbahar veya sonbaharda, 5 cm derinlikte, 10 cm mesafelerde dikilmelidir.

Manisa Lalesi, Düğün çiçeği ailesinden olan “anemon” ile karıştırılıyor. Oysa anemon makilik alanlarda (ova gibi alçak yerlerde) yetişirken Manisa Lalesi daha yükseklerde (dağlarda) yetişiyor. Yanlışta olsa halk arasında anemon ismi oldukça benimsenmiş ve oturmuştur. Gerçek Manisa lalesi tulipa’dır

Spil Dağının bitki örtüsü ormanlıktır. Manisa lâlesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere, zengin bir floraya sahiptir. Dağın en ünlü bitkisi kümeler halinde yetişen Spil ya da Manisa Lalesi adıyla anılan lalelerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’a götürülmüş ve bir döneme adını vermiştir.

Celal Bayar Üniversitesi, 5 fakültesi, 4 yüksek okulu, 15 meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü, 9 araştırma merkeziyle 17 yerleşkede eğitim ve öğretime devam eden Celal Bayar Üniversitesi, 1156 akademik personeli, 732 idari personeli ve 26500 öğrencisiyle, Ege Bölgesi’nin en büyük 3 üniversitesinden biri olup simge olarak Manisa Lalesi (Anemon)’ ni alan üniversite, bu simge ile sevgi, bilgi ve gelişmeyi geçmişten geleceğe taşımayı temsil etmektedir.

kaynaklar;
http://www.cicekansiklopedisi.com/
http://tr.wikipedia.org/

Adem ile Havva' nın üçüncü oğlu …

Şit,
Seth,

Hz. Adem’ in oğullarından ve ondan sonra peygamber olan zat olup kendisine 50 sayfalık kitab nazil olmuştur. Kabe-i Mükerreme’ yi ilk önce taştan bina eden zat olduğu Kısas-ı Enbiya’da mezkûrdur.

Adem ile Havva’ nın oğulları,
1. Kabil
2. Habil
3. Şit (Topal anlamında).

Kabil (Musevi kaynaklarında Kain, Kayn, Kayin)
Habil (Musevi kaynaklarında Hevel),
Tanah’ta, Eski Ahit’te, Kur’an’da ve hadislerde bahsi geçen dini şahsiyetler.
Kabil, Adem ve Havva’nın büyük oğlu, Habil ise küçük oğludur. Kabil’in, kardeşi Habil’ i öldürdüğüne ve tarihteki ilk katil olduğuna inanılır. Üçüncü oğul topal anlamında Şit (Seth)’ tir.

Âdem ve Havva’dan çocuklar oldu her birini ikiz doğurdu. Allah bir batından gelen erkek ile kızın, bir başka batından gelenlerle evlenmesini emreyledi. Habil ve Kabil arasında kıskançlık bürüdü. Çünkü Adem İklima’yı Habil’e, Lübüda’yı da Kabil’e nikahlamıştı. İklima daha güzeldi. Bu yüzden kıskançlık doruğa ulaştı ve ilk cinayet Kabil tarafından gerçekleşti.

İlk kan, ilk kardeş katili. Böylece dünyanın gidişatı iki kutup üzerine cereyan etti. Habil merhametin, güzelin, iyiliğin kutbu, Kabil ise kötülüğün, fesadın kutbu oldu. Adem üzülse de dünya var oldukça hem kötüler hem de iyiler sahnede yerini alacak.

Habil’in ölümünden beş yıl sonra Şit dünyaya geldi. Şit Adem’in bir nebze olsa üzüntüsünü almıştır. Artık Adem’ in ahır ömrü yaklaşmış ve hastalanmıştır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olarak bu dünyadan göç eden Adem Peygamberden sonra Şit(Seth) ikinci peygamber olarak yoluna devam etmiştir.

"Vizon" adlı değerli kürkün elde edildiği hayvan …

Mink,
Fr. vison,
İng. Mink.

Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison).
Bu hayvanın kürkünden yapılan.
Vizon (Mustela vison) için Amerika’ da kullanılan bir ad.

Mustela vison, Etçiller (Carnivora) takımının, sansargiller (Mustelidae) familyasından, 35-51 cm kadar uzunlukta, sırtı koyu, karnı açık kahverengi, kuyruğu püsküllü, kürkü çok değerli olan ve Amerika’da bir memeli türüdür.

Vizon Kürkü mink adı ile çok ünlüdür. Bu hayvan Kuzey Amerikada yaşar. Mink veya Amerika vizonu olarak da bilinir. Kanadanın, gelinciğe benzer bir nevi sansarıdır. Gelincikten daha iri ve güçlüdür.

Kulakları gayet kısa, geniş ve yuvarlaktır. Bütün vücudu koyu kestane renginde yumuşak, ışıkta parlayan tüylerle örtülüdür. Postu, içine su almayacak yapıdadır. Hem suda hem karada yaşayabilen Usta bir avcıdır.

Çoğunlukla gece ortaya çıkar. Küçük kemirgenler, bataklık kuşları ve tavşanları avlar. Ayakları kısmen perdeli olduğundan usta bir yüzücü olup, iyi bir balıkçıldır. Çoğunlukla avlarını inine götürerek yer. İni, girişi sualtında kalan eski bir miskfaresinin veya susamurunun yuvasıdır. Bazan suya yakın ağaç kovuklarında da barınır. Ağaçlara tırmanmaz. Şubat ve mart aylarında eşleşir. Dişi, altı haftalık gebelik sonucu 3-4 yavru doğurur. Yavruların gözleri bir ay zarfında açılır. Yaz sonuna kadar anne ve babalarıyla beraber avlanırlar.

Amerika vizonu (Mustela vison) ve Sibirya vizonu (Mustela sibirica) kürkü makbul türlerdir. Kürk manto yapımında postu kıymetli bir memeli hayvandır. Baykuşlar, vaşak ve tilkiler, vizonun amansız düşmanlarıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İtalyan mutfağına özgü, mısır unuyla yapılan koyu bulamaç …

Polenta, (İtalyanca arpa unu anlamında kullanılır),
İtalyan mutfağına özgü, mısır unuyla yapılan koyu bulamaç.
Romalıların arpa unu, keten ve kişniş tohumundan yaptıkları bulamaç.
İtalya’nın birçok bölgesinde millî yemek olarak bilinen mısır veya kestane unuyle yapılan bu­lamaç.

Polenta;
İyi bir Polenta, İtalyan usulü mısır bulamacı nasıl yapılır. ?

Malzemeler;
250 gr mısır unu
50 gr permesan peyniri
1 litre su, Tuz, Zeytinyağı,

Yapılışı;
Geniş ve kenarları yüksek bir tencerede suyu, tuzu beraber kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Bir yandan düzenli olarak karıştırmaya devam ederken öte taraftan da yavaş yavaş mısır ununu ekleyin. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp, 10 dakika kadar pişmeye bırakın. Tencereyi ocaktan indirdikten sonra karıştırın ve tekrar kapağını kapatıp 15 dakika kadar çekmesini bekleyin. Polenta’ yı ya böyle ya da henüz daha sıcakken düz bir zemine döküp şekil almasını bekleyip, dilimleyin. Zeytinyağında kahverengi olana kadar kızartıp servis yapabilirsiniz.

Yukarıdaki tarif Kıbrıs Gazetesinden derlenmiştir.

1 372 373 374 375 376 412