Kestane rengi …

kestane imagesDRQ8WYQ0
Maron, (Fr. marron, marroon).
Kestane rengi.(İng. auburn – kumral, maroon)
Kestane renginde olan.
Açık kahverengi.

Kestane rengi, Kızıla çalan parlak kahverengi olarak tanımlanmaktadır. Bu renkte olan nesnelere doğadan örnek olarak hurma ve kestane gösterilir. İngilizce’de de bu renk kestaneyle hurma anlamlarına gelen chestnut, date sözleriyle adlandırılmıştır. Fransızca’da kestane anlamına gelen marroon sözü bu rengi de tanımlamaktadır.

Fransızcadan kestane rengi anlamıyla maron olarak dilimize ve sözlüklerimize girmiştir .

Görülen alemin ötesi …

Mavera, (Arapça ماورا ).
Öte, ötesinde.
Ahiret, öbür dünya.
Eski dilde, öte.
Gaip,
Görülen alemin ötesi.

Bir şeyin arkadan gelen bölümü.
Bir şeyin ötesinde bulunan.
Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar.

Hemen herkesin aklına ilk gelen maveraünnehir kelimesi gelir. Burada nehrin ötesi anlamında kullanılmıştır. Esasen Amu Derya (Ceyhun) ile Siri Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan tarihi bölgeye denir.

Ayakkabıların altına çakılan demir …

Nalça,
Nalçe (Arapça, Farsça) ( نعلچه ).
Kabara,

Ayakkabıların altına çakılan demir.
Yarımay biçiminde ayakkabı ökçe demiri.
Yemeni, çizme gibi ayakkabılara vurulan hafif demir parçaları.
Küçük nal.
Nal.

Ayakkabı tabanının eskimesini önlemek amacıyla, bu kısma çakılan iri başlı özel çivi.
Dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakkabıların altına çakılan, yassı ve iri başlı demir çivi.

Küçük vapur, çatana …

istimbot
İstimbot, (İng. steamboat).
Çatana,
Küçük vapur.
Filika büyüklüğünde, buharla-islimle işleyen deniz teknesi.

Buharlı gemi.
İstimbot kelimesi İngilizce steamboat (buharlı gemi) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

Geminin hareket enerjisini su buharı gücünden alan deniz taşıtı olup özellikle askeri amaçla kullanılmış gemilere istimbot denmiştir. Ancak daha sonraları ihtiyaca binaen küçük buharlı gemilere de istimbot denmiştir. Küçük vapur, buharlı gemi anlamında olan ve Türkçeye Fransızca buhar anlamındaki vapeur kelimesinden geçen vapur kelimesi ile özdeşleşmiştir. Çünkü Türkçede vapur sözcüğü akaryakıt ile çalışan ve kısa mesafe seferi yapan tüm yolcu ve araba gemileri içinde aynı anlamda kullanılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilinen en büyük göktaşı kraterinin bulunduğu şehir …

Mansonimpact
Manson,
ABD kenti Manson , Iowa .
Manson Şehri yıllarca Dünyanın yumuşak su başkenti olarak bilinir.

Manson Şehri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilinen en büyük göktaşı kraterinin üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık 74 milyon yıl önce bir göktaşı yeryüzüne çakıldı. Bu çarpma esnasında çapı 32 km. olan bir krater oluşturdu. Krater bugün görünmez.

Meteor etkisi önemli ölçüde bölgenin coğrafyasını Manson krateri ile değiştirmiştir.

Kretase döneminin sonuna yakın zamanda merkezi Iowa olan, Manson kenti sığ deniz kenarında olan şehire, 160 milyon km. öteden ses hızının 200 katı bir hızla 2,4 km. çapında 10 milyar ton ağırlığında bir taş kütlesi gökyüzünden yer küreye gelip çarpınca olan olmuş. Şimdi şehir 4,8 km. derinliğinde 32 km. çapında bir çukura dönüşmüştür. Sonrada bu açılan kraterin üzerine buzul katmanları doldurmuş ve tepsi gibi düz bir yapıyya dönüşmüştür.

İlk olarak 1912 yılında su bulmak amacıyla açılan bir su sondajı esnasında fark edilmiştir. Kuyudan çıkan su yumuşak olup olması gereken özellikleri içermemektedir. Bu farklılığından dolayı keşfedilen bu durum 1953 yılına kadar incelenmedi. Bu tarihten sonra bir inceleme başlatılmış. Bu kentte 90 metre kalınlığında buzul kütlesi altında bulunan 35 km genişliğinde bir kraterin varlığı çok geç farkedildi. Başlangıçta bu kraterin bir volkanik patlama sonrasında oluştuğu ve yapısının buna uygun olduğu gibi düşünülüyordu. Sadece 1960′ lı yıllarda, araştırmacılar tarafından incelenmiş ve Manson kraterinin yaşı bilinmediği gerçeği görülmüştür.

Amerikan Jeoloji Mühendisleri birliği ile Araştırma kurumları işbirliği ile araştırmalar yapılmıştır. Araştırmacılar 66 milyon yıl öncesine ait olduğu bildirilmiştir. Muhtemelen dinozorların yok olmasına bağlı olarak ifade edilmiştir.

Kaynaklar;
Bill Bryson-Hemen herşeyin kısa tarihi
wikipedia Ansiklopedisi.

1 371 372 373 374 375 460