Ruh Çağırma …

İspritizma,
Ruh çağırma.
İspritizma, (Fr. Spiritisme, İng. Spiritualism).
Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiştir.

Ruhun ölmediğine inanan, gereğinde ölülerin ruhlarıyla ilişki kurulabileceğini ileri süren inanışa denir. Ölülerin, ruhların ve canlıların, canlılara görünme olayını saptamaya çalışan gizli bilim.

Ruhçu öğretinin bir parçası olarak ölümden sonra bedenden ayrılan ruhun dünyada bir yerde yaşamaya devam ettiğine dayanan görüş ve düşünceler vardır. Bu ruhlarla bazı koşullarda haberleşmenin mümkün olduğu inancı ile temas kurulur ki bu kişilere medyum denir. Medyumlar aracılığıyla bu ruhlarla görüşme yapıldığı söylenir. Bir masa etrafında mıum ışığı altında toplanarak el ele tutuşarak ruh çağrılır. Ey ruh geldiysen bize bir işaret ver !, denir ve o sırada masa veya üzerindeki bazı cisimler yerinden oynarak haber verir. İşte böylece ruhla görüşmek konuşmak veya iletişim kurmak şeklinde yürütülen bu faaliyetlerin başlangıcıdır, Ruh çağırma. Yani İspritizmadır. Son zamanlarda çok yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. Bir şekilde bu uygulamalar bir tedavi yöntemi gibi kullanılmaktadır. Psikolojik olarak müthiş bir rahatlama ve doyum ortamı sağladığından etkisi olmaktadır. Bu partilere veya olaylara ruh çağırma seansları olarak katılımlar olmaktadır. Bu ruh çağırma ve ruhlarla konuşma toplantılarına bazı bilim adamları da nanmaktadır.

Halk dilinde öküz, sığır …

Davar,
Öküz, (Arapça sevr, ثور ).
Gav (Farsça, گاو ).
İğdiş edilmiş erkek sığır.
Mal.
Sevr.
Boğa.
Sığır.
İnek.

Fransızca, bœuf, bétail.
İngilizce, Ox, bull, cattle.
Dört ayaklı evcil, çiftlik hayvanı.

Halk arasında öküz ya da sığır geviş getiren, etinden, sütünden ve gücünden faydanılan büyükbaş hayvanlara denir. Anlayışsız, kaba saba kimse anlamında da kullanılır. Bu hayvanların altı aylık erkek ve dişi yavrularına buzağı denir. Bir yıllık olanlara ise dana denir. Sanki dana erkek yavru gibi algılansa da erkek ve dişi için kullanılır. Hayvanın gebelik dönemine kadar olanına düve denir. Bu erkek ise tosun denir. Sığırın damızlık olanına boğa, yavrulayan dişine ise inek denir. Kısırlaştırılmış erkek boğaya tam anlamıyla öküz denir. Öküzlerin koşulduğu arabalara, kağnı ya da öküz arabası denir. Bazen çok yavaş giden araçlar için da aynı tabir kullanılır. Yürüsene öküz arabası !..

Davar diye de hitap edilir. Anlam olarak koyun ve keçiye verilen ortak isimdir. Koyun ve keçi sürüsüne de davar denir.

Ayrıca Halk arasında saf, kalın kafalı, kabiliyetsiz, görgüsüz, be­ceriksiz ve yetenksiz kişilere de öküz denir.

Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki …

Fiğ,
Zavar.
Fiğ (Vicia sativa).

Tek yıllık baklagiller familyasından yem bitkisidir. Boyu ortalama ortalama 50-70 cm. dir. Yaprak uçları sivri, İçinde 5-6 dane bulunan ve 3-5 cm. boyunda fasulyeye benzer meyvesi vardır.İç Anadoluda çok ekilir. Tohum elde etmek için fiğin saplarında en alt fasulyeler tamamen olgunlaşınca biçilerek tohumluk ayrılır. Bilinen ondört tür fiğ çeşidi vardır.

Önemli olanlar şunlardır;

Yaygın Fiğ-Adi Fiğ (Vicia sativa L);
En çok yetiştirilen besleyici bir fiğ türü olup tüm bölgelerimizde yetiştirilen bu yem bitkisi yeşil ve kuru ot olarak hayvana verilir. Adi Fiğ ekimi için kumlu topraklar uygun değil su tutma kapasitesi yüksek olan orta ve ağır topraklar uygundur. Yeşil ot olarak çiçeklenme döneminde, kuru ot olarak ilk baklalar yetişince biçilir.

Macar Fiği (Vicia pannonnica Cranys);
Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tek yıllık bir fiğ türüdür. Orta ve Doğu Anadoluda kıraç alanlarda ekilir. Kurağa dayanıklı olup kışı sert geçen bölgelerde yazlık ekimi yapılır. İlk tohumları Macaristan’dan alındığı için bu isim ile anılır.

Tüylü fiğ (Vicia villosa Roth),
Koca fiğ (Vicia narbonensis L.),
Burçak (Vicia ervilia L.),
Bakla (Vicia faba L.),
Dar yapraklı fiğ (Vicia angustifolia Reic),
Meyvesi tüylü fiğ (Vicia dasycarpa Ter),
Bozlar fiği (Vicia montana Rotz),
Kara mercimek fiği (Vicia articulata L.),

İskoç erkeklerinin giydiği kısa etek …

Kilt,
İskoç erkeklerinin giydiği kısa etek.
İskoçya’da erkeklerin giydiği etek.
Geleneksel İskoç giysisinin bir parçası.
Etek rengi ait oldukları klanı belirtir.

İskoçya’nın en önemli geleneksel sembollerinden birisi Kilt diğeri Gayda’dır. Kilt, düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bir giysidir. Etek, ekose kumaştan pileli olarak yapılmıştır. Giysi sadece etekten oluşmaz. Çeket, yelek, dize kadar çorap, kurdele, ayakkabı gibi takım olan bir erkek kostümüdür. Giyilen eteğin uçları kilt iğnesi ile tutturulur.

Bu gelenek çok eskilere dayanır. İskoç erkeklerin ava giderken kullandıkları bir giysiden (atkı) esinlenerek kullanmaya başlamışlar. İngiltere Kralı II George, 1747 yılında Kilt giyilmesini yasaklamış. Ancak 1782 yılında protestolar nedeniyle yasak kaldırılmış. Bu gün bu giysi İskoçların ulusal bir sembolü olarak kullanılmaktadır.

Bir roman veya hikayede ikinci derecede olay …

Epizot, (Fr. épisode).
Episot,
İngilizce, Episode.
Dilim.

Bir roman veya hikayede ikinci derecede bir olay.
Bir hikayede asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay.
Bir roman veya hikayede olay.

Roman, hikaye, masal, destan ve efsane gibi anlatı metinlerinde, esas olayın içinde kendi içinde bir bütünlük gösteren ikinci bir olay. Bu tür epizotlar, ana konuya bağlı ikinci bir olay gibi görünür. Değişik anlatı türündeki masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından ayrılan değişik bir biçimidir ki aynı duruma tiyatroda perde denir.

Orta Sibirya’da bir dağ sırası …

Sayan,
Kögmen, (Göktürkler zamanında).
Batı ve Doğu Sayan dağları,

Altay Dağları,
Ural Dağları,
Yablonovo ve Stanovoy sıradağları,
Cugcur Dağları,
Çerski Sıradağları,
Verhoyansk,
Kolima dağları.

Rusya’nın Asya kıtası topraklarındadır. Moğolistan’ın kuzeybatısından, Sibirya’nın güneyine kadar uzanır. Yenisey ırmağınında geçtiği Krasnoyarsk ve İrkutsk yönetim bölgeleri arasında bulunan, doğu-batı yönünde uzanan, ortalama 2.150-2.750 m. yükseklikteki dağ sırasının adıdır. Batı ve doğu sayan olarak iki kısıma ayrılır.

Bu sıradağlardaki en yüksek nokta, doruk Munku-Sardyk tepesidir ve 3.495 metredir. Bu dağ sırasının Göktürkler zamanındaki adı, Kögmen dağları olarak geçmiştir.

1 371 372 373 374 375 503